• Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społ

Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI w., również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) wymagają poszukiwania nowych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Rozwiązań, których nie gwarantuje rynek ani działanie państwa. Istotne jest w tym procesie wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego, solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej - wartości będących fundamentem ekonomii społecznej. W intensywnie rozwijającej się ekonomii społecznej ważnym pojęciem jest przedsiębiorczość społeczna - typ działań gospodarczych, których specyfika polega na odmiennym od tradycyjnego określaniu celu podejmowanych działań. Celem tym jest przede wszystkim tworzenie określonej wartości, korzyści społecznej z troską o wspólne dobro. Realizacja cel

Podtytuł Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych
Autor Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 384
98.00 68.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
68.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-454-9

Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI w., również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) wymagają poszukiwania nowych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Rozwiązań, których nie gwarantuje rynek ani działanie państwa. Istotne jest w tym procesie wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego, solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej - wartości będących fundamentem ekonomii społecznej.

W intensywnie rozwijającej się ekonomii społecznej ważnym pojęciem jest przedsiębiorczość społeczna - typ działań gospodarczych, których specyfika polega na odmiennym od tradycyjnego określaniu celu podejmowanych działań. Celem tym jest przede wszystkim tworzenie określonej wartości, korzyści społecznej z troską o wspólne dobro. Realizacja celów społecznych w oparciu o zasady rynkowe i rachunek ekonomiczny charakterystyczna jest głównie dla przedsiębiorstw społecznych. Rosnąca aktywność i znaczenie tych podmiotów w gospodarce, wpływ przyjmowanych przez nie modeli funkcjonowania i kreowanych przez nie innowacji prospołecznych i prośrodowiskowych na społeczności lokalne oraz uwarunkowania ich działania stają się obszarem coraz większego zainteresowania pracowników naukowych oraz praktyków w Polsce i w innych krajach.

Książka porusza szereg ważnych i aktualnych zagadnień odnoszących się do następujących tematów:
- ekonomia i przedsiębiorczość społeczna wobec współczesnych wyzwań
- stymulanty i destymulanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej
- innowacje i rozwiązania innowacyjne w sferze organizacyjnej, społecznej oraz środowiskowej
- zewnętrzne uwarunkowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Problematyka książki zainteresuje pracowników naukowych, studentów nauk społecznych, w tym kierunków ekonomicznych, a także wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Wprowadzenie 13

CZĘŚĆ I
EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

Rozdział 1
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja - Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier 27
Wstęp 27
1.1. Społeczna gospodarka rynkowa a dobrobyt społeczny 28
1.2. Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce 34
Podsumowanie 41
Bibliografia 42

Rozdział 2
Ekonomia społeczna wobec nierówności dochodowych w Polsce - Janina Pach 43
Wstęp 44
2.1. Istota, funkcje i innowacyjność ekonomii społecznej 45
2.2. Nierówności dochodowe oraz ich implikacje 47
2.3. Kierunki wpływu ekonomii społecznej na zmniejszenie nierówności dochodowych 54
Podsumowanie 60
Bibliografia 61

Rozdział 3
Ekonomia społeczna wobec pandemii. Czy tylko strategie przetrwania? - Anna Rychły-Mierzwa 63
Wstęp 64
3.1. Obszary problemowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych i zakładów aktywności zawodowej po wprowadzeniu stanu epidemii 65
3.2. Strategie przetrwania - próba klasyfikacji i przykłady dobrych praktyk 68
3.3. Inicjatywa samorządu regionalnego i biznesu na rzecz ekonomii społecznej w sytuacji kryzysu epidemicznego 71
Podsumowanie 72
Bibliografia 73

Rozdział 4
Przedsiębiorstwa społeczne Sprawiedliwego Handlu w aspekcie istoty, ewolucji i trendów rozwojowych ruchu społeczno-ekonomicznego Fair Trade - Ewa Radomska 77
Wstęp 78
4.1. Geneza, ewolucja i trendy rozwojowe ruchu Fair Trade na przestrzeni lat 81
4.2. Istota Fair Trade i zasady ruchu FT 88
4.3. Przedsiębiorstwa społeczne Sprawiedliwego Handlu 92
4.3.1. Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja pojęcia w ujęciu ogólnym 92
4.3.2. Specyfika, cechy i wymiary funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych FT 94
4.3.2.1. Wymiar społeczny 95
4.3.2.2. Wymiar ekonomiczny 97
Podsumowanie 98
Bibliografia 100

Rozdział 5
Refleksje o nowym ruchu spółdzielczym - Zofia Chyra-Rolicz 105
Wstęp 105
5.1. Pierwsze doświadczenia spółdzielni socjalnych 107
5.2. Nowe kooperatywy spożywcze 110
5.3. Tworzenie nowej formy spółdzielczości wiejskiej 112
Podsumowanie 114
Bibliografia 115

CZĘŚĆ II
STYMULANTY I DESTYMULANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Rozdział 6
Endogeniczne i egzogeniczne bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych - Dorota Koptiew, Bogusława Puzio-Wacławik 119
Wstęp 120
6.1. Istota i cechy przedsiębiorstw społecznych 120
6.2. Spółdzielnia socjalna jako przykład przedsiębiorstwa społecznego 123
6.3. Bariery funkcjonowania spółdzielni socjalnych 125
Podsumowanie 133
Bibliografia 134

Rozdział 7
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych - Marta Lulewicz, Renata Śliwa 137
Wprowadzenie 138
7.1. Wnioski z przeglądu literatury na temat specyfiki zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych 139
7.2. Kondycja zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach społecznych w Europie 143
7.3. Kondycja zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach społecznych w Małopolsce w latach 2018-2019 146
7.4. Wnioski i dyskusja - bariery w działalności przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 149
Podsumowanie 150
Bibliografia 152

Rozdział 8
Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniające wizerunek przedsiębiorstw społecznych - Barbara Partyńska-Brzegowy 155
Wstęp 156
8.1. Marketing społeczny 156
8.2. Przedsiębiorstwo społeczne 160
8.3. Wykorzystanie marketingu społecznego w przedsiębiorstwach społecznych 161
8.4. Przedmiot, metoda i wyniki badań 162
8.4.1. Strategia marketingowa w podmiotach ekonomii społecznej 163
8.4.2. Metody oraz narzędzia marketingowe i promocyjne 164
8.4.3. Marka ekonomii społecznej 164
8.4.4. Postrzeganie grup defaworyzowanych i przedsiębiorstw społecznych 165
Podsumowanie 167
Bibliografia 168

Rozdział 9
Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na przykładzie Klubów Integracji Społecznej - Małgorzata Błażejowska 171
Wstęp 171
9.1. Nowy model Klubów Integracji Społecznej 173
9.2. Lokalne Sieci Reintegracji 175
9.3. Działania w ramach Klubów Integracji Społecznej 178
Podsumowanie 181
Bibliografia 181

Rozdział 10
Ekonomiczne determinanty działalności organizacji non profit w Polsce - Anna Wichowska 183
Wstęp 183
10.1. Czynniki oddziałujące na działalność organizacji non profit 185
10.2. Rozwój działalność organizacji non profit w Polsce i jej ekonomiczne determinanty - próba oceny 186
Podsumowanie 191
Bibliografia 192

Rozdział 11
Stan przedsiębiorczości społecznej na świecie - Norbert Kawęcki 193
Wstęp 194
11.1. Przedsiębiorczość społeczna - istota i cele 195
11.2. Stan przedsiębiorczości społecznej na świecie - ujęcie szerokie 197
11.3. Stan przedsiębiorczości społecznej na świecie - ujęcie wąskie 200
11.4. Profil demograficzny przedsiębiorczości społecznej i komercyjnej 204
Podsumowanie 207
Bibliografia 208

CZĘŚĆ III
INNOWACJE I ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W SFERZE ORGANIZACYJNEJ, SPOŁECZNEJ ORAZ ŚRODOWISKOWEJ

Rozdział 12
Innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych - Ireneusz Drabik 213
Wstęp 214
12.1. Innowacje społeczne i ich związek z sektorem komercyjnym 214
12.2. Innowacje społeczne a realizacja funkcji personalnej w organizacji gospodarczej 218
12.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu 220
Podsumowanie 223
Bibliografia 224

Rozdział 13
Kapitał społeczny i kultura organizacji jako szansa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw społecznych - Dorota Murzyn, Dominika Cieślar 227
Wstęp 227
13.1. Kapitał społeczny jako podstawa nowoczesnego rozwoju 229
13.2. Kultura organizacji i rozwojowa perspektywa organizacji pracy 231
13.3. Przedsiębiorstwa społeczne - zielone czy turkusowe? 233
Podsumowanie 236
Bibliografia 237

Rozdział 14
Warunki tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w województwie podkarpackim - możliwe obszary działań dla podmiotów ekonomii społecznej i/lub wdrażania innowacji społecznych - Paulina Szyja, Marta Czyżewska 239
Wstęp 240
14.1. Uwarunkowania i najważniejsze założenia gospodarki niskoemisyjnej województwa podkarpackiego 244
14.2. Plany gospodarki niskoemisyjnej w wybranych gminach województwa podkarpackiego 250
14.3. Klaster na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - studium przypadku 255
Podsumowanie 257
Bibliografia 258

Rozdział 15
Ekoinnowacje w budownictwie a koncepcja rozwoju zrównoważonego - Magdalena Ebisch-Stenzel 261
Wstęp 262
15.1. Istota koncepcji rozwoju zrównoważonego 262
15.2. Idea budownictwa zrównoważonego 265
15.3. Ekoinnowacje w budownictwie zrównoważonym 266
15.4. Przykłady zastosowania ekoinnowacji w budownictwie 268
Podsumowanie 272
Bibliografia 272

Rozdział 16
Inwestycje alternatywne jako przejaw przedsiębiorczości społecznej - Sławomir Dybka 275
Wstęp 276
16.1. Istota i uwarunkowania inwestowania alternatywnego 277
16.2. Inwestycje alternatywne w kontekście przedsiębiorczości społecznej 281
16.3. Uwarunkowania i poziom inwestycji alternatywnych w świetle badań empirycznych 285
Podsumowanie 288
Bibliografia 288

CZĘŚĆ IV
ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Rozdział 17
Ekonomia społeczna jako impuls do kreowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów - Artur Kwasek, Dariusz Prokopowicz 293
Wstęp 293
17.1. Wzrost znaczenia przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce 295
17.2. Technologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności 297
17.3. Metodyka i wyniki przeprowadzonych badań 301
17.4. Jak zachęcić studentów do przedsiębiorczości społecznej? 309
Podsumowanie 311
Bibliografia 312

Rozdział 18
Biznes społecznie odpowiedzialny jako forma przedsiębiorczości intelektualnej - Katarzyna Kowalska 315
Wstęp 316
18.1. Związek między pojęciem przedsiębiorczość intelektualna i społeczna odpowiedzialność biznesu 317
18.2. Odpowiedzialne postawy i działania w praktyce biznesu 321
Podsumowanie 326
Bibliografia 327

Rozdział 19
Świadomość społeczno-ekonomiczna w odniesieniu do produktów z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu na przykładzie studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Paulina Pendziwiatr, Dawid Karcz, Wojciech Maciejewski 329
Wstęp 330
19.1. Świadomość społeczno-ekonomiczna a decyzje konsumenckie 330
19.2. Certyfikaty Sprawiedliwego Handlu w erze konsumpcjonizmu 333
19.3. Nawyki konsumenckie studentów w odniesieniu do Sprawiedliwego Handlu - wyniki badania 336
Podsumowanie 341
Bibliografia 342

Rozdział 20
Instytucjonalne otoczenie działalności innowacyjnej w gospodarce Polski w latach 1989-2019 - Anna Mieleszko 345
Wstęp 346
20.1. Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne 347
20.2. Wady dotychczasowego systemu instytucjonalnego i bariery rozwoju gospodarczego 349
20.3. Wyzwania rozwojowe i innowacyjne w gospodarce polskiej 352
20.4. Finansowanie działalności innowacyjnej w Polsce na tle świata 354
Podsumowanie 356
Bibliografia 357

Rozdział 21
Równoważenie budżetu państwa jako wyzwanie współczesnych gospodarek - Sabina Klosa 359
Wstęp 359
21.1. Regulacje prawne i pojęcie budżetu państwa 361
21.2. Realizacja i prognoza wybranych wskaźników makroekonomicznych 362
21.3. Równoważenie budżetu państwa 365
21.4. Nadwyżka i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w krajach UE 369
Podsumowanie 371
Bibliografia 372

Rozdział 22
Współzależność funduszy na aktywizację bezrobotnych wykorzystywanych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej i stopy bezrobocia - Marcelina Słaba-Wiącek, Sebastian Wiącek 373
Wstęp 374
22.1. Charakterystyka powiatu z uwzględnieniem stopy bezrobocia 374
22.2. Wielkość i struktura wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 376
22.3. Współzależność między stopą bezrobocia a środkami przeznaczonymi na aktywne formy walki z bezrobociem 381
Podsumowanie 382
Bibliografia 383

Dr hab. Marta Czyż, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku