• Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce

Współcześnie szczególnie dojmująco doświadczamy niepewności i ryzyka. Są one nieodłączną częścią podejmowania i prowadzenia działalności go­spodarczej, ale nigdy dotąd nie były tak istotne dla tych, którzy ją prowadzą. Wynika to z narastającej zmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jej samej oraz z coraz większej potrzeby bezpieczeństwa w ogóle, a ekonomicznego w szczególności. Wszystko to sprawia, że ryzyko stało się nie tylko ważnym elementem zarządzania gospodarką i gospodarowaniem, ale również przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, przy czym uwaga praktyków i teoretyków przesuwa się na coraz to nowe obszary przejawiania się tego ryzyka. Jednym z nich jest ryzyko związane z lokalizacją przedsiębiorstw. W przeszłości poszukiwano lokalizacji optymalnych, zadowalających, społecznie od­powiedzialnych, a przede wszystkim gwarantujących najniższe koszty lub najwyższe zyski. Natomiast dziś szuka się coraz częściej lokalizacji możliwie najmniej ryzykownych, co

Podtytuł Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce
Autor Kazimierz Kuciński (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-652-9

Współcześnie szczególnie dojmująco doświadczamy niepewności i ryzyka. Są one nieodłączną częścią podejmowania i prowadzenia działalności go­spodarczej, ale nigdy dotąd nie były tak istotne dla tych, którzy ją prowadzą. Wynika to z narastającej zmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jej samej oraz z coraz większej potrzeby bezpieczeństwa w ogóle, a ekonomicznego w szczególności. Wszystko to sprawia, że ryzyko stało się nie tylko ważnym elementem zarządzania gospodarką i gospodarowaniem, ale również przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, przy czym uwaga praktyków i teoretyków przesuwa się na coraz to nowe obszary przejawiania się tego ryzyka.

Jednym z nich jest ryzyko związane z lokalizacją przedsiębiorstw. W przeszłości poszukiwano lokalizacji optymalnych, zadowalających, społecznie od­powiedzialnych, a przede wszystkim gwarantujących najniższe koszty lub najwyższe zyski. Natomiast dziś szuka się coraz częściej lokalizacji możliwie najmniej ryzykownych, co jest szczególnie istotne w przypadku podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Chcąc je przyciągnąć tworzy się między innymi obszary instytucjonalnie uprzywilejowane, takie jak specjalne strefy ekonomiczne, ale i one również nie są wolne od ryzyka lokalizacyj­nego.

Powstaje zatem pytanie: z czego wynika to ryzyko, jak z nim walczyć, a przede wszystkim jak funkcjonować w warunkach jego istnienia? Przy czym nie jest to tylko zmartwienie przedsiębiorstw, ale również miejsc, gdzie są one zlokalizowane.

Jest to problem natury uniwersalnej, ale zarazem specyficzny dla warunków ekonomicznych, strukturalnych, instytucjonalnych oraz kulturowych panują­cych w poszczególnych krajach i regionach.

Wprowadzenie - Kazimierz Kuciński 9

Rozdział 1
Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych - Agata Adamska 21
1.1. Definicja ryzyka 21
1.2. Źródła ryzyka 25
1.3. Wpływ ryzyka i jego postrzegania na podejmowanie decyzji 27
Bibliografia 31

Rozdział 2
Ryzyko lokalizacyjne jako kategoria ekonomiczna - Kazimierz Kuciński 33
2.1. Istota lokalizacji 35
2.2. Geneza ryzyka lokalizacyjnego 38
2.3. Istota ryzyka lokalizacyjnego i jego analizy 43
2.4. Typologia ryzyka lokalizacyjnego 48
2.5. Ryzyko lokalizacyjne w analizie lokalizacji 50
2.6. Kierunki badania ryzyka lokalizacji 54
2.7. Systemowe ujęcie ryzyka lokalizacji 60
Bibliografia 67

Rozdział 3
Kulturowe uwarunkowania ryzyka lokalizacji przedsiębiorstw - Jacek Brdulak 69
3.1. Różnice kulturowe a lokalizacja przedsiębiorstw 69
3.2. Kulturowa adaptacja do warunków lokalizacyjnych 76
3.3. Kultura narodowa a lokalizacja przedsiębiorstw 79
3.4. Lokalizacyjne uwarunkowania komunikacji biznesowej 85
Bibliografia 92

Rozdział 4
Ryzyko lokalizacji zagranicznych podmiotów gospodarczych - Teresa Pakulska 95
4.1. Ryzyko lokalizacji inwestycji zagranicznych w warunkach globalizacji 96
4.2. Minimalizacja ryzyka lokalizacji inwestycji zagranicznych przez relokację 105
4.3. Minimalizowanie ryzyka lokalizacji poprzez ekspansję niekapitałową 110
4.4. Ryzyko lokalizacji w Polsce w ocenie inwestorów zagranicznych 114
4.5. Skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przedsięwzięć typu non-equity w Polsce 118
4.6. Preferencje lokalizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych 125
Bibliografia 131

Rozdział 5
Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych - Barbara Trzcińska 135
5.1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 136
5.2. Podstawy prawne inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych 141
5.3. Ryzyko cofnięcia zezwolenia strefowego 144
5.4. Ryzyko złego oszacowania pomocy publicznej 147
5.5. Ryzyko niezrealizowania zadeklarowanego zatrudnienia 149
5.6. Ryzyko braku odpowiednich kadr 149
5.7. Ryzyko spowolnienia gospodarki 150
5.8. Ryzyko niekorzystania z innych ulg 152
5.9. Ryzyko wycofania się przedsiębiorstw zlokalizowanych w SSE 153
5.10. Ryzyko zmiany powierzchni SSE 153
5.11. Ryzyko likwidacji SSE 154
Bibliografia 158

Rozdział 6
Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw sektora nowoczesnych usług biznesowych - Laura Sommer-Szpalerska 161
6.1. Charakterystyka polskiego sektora BPO/SSC 162
6.2. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw sektora BPO/SSC 172
6.3. Rozwój sektora BPO/SSC a ryzyko lokalizacji jego przedsiębiorstw 177
6.4. Ocena ryzyka lokalizacji przedsiębiorstw sektora BPO/SSC w Polsce 181
Bibliografia 185

Rozdział 7
Ryzyko lokalizacyjne w sektorze elektroenergetyki - Dorota Niedziółka 187
7.1. Ryzyko lokalizacji elektrowni systemowych 189
7.2. Ryzyko lokalizacji elektrowni wiatrowych 193
Bibliografia 199

Rozdział 8
Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Hanna Godlewska-Majkowska 201
8.1. Ryzyko inwestycyjne versus lokalizacyjne 202
8.2. Strategiczny i operacyjny aspekt ryzyka lokalizacyjnego 204
8.3. Wskaźniki ryzyka lokalizacyjnego 207
Bibliografia 222

O Autorach 223

Agata Adamska - dr nauk ekonomicznych, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie warszawskiej SGH. Zainteresowania naukowe: ład korporacyjny, finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy. Główne publikacje: Rola
i zadania dyrektora finansowego, Wolters Kluwer 2004; Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, współautor T. Dąbrowski, C.H. Beck 2006; Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, SGH 2013.

Jacek Brdulak - dr hab. nauk ekonomicznych, prof nadzwyczajny SGH w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Zainteresowania naukowe: infrastruktura transportowa, rozwój regionalny, geografia humanistyczna. Główne publikacje: Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, ITS 2012; Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, ITS 2013; Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS 2014; Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, współautor E. Florczak, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 1-2 (32-33)/2011.

Hanna Godlewska-Majkowska - dr hab. Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie warszawskiej SGH. Zainteresowania naukowe: atrakcyjność inwestycyjna i konkurencyjność regionów, lokalizacja przedsiębiorstw, przedsiębiorczość regionalna, biogospodarka i ekoinnowacje. Główne publikacje: Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, Difin 2013; Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH 2013.

Kazimierz Kuciński - prof. dr hab., Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH. Zainteresowania naukowe: teoria geografii ekonomicznej, lokalizacja przedsiębiorstw, organizacja przestrzenna gospodarki, konkurencyjność regionów, metodologa nauk ekonomicznych. Główne publikacje: Gospodarka globalna, KURPISZ 2002; Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH 2005; Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin 2010; Geografia ekonomiczna (red.), Wolters Kluwer 2009, 2013.

Dorota Niedziółka - dr hab. nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Zainteresowania naukowe: organizacja przestrzenna infrastruktury, lokalizacja przedsiębiorstw, uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój rynków energii. Główne publikacje: Rynek energii w Polsce, Difin 2010; Regionalizacja rynków energii, Oficyna Wydawnicza SGH 2011; Dylematy elektroenergetyki w Polsce, WSzCiL 2011; Zielona energia w Polsce (red.), CeDeWu 2012.

Teresa Pakulska - dr hab., profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zainteresowania naukowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, korporacje transnarodowe, innowacyjność gospodarki, konkurencyjność regionów. Główne publikacje: Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Oficyna Wydawnicza SGH 2005; Korporacje ransnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, współautor M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH 2009.

Laura Sommer-Szpalerska - mgr nauk ekonomicznych, doktorantka Zakładu Inwestycji i Nieruchomości w Kolegium Nauk o Przedsiebiorstwie SGH. Zainteresowania naukowe: rynek nieruchomości komercyjnych, innowacje, miejskie przedsięwzięcia inwestycyjne, strategie rozwoju miast. Główne publikacje: „Smart city" jako koncepcja rozwoju współczesnych miast, [w:] Bryx M. (red.), „Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast", CeDeWu 2013.

Barbara Trzcińska - dr nauk ekonomicznych, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH. Zainteresowania naukowe: ekonomia rozwoju, lokalizacja przedsiębiorstw, bezpieczeństwo energetyczne. Główne publikacje: współautorka Kuciński K. (red.), Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer 2013; D. Niedziółka (red.); Zielona energia w Polsce,
CeDeWu 2012, I. Fierla (red.), Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, PWE 2011; I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE 2011.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku