• Innowacje ekologiczne, zdolności dynamiczne i efektywność organizacji

Ekoinnowacyjność – będąc następstwem zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, zwłaszcza intensyfikacji procesów produkcji i konsumpcji – stanowi niezbędny element działalności innowacyjnej organizacji. Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko jest podstawą budowania konkurencyjności w perspektywie długookresowej.

Podtytuł Innowacje ekologiczne, zdolności dynamiczne i efektywność organizacji
Autor Magdalena Pichlak
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 226
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-297-2

Ekoinnowacyjność – będąc następstwem zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, zwłaszcza intensyfikacji procesów produkcji i konsumpcji – stanowi niezbędny element działalności innowacyjnej organizacji. Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko jest podstawą budowania konkurencyjności w perspektywie długookresowej.

Książka jest źródłem wiedzy z zakresu zarządzania działalnością ekoinnowacyjną. Łącząc teorię innowacji z koncepcją zdolności dynamicznych, podjęto w niej próbę opracowania i empirycznego sprawdzenia modelu zarządzania ekoinnowacjami we współczesnym kontekście rynkowym. W pierwszej kolejności przedstawiono wybrane zagadnienia teorii i metodologii ekoinnowacji. Następnie w oparciu o systematyzację zarówno polskiej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu zbudowano koncepcyjny model zarządzania prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością ekoinnowacyjną.

Weryfikacja zbudowanego modelu wykazała, że większa świadomość roli i znaczenia zdolności dynamicznych umożliwia sprawne zarządzanie ekoinnowacjami, szczególnie w kontekście elastycznego modyfikowania procesów, struktur i modeli biznesowych.


„Monografia wzbogaca dotychczasowy dorobek z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw. Stanowi opracowanie nowatorskie, o istotnych walorach poznawczych i metodycznych. Wnosi nowe wątki i wskazuje na nowe kierunki badań w obszarze innowacji ekologicznych. Zaprezentowany model koncepcyjny może być wykorzystany w dalszych badaniach dotyczących wpływu ekoinnowacji na efektywność organizacji. Wysoko oceniam jakość badań empirycznych oraz sformułowanych na tej podstawie wniosków i rekomendacji dla praktyki gospodarczej".
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Teoretyczne ujęcie innowacji ekologicznych w naukach o zarządzaniu 13
1.1. Zarządzanie innowacjami w organizacji 14
1.2. Pojęcie i definicje innowacji ekologicznych 21
1.3. Specyfika innowacji ekologicznych 32
1.4. Klasyfikacje innowacji ekologicznych 46
1.5. Innowacje ekologiczne a efektywność organizacji 59

Rozdział 2
Ekoinnowacyjność organizacji w ujęciu strategicznym 73
2.1. Innowacje ekologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej - przegląd koncepcji 74
2.2. Charakterystyka otoczenia organizacji 88
2.3. Zdolności dynamiczne jako reakcja na niepewność otoczenia organizacji 97
2.4. Zdolność ekoinnowacyjna organizacji z perspektywy koncepcji zdolności dynamicznych 109

Rozdział 3
Zdolność ekoinnowacyjna w kontekście efektywności organizacji - analiza empiryczna 119
3.1. Metodyka postępowania badawczego 120
3.1.1. Model badawczy i hipotezy badawcze 129
3.1.2. Narzędzie badawcze 137
3.1.3. Dobór próby badawczej 149
3.2. Ocena zdolności ekoinnowacyjnej oraz rozwijanych przez badane organizacje zdolności dynamicznych 152
3.3. Wpływ zdolności dynamicznych na zdolność ekoinnowacyjną i efektywność organizacji 162
3.4. Styl przywództwa a zależność pomiędzy zdolnościami dynamicznymi i zdolnością ekoinnowacyjną badanych organizacji 175
3.5. Kształtujący wpływ specyfiki otoczenia na relację pomiędzy zdolnościami i efektywnością organizacji 184

Zakończenie 193
Bibliografia 205
Spis rysunków 225
Spis tabel 226

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku