• Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne. Znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorst

Monografia integruje aspekty teoretyczne i praktyczne związane z istotą przedsiębiorstw rodzinnych, procesem sukcesji oraz internacjonalizacją. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, teoretyków nauk ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych, dla których może stać się źródłem inspiracji, jak również okazją do zainicjowania twórczego dyskursu naukowego. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna może stanowić źródło wiedzy dla przedsiębiorców rodzinnych, ale również wszelkich podmiotów internacjonalizujących swoją działalność.

Podtytuł Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne. Znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego (wyd. II)
Autor Alicja Hadryś-Nowak
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 268
77.00 57.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-865-3

Książka „Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne - znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego" traktuje o ważnym, z punktu widzenia rozwoju i zachowania ciągłości międzygeneracyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego, aspekcie przygotowania sukcesorów do przejęcia biznesu rodzinnego. Wcześniejsze badania nad wpływem procesu sukcesji na proces internacjonalizacji firmy pokazują, że zmiana pokoleniowa może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Badaniom poddano orientację przedsiębiorczą sukcesora, podejmując tym samym próbę określenia roli wymiarów orientacji przedsiębiorczej, czyli proaktywności, innowacyjności, skłonności do ryzyka, agresji konkurencyjnej oraz autonomii, w międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa rodzinnego. W takim ujęciu obszar ten był dotychczas niezbadany, a książka może przyczynić się do lepszego zrozumienia nie tylko wagi rozwoju kapitału ludzkiego, głównie sukcesorów, ale również specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w otoczeniu międzynarodowym. Monografia integruje aspekty teoretyczne i praktyczne związane z istotą przedsiębiorstw rodzinnych, procesem sukcesji oraz internacjonalizacją.

Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, teoretyków nauk ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych, dla których może stać się źródłem inspiracji, jak również okazją do zainicjowania twórczego dyskursu naukowego. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna może stanowić źródło wiedzy dla przedsiębiorców rodzinnych, ale również wszelkich podmiotów internacjonalizujących swoją działalność.

Wstęp 9

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy przedsiębiorstw rodzinnych 21
1.1. Teoria agencji 22
1.2. Teoria stewardship 26
1.3. Teoria społeczno-emocjonalnego bogactwa (Socioemotoional wealth, SEW) 27
1.4. Teoria zasobowa 32
1.5. Teoria przedsiębiorczości 35

Rozdział 2
Istota przedsiębiorstw rodzinnych 39
2.1. Wybrane podejścia do definiowania przedsiębiorstw rodzinnych 40
2.2. Cechy szczególne przedsiębiorstw rodzinnych 47
2.2.1. Zaangażowanie rodziny według skali F-PEC 47
2.2.2. Rodzina w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 49
2.2.3. Kontrola przedsiębiorstwa w rękach rodziny 51
2.3. Unikatowe cechy przedsiębiorstw rodzinnych 53
2.4. Modele kołowe wpływu rodziny na przedsiębiorstwo 56
2.5. Kultura przedsiębiorstwa rodzinnego 58
2.6. Przedsiębiorstwa rodzinne na świecie i w Polsce 61
2.6.1. Przedsiębiorstwa rodzinne na świecie 61
2.6.2. Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce 64

Rozdział 3
Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych 69
3.1. Istota sukcesji 69
3.2. Fazy procesu sukcesji 72
3.2.1. Etap przed sukcesją 73
3.2.2. Planowanie sukcesji 74
3.2.3. Zarządzanie sukcesją 75
3.2.4. Etap po sukcesji 76
3.3. Wpływ procesu sukcesji na finanse przedsiębiorstwa rodzinnego 77
3.4. Determinanty procesu sukcesji 80
3.5. Czynniki warunkujące powodzenie procesu sukcesji 83
3.6. Bariery procesu sukcesji 84
3.7. Sukcesor w procesie sukcesji 91
3.7.1. Motywacja sukcesora 93
3.7.2. Zaangażowanie sukcesora 94
3.7.3. Wykształcenie sukcesora i doświadczenie poza przedsiębiorstwem rodzinnym 95
3.7.4. Rozwój i wynagrodzenie sukcesora (własna analiza korzyści sukcesyjnych) 95
3.7.5. Szkolenie, kompetencje oraz umiejętności 96
3.8. Specyfika badań na temat sukcesji w Polsce 97
3.9. Sylwetka sukcesora w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych w świetle raportów firm konsultingowych 99
3.10. Transfer międzypokoleniowy w świetle międzynarodowego projektu STEP 101

Rozdział 4
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw rodzinnych 105
4.1. Istota internacjonalizacji przedsiębiorstw 105
4.2. Przegląd teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw wykorzystywanych w badaniach dotyczących ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych 110
4.2.1. Model uppsalski 111
4.2.2. Podejście sieciowe 115
4.2.3. Eklektyczna teoria Dunninga 117
4.2.4. Przedsiębiorczość międzynarodowa 118
4.3. Specyfika internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych w świetle wybranych badań 122
4.4. Zasoby i cechy charakterystyczne przedsiębiorstw rodzinnych a internacjonalizacja 124
4.4.1. Własność 124
4.4.2. Zaangażowanie rodziny 126
4.4.3. Długoterminowa orientacja 128
4.4.4. Proces internacjonalizacji 128
4.5. Internacjonalizacja a sukcesja - wybrane wyniki badań 130
4.6. Cechy charakterystyczne sukcesora/CEO a ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw - dostępne wyniki badań 134

Rozdział 5
Podstawy empirycznej analizy wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego 141
5.1. Koncepcja badania empirycznego wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego 141
5.2. Założenia teoretyczne badania wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego 143
5.3. Założenia metodyczne dla badania „Next Generation Perspecive" 147
5.3.1. Sposoby pomiaru internacjonalizacji zastosowane w badaniu 148
5.3.2. Orientacja przedsiębiorcza sukcesora pochodzącego z rodziny 150
5.4. Czynniki wpływające na zależność pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego 155
5.4.1. Relacje wewnątrzrodzinne jako moderator orientacji przedsiębiorczej sukcesora w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 155
5.4.2. Obecność menedżerów zewnętrznych jako moderator orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 157
5.4.3. Kontekst biznesowy jako moderator orientacji przedsiębiorczej sukcesora w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 158
5.4.4. Przynależność do sieci społecznych oraz kontakty jako moderator orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 160
5.5. Populacja i dobór próby 161
5.5.1. Dobór i charakterystyka zmiennych badawczych 162
5.5.2. Przebieg badania empirycznego 164
5.5.3. Zastosowane narzędzie badawcze 166
5.5.4. Zastosowane w badaniu metody analizy 167

Rozdział 6
Orientacja przedsiębiorcza sukcesora a internacjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego - wyniki badań własnych 171
6.1. Statystyczna charakterystyka sukcesorów oraz przedsiębiorstw rodzinnych, którzy wzięli udział w badaniu 171
6.2. Czynniki wpływające na orientację przedsiębiorczą sukcesora 179
6.3. Wyniki pierwszej części badania empirycznego 184
6.4. Wyniki drugiej części badania empirycznego 192
6.5. Podsumowanie wyników badań 212

Zakończenie 219
Bibliografia 229
Spis rysunków i wykresów 259
Spis tabel 261
Załącznik 263

Recenzenci:
Dr hab. Joanna Badnarz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku