• Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie (wyd. II)

Problemem, z jakim spotyka się każde przedsiębiorstwo, jest ciągłe poszukiwanie takich kierunków działania, które pozwalają osiągnąć coraz wyższy poziom działalności gospodarczej, prowadzący do wzrostu jego wartości. W związku z tym, istotne jest ciągłe poszukiwanie metod prowadzących do wzrostu efektywności działalności gospodarczej. Konsekwencją modelowania rzeczywistości gospodarczej, w której istotne miejsce zajmuje przedsiębiorstwo, jest podejście systemowe, stanowiące logiczne powiązania pomiędzy elementami tego systemu. Elementy te posiadają własne cechy, wyróżniające je spośród innych. Przykładem takiego systemu jest sprawozdanie finansowe, będące powiązaniem rachunkowości, finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawozdanie finansowe ma więc na celu opisanie rzeczywistości finansowej przedsiębiorstwa i ma być pomocne w projektowaniu przyszłych stanów finansowych.

Podtytuł Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie (wyd. II)
Autor Ewa Maćkowiak
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 330
95.00 71.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-860-8

W niniejszej monografii, przyjęty przez autorkę, obszar badawczy jest niezwykle istotny i ważny z punktu widzenia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Problemem, z jakim spotyka się każde przedsiębiorstwo, jest ciągłe poszukiwanie takich kierunków działania, które pozwalają osiągnąć coraz wyższy poziom działalności gospodarczej, prowadzący do wzrostu jego wartości. Ważnym aspektem jest również dążenie do takiego usprawniania działań przedsiębiorstwa, aby możliwe było osiąganie coraz wyższej efektywności. W związku z tym, istotne jest ciągłe poszukiwanie metod prowadzących do wzrostu efektywności działalności gospodarczej. Konsekwencją modelowania rzeczywistości gospodarczej, w której istotne miejsce zajmuje przedsiębiorstwo, jest podejście systemowe, stanowiące logiczne powiązania pomiędzy elementami tego systemu. Elementy te posiadają własne cechy, wyróżniające je spośród innych. Przykładem takiego systemu jest sprawozdanie finansowe, będące powiązaniem rachunkowości, finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawozdanie finansowe ma więc na celu opisanie rzeczywistości finansowej przedsiębiorstwa i ma być pomocne w projektowaniu przyszłych stanów finansowych.

System zorientowany na wzrost wartości przedsiębiorstwa wywarł znaczny wpływ na strategię i sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Idee i koncepcje zarządzania związane z maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli rozpowszechniły się szczególnie silnie w ostatnich latach. Celem publikacji jest holistyczne i interdyscyplinarne pokazanie złożonego systemu zarządzania wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Uniwersalny charakter zaproponowanego systemu pozwoli spojrzeć na problem pomnażania wartości przedsiębiorstwa zarówno przez pryzmat właściciela - zainteresowanego narzędziami pozwalającymi mierzyć wzrost wartości zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału, jak i menedżera - zainteresowanego narzędziami wspomagającymi bieżące i strategiczne zarządzanie podmiotem. Przyjmując, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw bardzo często właściciel jest jednocześnie akcjonariuszem i menedżerem, system może dostarczać jednocześnie obu rodzajów informacji.

Opracowanie stanowi wartościowe kompendium wiedzy dla osób związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Książka adresowana jest do właścicieli i menedżerów małych lub średnich przedsiębiorstw, a także do studentów oraz czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Wstęp 9

Rozdział 1
Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 17
1.1. Teoretyczne problemy definiowania pojęcia przedsiębiorstwa 20
1.2. Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 27
1.4. Ewolucja definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 34
1.4. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 39
1.5. Finansowe formy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz Unii Europejskiej 47
1.6. Uwarunkowania i determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 53

Rozdział 2
Społeczne aspekty zarządzania finansowego 69
2.1. Człowiek ekonomiczny a człowiek realny 71
2.2. Behawioralna teoria przedsiębiorstw 76
2.3. Behawioryzm w finansach i rachunkowości 80
2.4. Rachunkowość behawioralna a odbiorcy informacji finansowych niezbędnych do podejmowania decyzji 87
2.5. Od rachunkowości behawioralnej do rachunkowości agresywnej 90

Rozdział 3
Problematyka tworzenia wartości w małych i średnich przedsiębiorstwach 95
3.1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 101
3.2. Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym i kapitałem zaangażowanym w małych i średnich przedsiębiorstwach 126
3.3. Strategie zarządzania wynikiem finansowym w małym i średnim przedsiębiorstwie 137
3.4. Strategie zarządzania środkami pieniężnymi 153

Rozdział 4
Wielowymiarowy system informacji finansowej dla podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach 161
4.1. Zakres informacji finansowych w małych i średnich podmiotach w Dyrektywach Unii Europejskiej 162
4.2. Sprawozdawczość finansowa małych i średnich podmiotów w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek 173
4.3. Rachunkowość mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw według uregulowań krajowych 181
4.4. Cechy jakościowe informacji sprawozdawczej MŚP 189

Rozdział 5
Behawioralny system zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie 193
5.1. Holistyczne podejście do ustalenia kapitału zaangażowanego 195
5.2. Wdrożenie systemu zarządzania kapitałem zaangażowanym i całkowitym finansowaniem w mikro-, małym i średnim i przedsiębiorstwie 199
5.3. Metody ustalania zysku operacyjnego 207
5.4. Ustalenie zysku operacyjnego przed opodatkowaniem przez MŚP 211
5.5. Zasady ustalania wolnych przepływów pieniężnych 214
5.5. Całościowy system zarządzania wartością dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 220

Rozdział 6
Wielowymiarowy system zarządzania wartością małego i średniego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy handlowej oraz firmy deweloperskiej oraz spółki notowanej na rynku finansowym New Connect 227
6.1. System zarządzania wartością w małym przedsiębiorstwie 231
6.2. Podejście do zarządzania wartością przedsiębiorstwa w spółce deweloperskiej 243
6.3. Wielowymiarowy system zarządzania wartością przedsiębiorstwa w spółce notowanej na rynku New Connect 255

Zakończenie 271
Bibliografia 283
Spis tabel 295
Spis wykresów 299
Spis schematów 301
Załączniki 303

Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Wypych

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku