• Real Estate Investments Trusts (REITs) - efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości (wyd. II)

Książka jest próbą przybliżenia zasad funkcjonowania funduszy dywidendowych typu REITs. Jej lektura pozwoli czytelnikowi zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi REITs, ocenić ich atrakcyjność inwestycyjną i być może zachęci do budowania oszczędności z wykorzystaniem opisywanych instrumentów. Uważam recenzowaną pracę za unikatową w polskiej literaturze monografię poświęconą innowacyjnej instytucji finansowej, stosowanej od dawna w inwestowaniu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i na wielu innych rynkach kapitałowych, ale praktycznie nieznanej dotychczas w Polsce. Książka ma dużą wartość teoretyczno-poznawczą oraz praktyczną, ze względu na kompleksowe przedstawienie budowy, warunków instytucjonalno-prawnych i sposobu funkcjonowania ważnego wehikułu finansowego na rynku nieruchomości, jakim są inwestycyjne fundusze powiernicze typu REITs. fragment z recenzji prof. zw. dr. hab. J. Kotyńskiego Książka ta, może być bardzo przydatna dla osób uczestniczących w dyskusjach dotyc

Podtytuł Real Estate Investments Trusts (REITs) - efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości (wyd. II)
Autor Grzegorz Mizerski
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka ze skrzydełkami
Format 165x235
Stron 342
85.00 59.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
59.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-408-2
Książka jest próbą przybliżenia zasad funkcjonowania funduszy dywidendowych typu REITs. Jej lektura pozwoli czytelnikowi zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi REITs, ocenić ich atrakcyjność inwestycyjną i być może zachęci do budowania oszczędności z wykorzystaniem opisywanych instrumentów.


Uważam recenzowaną pracę za unikatową w polskiej literaturze monografię poświęconą innowacyjnej instytucji finansowej, stosowanej od dawna w inwestowaniu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i na wielu innych rynkach kapitałowych, ale praktycznie nieznanej dotychczas w Polsce. Książka ma dużą wartość teoretyczno-poznawczą oraz praktyczną, ze względu na kompleksowe przedstawienie budowy, warunków instytucjonalno-prawnych i sposobu funkcjonowania ważnego wehikułu finansowego na rynku nieruchomości, jakim są inwestycyjne fundusze powiernicze typu REITs.
fragment z recenzji prof. zw. dr. hab. J. Kotyńskiego


Książka ta, może być bardzo przydatna dla osób uczestniczących w dyskusjach dotyczących tych regulacji. Istotny jest również fakt, że na rynku w Polsce nie ma pozycji książkowych, które w tak kompleksowy sposób przedstawiałyby poruszaną tu tematykę. Dużą zaletą książki jest szczegółowy opis różnych rozwiązań instytucjonalnych, w tym podatkowych oraz duża ilość danych obrazująca ich rozwój oraz osiągane stopy zwrotu.
fragment z recenzji M. Bojańczyka dr hab. prof. AFiB Vistula


REITs (Real Estate Investment Trusts) to fundusze dywidendowe o specjalnym, ulgowym statusie podatkowym, inwestujące w nieruchomości komercyjne. Podmioty te, wypłacają zazwyczaj prawie całość swoich zysków w formie dywidendy, zapewniając inwestorom strumienie regularnych dochodów, możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz długofalowy wzrost wartości zainwestowanego kapitału.

Pierwszym krajem, który umożliwił funkcjonowanie funduszom dywidendowym były były USA-REITs (1960). W 2015 roku kapitalizacja publicznych USA-REITs przekroczyła 900 mld USD, aktywa brutto ponad 2 bln USD, a one same wypłaciły swoim akcjonariuszom ponad 45 mld USD dywidendy. Szeroko pojęty sektor USAREITs stworzył już ponad 7,6 mln miejsc pracy, z czego ponad 1,2 mln etatów bezpośrednio w REITs. Średnia całkowita stopa zwrotu amerykańskich REITs w latach 1972-2015 osiągnęła 11,4% rocznie. Sukces rynkowy innowatorów amerykańskich spowodował import tych rozwiązań przez „wczesnych naśladowców" - Holandię (1969) oraz Australię (1971). Obecnie na świecie podmioty typu REITs funkcjonują już w 40 krajach Europy, Azji i Ameryki.

Jak to się stało, że ponad 70 mln Amerykanów jest (pośrednio lub bezpośrednio) akcjonariuszami USA-REITs? Co sprawiło, że podmioty te zostały ogólnie zaakceptowane przez inwestorów, a uczestnictwo w ich akcjonariacie jest powszechne i ma globalny zasięg? Jakie czynniki decydują o atrakcyjności inwestycji w akcje REITs? Jak wygląda system prawno-instytucjonalny i jak przebiegała jego ewolucja? Co było przyczyną dyfuzji rozwiązań amerykańskich poza USA? Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Podziękowania 9
Przedmowa 11
Wprowadzenie 15

Rozdział 1
Inwestowanie i sekurytyzacja na rynku nieruchomości 23
1.1 Rynek nieruchomości, struktura i specyfika 23
1.1.1. Definicja rynku nieruchomości 23
1.1.2. Struktura rynku nieruchomości 25
1.1.3. Uczestnicy rynku nieruchomości 27
1.1.4. Specyfika rynku nieruchomości 29
1.2. Inwestowanie na rynku nieruchomości 33
1.2.1. Nieruchomości jako przedmiot inwestowania 33
1.2.2. Nieruchomości inwestycyjne - definicja i podział 34
1.2.3. Ryzyko na rynku nieruchomości inwestycyjnych 35
1.2.4. Inwestycje w nieruchomości jako element inwestycji alternatywnych 38
1.2.5. Sekurytyzacja nieruchomości 43
1.2.6. Bezpośrednie versus pośrednie inwestycje w nieruchomości 46
1.2.7. Finansowanie nieruchomości 52
1.2.8. Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku nieruchomości 53
1.2.9. Klasyfikacja funduszy inwestujących w nieruchomości 54
1.2.10. Rynek nieruchomości komercyjnych 59

Rozdział 2
Fundusze inwestycyjne typu REITs jako uczestnicy rynku nieruchomości - istota i sposób funkcjonowania 63
2.1. Przegląd definicji Real Estate Investment Trust (REITs) 63
2.2. Systemy prawno-instytucjonalne REITs i metody ich uogólnienia 66
2.3. Model biznesowy REITs 68
2.4. Proces tworzenia wartości przez REITs 72
2.5. Formy prawne funkcjonowania REITs 77
2.6. Modele zarządzania portfelem nieruchomości w funduszach dywidendowych typu REITs 81
2.7. Dywidendowy model przychodów REITs 89
2.8. REITs a klasyczne przedsiębiorstwa - podstawowe różnice 97
2.9. Czynniki sukcesu rynkowego REITs 100
2.10. REITs a specyfika rynku nieruchomości 103
2.11. Wpływ przejrzystości rynku nieruchomości (indeks GRETI) na efektywność REITs 105
2.12. Zagadnienie obowiązkowej wypłaty dywidendy przez REITs w świetle teorii agencji (agency theory) 111
2.13. Finansowanie REITs a teorie optymalnej struktury finansowania 118

Rozdział 3
System prawno-instytucjonalny REITs w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i jego ewolucja 135
3.1. System prawno-instytucjonalnych USA-REITs 135
3.1.1. Definicja USA-REITs 135
3.1.2. Pozostałe elementy systemu USA-REITs 137
3.2. Zmiany w ustawodawstwie prawno-instytucjonalnym USA-REITs w latach 1960-2015 i ich wpływ na ich model biznesowy 141
3.2.1. Ewolucja rynku USA-REITs w latach 1960-1975 - tworzenie podwalin do ekspansji 142
3.2.2. Ewolucja rynku REITs w latach 1975-1992 - okres modernizacji i integracji pionowej 147
3.2.3. Ewolucja rynku USA-REITs w latach 1993-2000 - początek nowej ery 152
3.2.4. Ewolucja rynku USA-REITs od początku XXI w. - akumulowanie wartości i ekspansja 159
3.2.5. Liberalizacja ustawodawstwa USA-REITs w latach 1993-2015 i jego wpływ na model biznesowy USA-REITs 170
3.3. Finansowanie działalności USA-REITs 180
3.4. Obecna struktura rynku USA-REITs 183
3.5. Specjalizacje sektorowe, jako ważny element wyróżniający rynek USA-REITs 188
3.6. Efektywność sektora USA-REITs 196

Rozdział 4
Fundusze inwestycyjne typu REITs w innych wybranych krajach Ameryki, Europy, Australii i Oceanii, Azji oraz Afryki 213
4.1. Dyfuzja funduszy typu REITs na rynkach poza USA 213
4.2. Rynek REITs w Europie - ogólna charakterystyka 221
4.3. Efektywność funduszy REITs w Europie 226
4.4. Opis wybranych rynków REITs w Europie 227
4.4.1. REITs w Holandii (FBIs) 227
4.4.2. REITs w Wielkiej Brytanii (UK-REITs) 231
4.4.3. REITs we Francji (SIICs) 237
4.5. Pozostałe rynki REITs 242
4.5.1. REITs w Australii i Oceanii 242
4.5.2. REITs w Azji 246
4.5.3. REITs w Afryce 248

Rozdział 5
Analiza porównawcza systemów prawno-instytucjonalnych dotyczących REITs 249
5.1. Zwolnienie z podatku dochodowego typu CIT (corporate income tax) 249
5.2. Poziom wypłat obowiązkowych 251
5.3. Model zarządzania nieruchomościami - zewnętrzne versus wewnętrzne 253
5.4. Regulacje dotyczące inwestycji we wstępną fazę projektów inwestycyjnych (fazę deweloperską) 258
5.5. Dywersyfi kacja portfela nieruchomości REITs 265
5.6. Polityka inwestycyjna REITs 268
5.7. Polityka zadłużania 274
5.8. Obowiązek upublicznienia REITs 284
5.9. Struktura akcjonariatu 286
5.10. Opodatkowanie akcjonariuszy krajowych i zagranicznych podatkiem od wypłacanych dywidend pobieranym u źródeł (dividend witholding tax) 289
5.11. Forma prawna (fundusz otwarty versus zamknięty) 294
5.12. Konwersja i ulgi podatkowe przy wprowadzaniu nieruchomości do systemu REITs 296
5.13. Minimalny próg kapitału zakładowego dla REITs 300

Zakończenie 305
Bibliografia 315
Spis tabel 329
Spis rysunków 333
Spis wykresów 335

Grzegorz Mizerski - były pracownik naukowy SGH, wieloletni menedżer i członek zarządu instytucji finansowych. Od kilku lat niezależny konsultant finansowy na rynku nieruchomości. Wiceprezes firmy doradczej organizującej finansowanie na projekty deweloperskie. Prezes zarządu Fundacji Edukacji i Badań nad REITs (www.fundacjaREITs.pl).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku