• Narzędzia logistyki zwrotnej

Pojęcie logistyki zwrotnej na dobre zagościło w języku polskim zarówno w literaturze naukowej, jak i w życiu codziennym. Niemniej jednak można je rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Niektórzy traktują logistykę zwrotną w sposób wąski, ograniczając ją do logistyki zwrotu zakupionego towaru, inni natomiast rozszerzają to zagadnienie, traktując je jako koncepcję obiegu dóbr w łańcuchu dostaw w taki sposób, aby w jego trakcie powstało jak najmniej odpadów, niezależnie od kierunku przepływu. Narzędzia wdrażania logistyki zwrotnej są równie szerokim zagadnieniem i mogą być w różnorodny sposób interpretowane. Z jednej strony są to aspekty prawne, które określają ramy funkcjonowania logistyki zwrotów, z drugiej natomiast wszelkie instrumenty umożliwiające wdrażanie koncepcji logistyki zwrotnej i upowszechnianie jej założeń w społeczeństwie.

Podtytuł Narzędzia logistyki zwrotnej
Autor Monika Ziółko, Dorota Dziedzic (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 118
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-756-4
Pojęcie logistyki zwrotnej na dobre zagościło w języku polskim zarówno w literaturze naukowej, jak i w życiu codziennym. Niemniej jednak można je rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Niektórzy traktują logistykę zwrotną w sposób wąski, ograniczając ją do logistyki zwrotu zakupionego towaru, inni natomiast rozszerzają to zagadnienie, traktując je jako koncepcję obiegu dóbr w łańcuchu dostaw w taki sposób, aby w jego trakcie powstało jak najmniej odpadów, niezależnie od kierunku przepływu.
Narzędzia wdrażania logistyki zwrotnej są równie szerokim zagadnieniem i mogą być w różnorodny sposób interpretowane. Z jednej strony są to aspekty prawne, które określają ramy funkcjonowania logistyki zwrotów, z drugiej natomiast wszelkie instrumenty umożliwiające wdrażanie koncepcji logistyki zwrotnej i upowszechnianie jej założeń w społeczeństwie.
Wśród omówionych przez Autorów zagadnień m.in.:
• obsługa klientów w logistyce zwrotów,
• system kaucyjny w Europie,
• butelkomaty jako narzędzie logistyki zwrotnej,
• opakowania zwrotne w branży kosmetycznej,
• opakowania zwrotne w modelu B2C.

Poruszona w opracowaniu tematyka jest bardzo istotna z badawczego punktu widzenia i coraz częściej opisywana w literaturze naukowej. Monografia stanowi przyczynek do dalszych dyskusji, badań i analiz w obszarze wpływu logistyki zwrotnej na gospodarkę oraz na indywidualne przyzwyczajenia konsumentów.

Wstęp 9

Rozdział 1
Obsługa klientów w logistyce zwrotów - Ahneshka Kominch 11
Wstęp 11
Koncepcja obsługi klientów w logistyce zwrotów 12
Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotów 14
Wnioski 17
Bibliografia 18

Rozdział 2
Gospodarka o obiegu zamkniętym jako element funkcjonowania miasta w ramach idei smart city - Natalia Zając 19
Wstęp 20
Przegląd literatury 21
Metodyka badań 23
Analiza studium przypadku 24
Wnioski 28
Bibliografia 29

Rozdział 3
Instrumenty wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Gminie Miejskiej Kraków - Piotr Windak 31
Gospodarka o obiegu zamkniętym jako wyzwanie 31
Instrumenty kształtujące gospodarkę o obiegu zamkniętym w Gminie Miejskiej Kraków 32
Wnioski 37
Bibliografia 38

Rozdział 4
System kaucyjny w Europie - Alicja Bulanda, Joanna Złotek 39
Wstęp 39
Istota systemu kaucyjnego w krajach europejskich 40
Funkcjonowanie systemu kaucyjnego na przykładzie Islandii 42
System kaucyjny w Polsce 44
Metodyka badań 45
Wyniki badań 47
Wnioski i podsumowanie 51
Bibliografia 52

Rozdział 5
Postrzeganie systemu kaucyjnego w Polsce przez konsumentów - Jędrzej Kołodziej 55
Wstęp 55
Charakterystyka systemu kaucyjnego w Polsce 56
Metodyka badań 57
Wyniki badań 58
Wnioski 63
Bibliografia 63

Rozdział 6
Analiza logistyki zwrotnej butelek po piwie w Polsce - Tomasz Listwan 65
Wstęp 65
Charakterystyka rynku piwa w Polsce 66
Opakowania stosowane na polskim rynku piwa 67
Polski system kaucyjny 69
Problemy logistyki zwrotnej butelek szklanych 69
Proponowane rozwiązania 70
Podsumowanie 71
Bibliografia 72

Rozdział 7
Butelkomaty jako narzędzie logistyki zwrotnej - Natalia Ziółkowska 75
Wstęp 75
Charakterystyka butelkomatów 76
Butelkomaty w ujęciu światowym oraz z perspektywy Polski 77
Projekt butelkomatu 79
Wnioski 82
Bibliografia 83

Rozdział 8
Opinia konsumentów na temat refillomatów w świetle przeprowadzonych badań - Zuzanna Buczek 85
Wstęp 85
Przegląd literatury 86
Metodyka badań 87
Wyniki badań 88
Wnioski 91
Bibliografia 92

Rozdział 9
Opakowania zwrotne w branży kosmetycznej - Kamila Dudek, Katarzyna Giermańska 93
Wstęp 93
Funkcje opakowań produktów kosmetycznych 94
Rodzaje opakowań z tworzyw sztucznych dla produktów kosmetycznych 95
Regulacje prawne dotyczące opakowań w branży kosmetycznej 97
Ekologiczne opakowania w branży kosmetycznej 99
Opakowania zwrotne w branży kosmetycznej 100
Droga opakowania zwrotnego produktu kosmetycznego 103
Podsumowanie 104
Bibliografia 105

Rozdział 10
Nowoczesne opakowania zwrotne stosowane w modelu B2C - Damian Gorzkowski 107
Wstęp 107
Opakowania zwrotne w Polsce i za granicą 108
Metodyka badań 112
Wyniki badań dotyczących opakowania transportowego EkoBox od firmy InPost 113
Wnioski 117
Bibliografia 117

Recenzja: Prof. UWSB dr hab. Andrzej Kuriata

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku