• Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie

„Recenzowana monografia jest swoistym podsumowaniem procesu kształtowania się nowego systemu zarządczego w gospodarce rynkowej z perspektywy doktorantów UEP i innych polskich uczelni. W sposób bardzo merytoryczny i komunikatywny prezentowane są poszczególne treści odnoszące się do perspektywy społecznej procesu zarządczego, zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa (firmy), zarządzania a rozwoju współczesnych rynków, społecznej odpowiedzialności biznesu. Z dużym powodzeniem można w niej odnaleźć te treści, uwagi i wskazówki, które mogą być wskazówkami do pozyskiwania środków unijnych, eliminowania barier demograficznych i formalnoprawnych współczesnego biznesu. W sumie adresowana jest ona zarówno do młodego Czytelnika, przedsiębiorcy, jak i osób z perspektywy pokolenia 55." z recenzji prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego, prof. zw. UEP

Podtytuł Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie
Autor Barbara Borusiak, Kazimierz Pająk (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 270
69.00 49.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-723-6
„Recenzowana monografia jest swoistym podsumowaniem procesu kształtowania się nowego systemu zarządczego w gospodarce rynkowej z perspektywy doktorantów UEP i innych polskich uczelni. W sposób bardzo merytoryczny i komunikatywny prezentowane są poszczególne treści odnoszące się do perspektywy społecznej procesu zarządczego, zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa (firmy), zarządzania a rozwoju współczesnych rynków, społecznej odpowiedzialności biznesu. Z dużym powodzeniem można w niej odnaleźć te treści, uwagi i wskazówki, które mogą być wskazówkami do pozyskiwania środków unijnych, eliminowania barier demograficznych i formalnoprawnych współczesnego biznesu. W sumie adresowana jest ona zarówno do młodego Czytelnika, przedsiębiorcy, jak i osób z perspektywy pokolenia 55."
z recenzji prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego, prof. zw. UEP

Wstęp 13

CZĘŚĆ I
PROBLEMY EKONOMICZNO-ZARZĄDCZE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Ekonomiczne konsekwencje rytuałów przejścia - Monika Maria Majewska 17
Streszczenie 17
1.1. Rytuały przejścia 18
1.1.2. Rytuał, obrzęd, zwyczaj - definicja 18
1.1.2. Klasyfikacja rytuałów 18
1.1.3. Rynek ślubny w Polsce 21
1.1.4. Ekonomiczne konsekwencje rytuału ślubu 24
Summary 25
Bibliografia 25

Rozdział 2
Nierównowaga demograficzna a postawy studentów wobec życia rodzinnego - Magdalena Popek 27
Streszczenie 27
2.1. Zrównoważony rozwój a demografia 28
2.2. Dane demograficzne według statystyk 29
2.3. Prognozy demograficzne 33
2.4. A co na to studenci? 35
Summary 37
Bibliografia 38

Rozdział 3
Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenia 55+ - Anna Warchlewska 39
Streszczenie 39
3.1. Istota obrotu bezgotówkowego i bezpieczeństwo systemu płatniczego 40
3.2. Bariery wpływające na zachowania finansowe pokolenia Polaków 55+ 42
3.3. Porównanie wybranych wskaźników systemu płatniczego w Polsce i UE 46
Summary 48
Bibliografia 48

Rozdział 4
Problematyka ergonomiczności instrukcji obsługi dla osób starszych - Aleksandra Dewicka, Kamil Wróbel 51
Streszczenie 51
4.1. Wymagania i ograniczenia osób starszych przy projektowaniu instrukcji obsługi 54
4.2. Wymagania dotyczące instrukcji obsługi 55
4.3. Wyniki badań ergonomiczności instrukcji obsługi 57
Summary 60
Bibliografia 61

Rozdział 5
Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek 63
Streszczenie 63
5.1. Znaczenie i funkcje zaufania 64
5.2. System emerytalny w Polsce 66
5.3. Zaufanie do obowiązkowego systemu emerytalnego 68
Summary 73
Bibliografia 73

CZĘŚĆ II
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 6
Uwarunkowania tworzenia polskiej wiedzy chronionej - Aleksandra Dewicka, Kamil Wróbel 77
Streszczenie 77
6.1. Wiedza 78
6.2. Determinanty tworzenia wiedzy chronionej przedsiębiorstw 80
6.3. Stopień aktywności wiedzy chronionej wśród polskich przedsiębiorstw 82
Summary 87
Bibliografia 88

Rozdział 7
Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
- Regina Szymczak-Staniek 89
Streszczenie 89
7.1. Istota i znaczenie wyceny 90
7.2. Wieloznaczność terminu „wartość" 93
7.3. Aktywa kompetencyjne jako szczególny zasób majątkowy 95
7.4. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu 98
7.5. Założenia wyceny 100
Summary 102
Bibliografia 103

Rozdział 8
Inwestowanie w kapitał ludzki jako sposób ograniczania ryzyka personalnego - Justyna Dudek 105
Streszczenie 105
8.1. Istota inwestycji 106
8.2. Pojęcie inwestycji w kapitał ludzki 107
8.3. Formy inwestycji w kapitał ludzki 108
8.4. Pojęcie ryzyka personalnego 109
8.5. Rodzaje ryzyka personalnego 110
Summary 112
Bibliografia 112

Rozdział 9
Trafność metod doboru personelu - analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej - Żaneta Nejman, Aleksandra Kawecka-Endler 115
Streszczenie 115
9.1. Dobór pracowników w świetle literatury 116
9.2. Dokumenty aplikacyjne 119
9.3. Wywiady 120
9.4. Referencje 121
9.5. Testy psychologiczne 121
9.6. Centrum oceny i rozwoju 122
9.7. Techniki niekonwencjonalne 123
9.8. Analiza procesu selekcji pracowników w urzędzie miasta 124
9.9. Wyniki badań trafności metod doboru personelu w badanej jednostce budżetowej 126
Summary 128
Bibliografia 128

Rozdział 10
Geneza, atrybuty i kierunki rozwoju systemów BI - Leszek Żurański 129
Streszczenie 129
10.1. Geneza powstania systemów Business Intelligence 130
10.2. Architektura systemów Business Intelligence 133
10.3. Hurtownie danych 135
10.4. Interaktywne narzędzia analityczne 137
10.5. Metody prezentacji wyników w systemach BI 139
10.6. Kierunki rozwoju systemów BI 141
Summary 141
Bibliografia 142

Rozdział 11
Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce - Kamil Dyrtkowski 143
Streszczenie 143
11.1. Zmiany na rynku pracy 144
11.2. Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy 145
11.3. Uelastycznianie zatrudnienia we współczesnej Polsce 147
11.3.1. Formy organizowania się agencji pracy tymczasowej 147
11.3.2. Analiza danych rynku polskich agencji pracy tymczasowych 147
11.4. Determinanty występowania agencji na rynku polskim 150
Summary 152
Bibliografia 152

Rozdział 12
Czynniki determinujące jakość procesu edukacyjnego - Dariusz Polus 153
Streszczenie 153
12.1. Czynniki środowiskowe wpływające na jakość pracy szkoły 154
12.2. Sprzęt i zaplecze techniczne jednostek edukacyjnych 155
12.3. Zarządzanie szkołą 156
12.4. Kadra nauczycielska 156
12.5. Relacje wewnątrzszkolne 157
12.6. Satysfakcja i lojalność uczniów 158
12.7. Cechy wrodzone i nabyte uczniów 158
12.8. Programy nauczania i ich cele 159
12.9. Ewaluacja pracy szkoły 160
12.10. Prestiż jednostki edukacyjnej 160
Summary 161
Bibliografia 162

CZĘŚĆ III
PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU

Rozdział 13
Granice handlu elektronicznego - Andrzej Szymkowiak 167
Streszczenie 167
13.1. Istota handlu elektronicznego 168
13.2. Obrót handlowy towarami w internecie 169
13.3. Sprzedaż usług online 171
13.4. Płaszczyzny kształtujące zakres e-handlu 173
Summary 176
Bibliografia 177

Rozdział 14
Perspektywy rozwoju handlu internetowego artykułami spożywczymi w Polsce - Paweł Nowakowski 179
Streszczenie 179
14.1. Handel internetowy artykułami spożywczymi w Polsce - stan obecny 180
14.2. Czynniki kształtujące zachowania nabywcze w handlu internetowym 182
14.3. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Prezentacja wyników badania 186
Summary 192
Bibliografia 192

Rozdział 15
Postmodernizm a współczesne koncepcje marketingu B2C - Marcin Wieczerzycki 193
Streszczenie 193
15.1. Postmodernizm - pojęcia kluczowe dla marketingu 194
15.2. Storytelling a postmodernistyczna względność znaczeń 196
15.3. Prosumentyzm a postmodernistyczna apoteoza konsumpcji 198
15.4. Ekonomia uwagi a postmodernistyczna gra konwencjami 199
Summary 200
Bibliografia 201

Rozdział 16
Metody badania motywów zachowań konsumenta - Agnieszka Rojewska 203
Streszczenie 203
16.1. Motywacja i motywy 204
16.2. Podział motywów 205
16.3. Metody badań motywów 207
16.4. Etnografia 209
16.5. Technika identyfikacji konstruktów osobistych 209
16.6. Multi-Motive Grid - badania nad motywacją osiągnięć 210
16.7. Badania wykorzystujące pomiary fizjologiczne 211
16.8. Metoda analizy przypadków konsumentów (CCR) 212
16.9. Metoda Zaltmana (ZMET) 212
Summary 213
Bibliografia 214

Rozdział 17
Crowdsourcing - kierunki rozwoju, kluczowe wyzwania - Dorota Flizikowska, Adam Flizikowski 215
Streszczenie 215
17.1. Definicja i istota crowdsourcingu w zarysie 217
17.2. Globalna współpraca 220
17.3. Rynek crowdsourcingu na świecie 221
17.4. Kierunki rozwoju koncepcji crowdsourcingu 222
17.5. Przyszłość innowacji - przyszłość crowdsourcingu? 223
17.6. Przyszłość crowdsourcingu według badaczy koncepcji 224
17.7. Kluczowe wyzwania crowdsourcingu 229
17.8. Zarządzanie tłumem 230
17.9. Mierzenie efektywności akcji crowdsourcingowych 230
17.10. Aspekty prawne 232
Summary 233
Bibliografia 234

Rozdział 18
Współpraca jako brakujące ogniwo przedsiębiorczości międzynarodowej na drodze kreowania konkurencyjności przedsiębiorstwa - Filip Nowacki 237
Streszczenie 237
18.1. Przedsiębiorczość międzynarodowa - dotychczasowa analiza koncepcji 238
18.2. Współpraca jako dodatkowy element przedsiębiorczości międzynarodowej 240
18.3. Współczesne możliwości zastosowania współpracy przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do twierdzenia Heckhschera-Ohlina (H-O) 244
18.4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa 245
Summary 247
Bibliografia 248

Rozdział 19
Społeczna odpowiedzialność biznesu w handlu wielkopowierzchniowym na przykładzie sklepów specjalistycznych z artykułami dla majsterkowiczów i wyposażenia domu - Tomasz Pawłowski 251
Streszczenie 251
19.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 252
19.2. Czynniki sprzyjające wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym oraz płynące z tego korzyści 256
19.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży DIY w Polsce 259
Summary 264
Bibliografia 264

Spis tabel 265
Spis rysunków 267
Spis wykresów 269

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku