• Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce

Fundusze wspólnego inwestowania należą do instytucji rynku finansowego odgrywających istotne znaczenie we współczesnej gospodarce. Dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych był spowodowany rozwojem gospodarczym oraz wyższym stopniem rozwoju systemu finansowego. Popularność funduszy wspólnego inwestowania powoduje coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych. Należy zwrócić uwagę, iż ostatni światowy kryzys finansowy wpłynął negatywnie na dynamikę aktywów funduszy oraz sprzedaż netto tytułów uczestnictwa. Autorzy mają nadzieję, że zawartość niniejszego opracowania poszerzy i usystematyzuje wiedzę o rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, przedstawiając zalety i wady takich inwestycji. Może być ono również pomocne przy podejmowaniu przez Czytelnika decyzji o ulokowaniu w nich swoich oszczędności. Czytelnik z tej książki dowie się: - jak rozwijały się poszczególne segmenty rynku finansowego w Polsce, - jakie są zasady funkcjonowania funduszy w Polsce, - jakie są

Podtytuł Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce
Autor Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska, Ewa Niedźwiedzka, Piotr Kania
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
66.00 46.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-682-6

Fundusze wspólnego inwestowania należą do instytucji rynku finansowego odgrywających istotne znaczenie we współczesnej gospodarce. Dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych był spowodowany rozwojem gospodarczym oraz wyższym stopniem rozwoju systemu finansowego. Popularność funduszy wspólnego inwestowania powoduje coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych. Należy zwrócić uwagę, iż ostatni światowy kryzys finansowy wpłynął negatywnie na dynamikę aktywów funduszy oraz sprzedaż netto tytułów uczestnictwa.

Autorzy mają nadzieję, że zawartość niniejszego opracowania poszerzy i usystematyzuje wiedzę o rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, przedstawiając zalety i wady takich inwestycji. Może być ono również pomocne przy podejmowaniu przez Czytelnika decyzji o ulokowaniu w nich swoich oszczędności. Czytelnik z tej książki dowie się:
- jak rozwijały się poszczególne segmenty rynku finansowego w Polsce,
- jakie są zasady funkcjonowania funduszy w Polsce,
- jakie są czynniki rozwoju funduszy wspólnego inwestowania,
- jakie zmiany zaszły na rynku funduszy w Polsce w latach 2004-2013,
- jakie instytucje zarządzają funduszami wspólnego inwestowania,
- jakie ryzyko niesie inwestowanie w fundusze.

Wstęp 7

Rozdział 1
Rynek finansowy w Polsce - Ewa Niedźwiedzka 9
1.1. Istota i funkcje rynku finansowego 9
1.2. Segmenty rynku finansowego 20
1.2.1. Rynek pieniężny 20
1.2.2. Rynek kapitałowy 27
1.2.3. Rynek walutowy 39
1.2.4. Rynek instrumentów pochodnych 42
1.2.5. Rynek usług płatniczych 47
1.2.6. Rynek ubezpieczeniowy 51
1.2.7. Rynek emerytalny 53
1.3. Nadzór nad rynkiem finansowym 56
Podsumowanie 59
Bibliografia 60

Rozdział 2
Koncepcja funduszy wspólnego inwestowania - Paweł Jamróz 61
2.1. Zasady działania funduszy 61
2.2. Zalety i wady funduszy 65
2.3. Ryzyko i pomiar inwestycji w fundusze 73
Podsumowanie 78
Bibliografia 78

Rozdział 3
Instytucje zarządzające funduszami wspólnego inwestowania - Dorota Ostrowska 81
3.1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 81
3.2. Zakłady ubezpieczeń na życie 85
3.3. Powszechne towarzystwa emerytalne 88
3.4. Pracownicze towarzystwa emerytalne 89
Podsumowanie 90
Bibliografia 91

Rozdział 4
Instrumenty na rynku funduszy wspólnego inwestowania - Piotr Kania 93
4.1. Fundusze inwestycyjne 93
4.2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 114
4.3. Fundusze emerytalne 120
4.4. Fundusze wspólnego inwestowania a kwalifikowane programy emerytalne 127
Podsumowanie 134
Bibliografia 135

Rozdział 5
Determinanty rozwoju funduszy wspólnego inwestowania - Piotr Kania 137
5.1. Klasyfikacja determinant rozwoju 137
5.2. Zmiany na rynku funduszy wspólnego inwestowania w aspekcie dochodowości 143
Podsumowanie 169
Bibliografia 170

Spis tabel 171
Spis rysunków 173
Spis wykresów i schematów 174
O Autorach 178

Dr Dorota Ostrowska - od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w spe¬cjalistycznych pismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego „Economy&Society". Wieloletni praktyk sektora ubezpieczeń gospodarczych (kilkakrotnie wyróżniona za swoją pra¬cę przez Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Generali Życie TU S.A.). Inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.

Dr Paweł Jamróz - pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jest autorem kilkudzie¬sięciu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na proble¬mach poświęconych efektywności informacyjnej rynku kapitałowego oraz finansom behawioralnym, efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również zastosowaniom metod ilościowych w ekonomii. Członek Polskiego Towarzystwa Eko-nomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, inwestor giełdowy.

Dr Ewa Niedźwiedzka - pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Za¬rządzania w Białymstoku. Pracownik Katedry Finansów i Rachunkowości. Współ¬pracuje z Fundacją „Dobra Polska", Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz z NBP. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ryn¬ków finansowych i bankowości.

Dr Piotr Kania - od 2007 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma popularnonaukowego „Finanse Osobiste". W pra¬cy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim finansami ubezpieczeń spo¬łecznych, w tym problematyką kapitałowych systemów emerytalnych, stąd też jego zainteresowania naukowe obejmują także problematykę funduszy wspólnego inwe-stowania. W latach 2010-2012 kierował zespołowym grantem badawczym finanso¬wanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. akumulacyjnej i alokacyjnej funkcji funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym w Polsce.

Autorami opracowania są Członkowie Honorowi Koła Naukowego „Economy &Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowiec¬kiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku