• Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą

Specyfika podstawowych jednostek samorządu terytorialnego oraz nieustanny brak różnego rodzaju zasobów, w tym głównie finansowych, zapewniających odpowiednie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych stanowią niezwykle istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się sprawnością tych organizacji. W tym zakresie szczególne znaczenie należy przypisać przystosowywaniu i adoptowaniu w proces zarządzania gminą instrumentarium sprawdzonego oraz wykorzystywanego w organizacjach komercyjnych. Wiąże się to między innymi z potrzebą nieustannego poszukiwania, a także poszerzania wiedzy o rachunkach kosztów pozwalających określić zarówno wartość zużytych zasobów, zaprezentować w różnych przekrojach klasyfikacyjnych strukturę tego zużycia i ustalić ich wartość na poziomie ośrodków odpowiedzialności, procesów, pojedynczych usług itp., jak też odpowiedzieć na pytania o to, na co i w jakiej wielkości wydatkowane są ograniczone środki pieniężne oraz wykazać zasadność tych wyda

Podtytuł Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą
Autor Artur Jacek Kożuch
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 196
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-334-4
Specyfika podstawowych jednostek samorządu terytorialnego oraz nieustanny brak różnego rodzaju zasobów, w tym głównie finansowych, zapewniających odpowiednie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych stanowią niezwykle istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się sprawnością tych organizacji. W tym zakresie szczególne znaczenie należy przypisać przystosowywaniu i adoptowaniu w proces zarządzania gminą instrumentarium sprawdzonego oraz wykorzystywanego w organizacjach komercyjnych. Wiąże się to między innymi z potrzebą nieustannego poszukiwania, a także poszerzania wiedzy o rachunkach kosztów pozwalających określić zarówno wartość zużytych zasobów, zaprezentować w różnych przekrojach klasyfikacyjnych strukturę tego zużycia i ustalić ich wartość na poziomie ośrodków odpowiedzialności, procesów, pojedynczych usług itp., jak też odpowiedzieć na pytania o to, na co i w jakiej wielkości wydatkowane są ograniczone środki pieniężne oraz wykazać zasadność tych wydatków. W tym kontekście wiedza taka jest niezbędna w gminach poszukujących metod zapewniania skuteczności, wydajności i oszczędności w działaniu, a koncepcje zaprezentowane w niniejszym opracowaniu pozwolą zrozumieć proponowane rozwiązania i zastosować je w działalności organów uchwałodawczych oraz wykonawczych w gminach, wspieranej pracą urzędników.

Zamiarem autora jest zatem:
- proste i jednocześnie precyzyjne zaprezentowanie niezbędnych teorii i wynikających z nich procedur postępowania,
- przygotowanie jedynej w swoim rodzaju monografii, stanowiącej źródło niezbędnej wiedzy dla tych, którzy poszukują usprawnienia działalności gmin.

W efekcie zadaniem przedstawionej monografii jest również aplikacja nowego sposobu myślenia o zarządzaniu gminą na poziom percepcji naukowców, praktyków, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zdobywaniem aktualnej wiedzy na prezentowany temat.

Wstęp 7

Rozdział 1
Zasoby w gminie - istota, specyfika, klasyfikacja sprawozdawcza 13
1.1. Organizacje publiczne jako specyficzny system społeczny 13
1.2. Gmina jako organizacja publiczna 24
1.3. Zasoby organizacyjne w gminach 41

Rozdział 2
Budżet jako instrument zarządzania procesowego w gminach 53
2.1. Specyfika zarządzania w gminie 53
2.2. Zarządzanie procesowe jako wymóg współczesnego zarządzania gminą 72
2.3. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania procesowego w gminie 82

Rozdział 3
Koszty w systemach sprawozdawczych gmin 103
3.1. Koszty jako warunek sprawności zarządzania gminą 103
3.2. Obligatoryjne systemy grupowania i ewidencji kosztów w gminie 116
3.3. Fakultatywne systemy rachunku kosztów w gminie 128

Rozdział 4
Współczesne systemy rachunku kosztów w gminach jako podstawa usprawniania procesów świadczenia usług publicznych w gmi-nach 139
4.1. Rachunek kosztów docelowych i jego znaczenie w procesach planistycznych 139
4.2. Planowanie przebiegu procesów na podstawie rachunku kosztów działań 150
4.3. Rachunek kosztów zmiennych w ocenie działalności gminy 164

Zakończenie 175
Bibliografia 179
Spis tabel 193
Spis rysunków 195
O Autorze 196

Artur J. Kożuch - doktor habilitowany nauk o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-cach, Wydziału Nauk Społecznych. Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), dyrektor Biura Audytu Operacyjnego i Zgodności w Banku Pekao S.A. Wcześniej długoletni pracownik kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu zarządzania finansami, budżetowania i kontroli zarządczej w organizacjach publicznych, w szczególności związanych z implementacją w tych organizacjach rozwiązań kontrolingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku