• Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie

Podtytuł Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie
Autor Jacek Jaworski
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 292
62.00 43.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-035-0
„Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one „sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego". Zatem tematyka oddawanej do rąk Czy­telników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania, ale szerzej - na życie i rozwój całych społeczeństw.
Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby menedżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przed­siębiorstwie oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwym jest zaprojektowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces zarzą­dzania. Wynika z tego podstawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie warunki powinien spełniać system in­formacji finansowej, aby zaspokajał potrzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym celem badań jest rozpo­znanie tychże warunków, a w konsekwencji opracowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowanego do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.
Wstęp 5
Rozdział 1

Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa

Charakterystyka obszaru badawczego 19

1.1. Definicja małego przedsiębiorstwa 21

1.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - geneza, bariery i determinanty 27

1.3. Proces zarządzania małą firmą - cele, style i metody 38

1.4. Gospodarka finansowa i cykl życia małej firmy 52
Rozdział 2

Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Proces informacyjno-decyzyjny jako przedmiot badania 67

2.1. Charakterystyka i klasyfikacja informacji zarządczej 69

2.2. Proces decyzyjny jako źródło popytu na informacje w przedsiębiorstwie 80

2.3. Systemowe formy podaży informacji i ich rola w zarządzaniu 87

2.4. Węzłowe problemy pozyskiwania i wykorzystania informacji w małej firmie 95
Rozdział 3

Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Wyniki badań 105

3.1. Informacje finansowe w świetle celów i obszarów zarządzania 107

3.2. Metodyka badań własnych i dobór obiektów badawczych 112

3.3. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małą firmą w opinii ekspertów 117

3.4. Charakterystyka luk informacyjnych w procesie podejmowania decyzji w małej firmie 124

3.5. Analiza jakościowo-ilościowa potrzeb informacyjnych menedżerów 128

3.6. Czynniki kształtujące potrzeby informacyjne małych firm 134

3.7. Synteza wyników badania - wnioski i rekomendacje 150
Rozdział 4

Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie w polskich warunkach

Użyteczność i wykorzystanie w zarządzaniu 155

4.1. Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji finansowych w przedsiębiorstwie 157

4.2. Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw w Polsce i ich użyteczność w przygotowaniu informacji zarządczych 170

4.3. Pojemność informacyjna systemów ewidencyjnych stosowanych w polskim sektorze MSP a uwarunkowania międzynarodowe 188

4.4. Organizacja i zarządzanie informacją finansową w małych przedsiębiorstwach - ujęcie praktyczne 194
Rozdział 5

Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa

Ramy koncepcyjne systemu informacyjnego 203

5.1. Systemy ewidencyjne dedykowane małym przedsiębiorstwom - przegląd literatury 205

5.2. Założenia projektowe systemów informacji finansowej dla małych przedsiębiorstw - źródła danych, funkcjonalność, użytkownicy 215

5.3. Systemy Informacji Ewidencji Dokonań oraz Nadzoru Wewnętrznego - proponowana koncepcja 223

5.4. Systemy Informacji Planistycznej i Monitorowania Dokonań - budowa i zakładana funkcjonalność 233
Zakończenie 251

Bibliografia 259

Summary 277

Załączniki 281
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku