• Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (wyd. II)

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić odpowiedzi na pytanie: czy interwencja z funduszy unijnych przyczyniała się realnie do realizacji celów, które przed nią stawiano w założeniach programowych polityki spójności. Dokonano również identyfikacji programów, priorytetów i działań, które w sposób bezpośredni, bądź pośredni, wpływały na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Następnie przeprowadzono ocenę zmian, które były wynikiem takiej interwencji. W prezentowanych studiach wykorzystano przede wszystkim metody badań porównawczych oraz typu desk research. Objęły one głównie analizę treści programów operacyjnych, dokumentów o charakterze sprawozdawczym oraz wyników badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza studiów ewaluacyjnych. W niektórych przypadkach prowadzono również badania i analizy własne (np. konsultacj

Podtytuł Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (wyd. II)
Autor Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 194
48.00 34.56
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-220-0
Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić odpowiedzi na pytanie: czy interwencja z funduszy unijnych przyczyniała się realnie do realizacji celów, które przed nią stawiano w założeniach programowych polityki spójności. Dokonano również identyfikacji programów, priorytetów i działań, które w sposób bezpośredni, bądź pośredni, wpływały na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Następnie przeprowadzono ocenę zmian, które były wynikiem takiej interwencji.

W prezentowanych studiach wykorzystano przede wszystkim metody badań porównawczych oraz typu desk research. Objęły one głównie analizę treści programów operacyjnych, dokumentów o charakterze sprawozdawczym oraz wyników badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza studiów ewaluacyjnych. W niektórych przypadkach prowadzono również badania i analizy własne (np. konsultacje, wywiady oraz studia przypadku).

Studia zaprezentowane w książce dostarczają szczegółowych informacji pozwalających na diagnozę zjawisk zachodzących w wybranych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstw i ich otoczeniu w wyniku wykorzystania przez nie funduszy unijnych. Mogą być również użyteczne w dalszych pracach nad długookresowym programowaniem rozwoju, co jest szczególnie ważne na progu kolejnej perspektywy finansowej.

Wstęp 9

Rozdział 1
Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw ze środków unijnych w latach 2004-2013 - Wanda Karpińska-Mizielińska 13
1.1. Uwagi wstępne 13
1.2. Rozwój przedsiębiorczości w dokumentach strategicznych 15
1.3. Instrumenty (działania) wsparcia przedsiębiorstw 18
1.4. Struktura i beneficjenci wsparcia 22
1.4.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 22
1.4.2. Regionalne programy operacyjne 26
1.4.3. Oceny dostępności środków unijnych 28
1.5. Wsparcie przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) 30
1.6. Podsumowanie 33

Rozdział 2
Wzrost gospodarczy Polski i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE - Grzegorz Konat, Piotr Ważniewski 37
2.1. Uwagi wstępne i metodologiczne 37
2.2. Wzrost gospodarczy i zmiany relacji efektywnościowych w gospodarce i przemyśle Polski 38
2.3. Szacunki wpływu polityki spójności na gospodarkę Polski i jej regionów 43
2.4. Analiza przyczynowości w sensie Grangera 45
2.4.1. Analiza przyczynowości pomiędzy zmiennymi: PKB i WYDAJNOŚĆ dla lat 1995-2013 46
2.4.2. Analiza przyczynowości pomiędzy zmiennymi: PKB, WYDAJNOŚĆ i FUNDUSZE dla lat 2006-2013 49
2.5. Podsumowanie 51

Rozdział 3
Działalność i rozwój instytucji otoczenia biznesu w warunkach możliwości wykorzystania funduszy unijnych - Anna Skowronek-Mielczarek 53
3.1. Wprowadzenie 53
3.2. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu wspierających działalność i rozwój przedsiębiorstw 55
3.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu z unijnych programów operacyjnych na poziomie krajowym 64
3.4. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu z regionalnych programów operacyjnych 73
3.5. Podsumowanie 82

Rozdział 4
Kierunki alokacji i wpływ interwencji z funduszy unijnych na jakość zasobów pracy w przedsiębiorstwie - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga 85
4.1. Wprowadzenie 85
4.2. Priorytety i działania nakierowane na podniesienie jakości zasobów pracy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 87
4.3. Priorytety i działania nakierowane na podniesienie jakości zasobów pracy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 90
4.4. Alokacja środków finansowych na podnoszenie jakości zasobów pracy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 92
4.5. Alokacja środków finansowych na podnoszenie jakości zasobów pracy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 97
4.6. Kilka uwag o problematyce podnoszenia jakości zasobów pracy w regionalnych programach operacyjnych 100
4.6.1. Województwo podlaskie 100
4.6.2. Województwo śląskie 103
4.6.3. Wnioski z analizy porównawczej 107
4.7. Wpływ środków unijnych na podniesienie jakości zasobów pracy 109
4.8. Podsumowanie 112

Rozdział 5
Wykorzystanie funduszy unijnych a stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw i regionów - Katarzyna Bachnik `115
5.1. Wprowadzenie 115
5.2. Założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 118
5.3. Stopień realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 123
5.4. Innowacyjność według Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych 132
5.5. Efekty wdrażania programów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw 133
5.6. Perspektywy na przyszłość 138
5.7. Podsumowanie 138

Rozdział 6
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionu na przykładzie województwa podkarpackiego - Magdalena Hryniewicka 141
6.1. Wprowadzenie 141
6.2. Charakterystyka regionu 142
6.3. Programy operacyjne oraz rozmiary udzielonego wsparcia 145
6.3.1. Krajowe programy operacyjne i Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 145
6.3.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 147
6.4. Efekty udzielonego wsparcia 152
6.5. Wyniki ekspertyz 154
6.6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 156
6.7. Podsumowanie 157

Rozdział 7
Wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przypadek województwa zachodniopomorskiego - Józef Niemczyk 159
7.1. Wprowadzenie 159
7.2 Programy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich po 2004 roku 163
7.3. Warunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 166
7.4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 168
7.5. Podsumowanie 176

Bibliografia 179
Table of contents 191

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku