• Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności

Potrzeby współczesnego społeczeństwa są coraz bardziej złożone i wymagają wyrafinowanych metod i instrumentów wsparcia. Organizacje pozarządowe, podejmując starania by sprostać tym wyzwaniom, poszukują takiego modelu rozwoju organizacji, który z jednej strony pozwoli im na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, z drugiej zaś zagwarantuje im niezależność i skuteczność w realizacji przyjętej misji. Niniejsza monografia jest efektem badań Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stanowi odpowiedź na szereg współczesnych dylematów związanych z działalnością organizacji pozarządowych we współczesnych realiach trzeciego sektora, wskazując jednocześnie kierunki ich rozwoju w Polsce. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, a także wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, w szczególności słuchaczy zainteresowanych działalnością organizacj

Podtytuł Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności
Autor Paweł Mikołajczak (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-319-1
Potrzeby współczesnego społeczeństwa są coraz bardziej złożone i wymagają wyrafinowanych metod i instrumentów wsparcia. Organizacje pozarządowe, podejmując starania by sprostać tym wyzwaniom, poszukują takiego modelu rozwoju organizacji, który z jednej strony pozwoli im na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, z drugiej zaś zagwarantuje im niezależność i skuteczność w realizacji przyjętej misji.

Niniejsza monografia jest efektem badań Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stanowi odpowiedź na szereg współczesnych dylematów związanych z działalnością organizacji pozarządowych we współczesnych realiach trzeciego sektora, wskazując jednocześnie kierunki ich rozwoju w Polsce.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, a także wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, w szczególności słuchaczy zainteresowanych działalnością organizacji non profit. Książka może również stanowić interesującą lekturę dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych i perspektyw ich rozwoju.

Wprowadzenie - Paweł Mikołajczak 9

Rozdział 1
Kierunki rozwoju organizacji pozarządowych i sektora pozarządowego - Joanna Schmidt 13
1.1. Przemiany sektora pozarządowego w Polsce po 1989 roku 14
1.2. Profesjonalizacja w kontekście przemian sektora pozarządowego 18
1.3. Rozwój organizacji pozarządowej - współczesne dylematy 23
1.4. Rozwój a profesjonalizacja organizacji pozarządowych w Polsce - wyniki badań 36
Bibliografia 43

Rozdział 2
Kultura organizacyjna organizacji non-profit i jej wymiar innowacyjności - Joanna Schmidt, Agnieszka Ziomek 47
2.1. Kultura organizacyjna NGO 48
2.2. Kultura organizacyjna organizacji pozarządowych według Scheina 51
2.3. Uwarunkowania kultury innowacyjnej w organizacjach pozarządowych w Polsce 55
2.4. Porównanie cech kultury organizacyjnej NGO i jej wymiaru innowacyjności w badanych organizacjach pozarządowych 58
Bibliografia 70

Rozdział 3
Finansowe uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych - Paweł Mikołajczak 73
3.1. Dylematy finansowania działalności NGO 74
3.2. Znaczenie dywersyfikacji źródeł przychodów w zrównoważonym rozwoju NGO 78
3.3. Komercjalizacja NGO - szanse i krytyka 80
3.3.1. Komercjalizacja NGO a misja społeczna 81
3.3.2. Komercjalizacja NGO versus misja społeczna - krytyka 82
3.3.3. Promisyjny charakter komercjalizacji NGO 83
3.4. Finansowanie i majątek NGO - wyniki badania 86
Bibliografia 92

Rozdział 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych - Aldona Andrzejczak 95
4.1. Zmiany w podejściu do traktowania pracowników w organizacjach 95
4.2. Specyfika kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych 99
4.3. Podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi i ich trendy rozwojowe 102
4.4. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych - wyniki badania 109
4.4.1. Pozyskiwanie kandydatów do pracy 111
4.4.2. Ocena pracy i zaangażowania 113
4.4.3. Szkolenie i rozwój zasobów ludzkich 116
4.4.4. Systemy motywacyjne w badanych organizacjach 118
Bibliografia 124

Rozdział 5
Rozwój kompetencji wolontariuszy w organizacjach pozarządowych - Magdalena Głowacka 127
5.1. Wolontariat w Polsce 128
5.2. Zarządzanie kompetencjami wolontariuszy w NGO 131
5.3. Kierunki rozwoju wolontariatu 135
5.4. Sposoby wsparcia rozwoju kompetencji wolontariuszy - wyniki badania 139
Bibliografia 143

Rozdział 6
Międzysektorowe relacje organizacji pozarządowych - Joanna Wiśniewska-Paluszak 145
6.1. Charakterystyka relacji międzysektorowych 146
6.2. Typy relacji i renty relacyjne organizacji pozarządowych 154
6.3. Następstwa relacji organizacji pozarządowych z biznesem 157
6.4. Relacje z biznesem w świetle opinii kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi - wyniki badania 161
Bibliografia 170

Podsumowanie - Paweł Mikołajczak 173
Spis tabel 177
Spis rysunków i wykresów 179
O autorach 181

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku