• Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce

Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielkiego ich przyrostu oraz długiego czasu oczekiwania na najem lokalu z zasobów społecznych. Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe gospodarstw niezamożnych miały być lokale społeczne, z założenia skierowane do kategorii gospodarstw, które własnymi staraniami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkań dostosowanych do aktualnej struktury potrzeb oraz dla tych, które ze względów ekonomicznych nie mogą zaspokajać swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych. W monografii przedstawiono: - sytuację mieszkaniową niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, - możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez te grupy, - perspektywy zmian w tym obszarze. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów kierunków związanych z polityką społ

Podtytuł Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce
Autor Zuzanna Rataj
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-094-7
Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielkiego ich przyrostu oraz długiego czasu oczekiwania na najem lokalu z zasobów społecznych.

Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe gospodarstw niezamożnych miały być lokale społeczne, z założenia skierowane do kategorii gospodarstw, które własnymi staraniami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkań dostosowanych do aktualnej struktury potrzeb oraz dla tych, które ze względów ekonomicznych nie mogą zaspokajać swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych.

W monografii przedstawiono:
- sytuację mieszkaniową niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce,
- możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez te grupy,
- perspektywy zmian w tym obszarze.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów kierunków związanych z polityką społeczną, pracą socjalną i ekonomią, a także pracowników sektora odpowiedzialnego za realizację zadań polityki mieszkaniowej.

Wstęp 9

Rozdział 1
Potrzeby mieszkaniowe niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce 15
1.1. Mieszkanie jako dobro podstawowe 16
1.2. Potrzeby mieszkaniowe w wybranych teoriach potrzeb 18
1.3. Warunki zaspokojenia potrzeb na rynku mieszkaniowym 22
1.4. Potrzeby na rynku mieszkaniowym - prawo popytu i podaży 27
1.5. Uwarunkowania historyczne sytuacji mieszkaniowej w Polsce 30
1.6. Niezamożne gospodarstwa domowe - definicja 40
1.7. Prawo do (za)mieszkania 43

Rozdział 2
Społeczne budownictwo mieszkaniowe w polityce mieszkaniowej 47
2.1. Pojęcie polityki mieszkaniowej państwa 47
2.2.1. Cele polityki społecznej 48
2.2.2. Instrumenty polityki mieszkaniowej 52
2.2.3. Badanie systemów mieszkaniowych 54
2.3. Społeczna polityka mieszkaniowa jako szczególny segment polityki mieszkaniowej 56
2.4. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce i Europie 57
2.4.1. Definicyjne aspekty społecznego budownictwa mieszkaniowego 57
2.4.2. Społeczne budownictwo mieszkaniowe jako szczególny segment rynku mieszkaniowego 63
2.4.3. Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce 66
2.5. Publiczna pomoc mieszkaniowa jako instrument wsparcia niezamożnych gospodarstw domowych 74

Rozdział 3
Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce - stan i tendencje rozwoju 79
3.1. Funkcjonowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce 82
3.1.1. Instytucjonalne determinanty funkcjonowania społecznego budownictwa mieszkaniowego 82
3.1.2. Zasobowe determinanty funkcjonowania społecznego budownictwa mieszkaniowego. Standard zasobów społecznego budownictwa mieszkaniowego 89
3.1.3. Wskaźniki ilościowe standardu mieszkaniowego 91
3.2. Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego 94

Rozdział 4
Sytuacja mieszkaniowa niezamożnych gospodarstw domowych. Znaczenie społecznego zasobu mieszkaniowego 99
4.1. Problemy w segmencie mieszkań społecznych 99
4.2. Deficyt mieszkań społecznych 100
4.2.1. Zaległości w opłatach czynszowych i eksmisje 103
4.2.2. Zasady najmu lokali społecznych w wybranych miastach w Polsce 107
4.2.3. Najem lokali mieszkalnych - problemy systemowe 108
4.3. Perspektywy zmian w segmencie mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce 116

Rozdział 5
Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich 119
5.1. Europejska polityka mieszkaniowa i jej instrumenty 119
5.2. Budownictwo społeczne w wybranych krajach europejskich 122
5.2.1. Modele społecznego budownictwa mieszkaniowego i społecznej polityki mieszkaniowej 122
5.2.2. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w wybranych krajach europejskich - ogólne tendencje 124
5.2.3. Budownictwo społeczne w wybranych krajach europejskich 126
5.2.4. Zasób społecznego budownictwa czynszowego 128
5.2.5. Czynsze w zasobach mieszkaniowych 132
5.3. Podsumowanie 135

Wnioski i rekomendacje 137
Aneks 143
Bibliografia 147
Książki i artykuły 147
Materiały źródłowe i statystyczne 151
Akty prawne 152
Źródła w zasobach Internetu 154

Spis tabel 157
Spis wykresów 159

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku