• Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Trzydzieści lat obowiązywania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i ratyfikowanie jej przez większość państw Europy, a także dynamicznie rozwijająca się samorządność, która w poszczególnych państwach przybiera różne kształty, zakres i formy, to wystarczające powody by zająć się także problematyką prawnofinansową jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zasad w niej zawartych. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego jest monografią wieloautorską, w której przedstawiciele z ośrodków naukowych z Polski, Czech i Słowacji podjęli próbę zmierzenia się z obecnym stanem prawnym dotyczącym samorządu terytorialnego oraz stopniem realizacji zasad i ducha Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w państwach Trójkąta Wyszehradzkiego. Ogromnym walorem monografii jest to, że wielu naukowców swoją refleksję wywodzi nie tylko z zasad nauki prawa finansowego, ale opiera ją też o własną zawodową praktykę. Wśród Autorów są eksp

Podtytuł Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego
Autor Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 444
98.00 78.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-847-9

Trzydzieści lat obowiązywania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i ratyfikowanie jej przez większość państw Europy, a także dynamicznie rozwijająca się samorządność, która w poszczególnych państwach przybiera różne kształty, zakres i formy, to wystarczające powody by zająć się także problematyką prawnofinansową jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zasad w niej zawartych.

Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego jest monografią wieloautorską, w której przedstawiciele z ośrodków naukowych z Polski, Czech i Słowacji podjęli próbę zmierzenia się z obecnym stanem prawnym dotyczącym samorządu terytorialnego oraz stopniem realizacji zasad i ducha Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w państwach Trójkąta Wyszehradzkiego. Ogromnym walorem monografii jest to, że wielu naukowców swoją refleksję wywodzi nie tylko z zasad nauki prawa finansowego, ale opiera ją też o własną zawodową praktykę.

Wśród Autorów są eksperci, doradcy finansowi, radcowie prawni, adwokaci oraz pracownicy instytucji nadzoru i kontroli, a także jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, poglądami i podejmują próbę dokonania wnikliwej analizy problemu finansowania samorządu terytorialnego i jego zadań w świetle regulacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia jest nie tylko wszechstronnym zbiorem opracowań dotyczących różnych aspektów finansowania samorządu terytorialnego, ale również porównaniem doświadczeń trzech sąsiadujących państw Środkowej Europy - Trójkąta Wyszehradzkiego, służącym wzajemnej wymianie doświadczeń. Być może stanie się ona także swoistym przewodnikiem dla praktyków i samorządowców oraz źródłem informacji dla naukowców, w przestrzeni finansowania jednostek samorządu terytorialnego, jak i stopnia oraz jakości wdrożenia w poszczególnych państwach zasad i idei Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Wstęp/Introduction - Tomasz Sowiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


Część I
Zagadnienia ogólne

Part I
General Issues

1. Wieloaspektowość kontroli w mieście metropolitalnym - Irena Czaja-Hliniak 15

2. European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic - Damian Czudek, Jana Kranecová 25

3. Władze samorządu lokalnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego - Krzysztof Makowski 33

4. Europejska Karta Samorządu Lokalnego w Hiszpanii - Jarosław Marczak 47

5. Reflection on the Local Fee for Development - Adrián Popovič 57

6. Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic - Michal Radvan 69

7. The Process of Municipalization of the State in a Spirit of the Idea of Subsidiarity and in Accordance with the European Charter of Local Self-Government at the Example of Poland from 1990 to 2015 - Tomasz Sowiński 83


Część II
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

Part II
Financing of Local Government Units

8. Aktualność pojęcia autonomii finansowej jednostek samorządów lokalnych w Unii Europejskiej - Malwina Bartela 105

9. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w zakresie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego a zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - Anna Drywa 115

10. Local Self-Government Financing through Municipal Bonds Based on art. 9, sec. 8 of Europe Charter of Local Self-government - Michal Janovec 135

11. The Principle of Fiscal Local Autonomy in the Light of Polish Constitution - Edward Juchniewicz 145

12. Finansowanie zadań powierzonych przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawska 153

13. Financing of Tasks of Local Self-Government Units in Czech Republic by Special Instruments - Michal Kozieł 165

14. Samorząd a artykuł 9 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - Petr Mrkývka 173

15. Realizacja standardu z art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec dostępu samorządu lokalnego do rynku obligacji w Polsce - Zbigniew Ofiarski 185

16. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego - Ivana Pařízková 197

17. Current System of Funding of Local Self-Government in Slovakia and its Challenges - Anna Románová, Karolína Červená 207

18. Financing Local Self-Government - Martina Valachová, Michal Liška 219

19. Finansowanie gmin i powiatów na rynku kapitałowym a Europejska Karta Samorządu Lokalnego - Patrycja Zawadzka 229


Część III
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Part III
Financial Management of Local Government Units

20. Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - Damian Cyman 243

21. Konstytucyjne aspekty pieniądza a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w walutach obcych - Maciej Mikliński 263

22. Apex Associating Bank - Rafał Mroczkowski 277

23. Konsultowanie społeczności gminnych w zakresie redystrybucji dochodów publicznych w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (na przykładzie tzw. budżetu obywatelskiego) - Małgorzata Ofiarska 295

24. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL) - Krystyna Piotrowska-Marczak 307

25. Instytucja subrogacji w aspekcie finansowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Rozważania na tle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - Katarzyna Renke 317


Część IV
Podatki i opłaty lokalne

Part IV
Local Taxes and Fees

26. On the Issues in the Public Fees Theory - Jolanta Gliniecka 331

27. Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania zadań samorządu terytorialnego a zasada zróżnicowania i elastyczności określona w art. 9 ust 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - Jadwiga Glumińska-Pawlic 351

28. The Enforcement of the Local Fees in the Czech Practice − Can be the Charter Relied Upon Against the Individual? - Martin Hurych .363

29. Self-Taxation of Residents of the Local Community as an Alternative Mean of Collecting Funds for Public Purposes - Kacper Kanka 373

30. Ewolucja zasad odliczenia podatku naliczonego od wydatków na nabycie nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszanych jako przykład pośredniego naruszenia swobody tworzenia struktur organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 EKST - Łukasz Karczyński 385

31. Local Fee for Municipal Waste and Minor Construction Waste in the Light of Legislative Changes in Slovakia - Ivana Straková 405


Bibliografia/Bibliography 413
Wykaz stron internetowych/Websites 431
Wykaz aktów prawnych/Legal Acts 433
Wykaz orzeczeń/Court Judgements 439

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku