• Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego

Podtytuł Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego
Autor Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-571-3

Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i miarami inflacji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fiskalnej.

Odrębny nurt rozważań stanowi problematyka walutowa, odnosząca się do zarządzania rezerwami walutowymi i zmiennością kursów w ramach me­chanizmu ERM II.

Refleksje autorów obejmują także konsekwencje spowolnienia w dobie kryzysu finansowego dla polskich przedsiębiorców, programy opcji menadżer­skich, rynek funduszy absolutnej stopy zwrotu czy modelowanie satysfakcji klientów.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota i pomiar inflacji w realizacji strategii BCI - Karolina Tura 9
1.1. Niejednoznaczność pojęcia inflacji 11
1.2. Pomiar inflacji w bankach centralnych 13
1.3. Stabilność cen - aspekt jakościowy 20
1.4. Stabilność cen - aspekt ilościowy 24
Abstract 32
Bibliografia 32

Rozdział 2
Aspekty jakościowe polityki monetarnej i fiskalnej na tle policy mix - Sylwia Grenda 35
2.1. Policy mix 35
2.2. Oddziaływania polityki fiskalnej na politykę monetarną - sposoby weryfikacji 37
2.3. Charakterystyka aspektów jakościowych na tle polityki monetarnej oraz polityki fiskalnej 40
2.4. Przejrzystość 41
2.5. Wiarygodność 44
2.6. Niezależność 44
2.7. Odpowiedzialność demokratyczna 47
Abstract 48
Bibliografia 49

Rozdział 3
Zarządzanie rezerwami walutowymi narodowych banków centralnych strefy euro - co zmienił kryzys? - Klaudia Kaczmarek 51
3.1. Konstrukcja systemu rezerw walutowych w strefie euro 52
3.2. Cele utrzymywania i zarządzania rezerwami walutowymi a sytuacja NBC 53
3.3. Zarządzanie rezerwami walutowymi - tendencje sprzed kryzysu 57
3.4. Zarządzanie aktywami finansowymi NBC SE12 w czasie kryzysu 58
3.5. Zarządzanie rezerwami walutowymi NBC w czasie kryzysu 62
3.5.1. Wielkość i struktura zasobu 62
3.5.2. Pozostałe aspekty zarządzania 67
3.6. Grupowanie NBC SE12 według sposobu zarządzania rezerwami dewizowymi 69
3.6.1. Okres 2004-2006 70
3.6.2. Okres 2007-2009 71
3.6.3. Okres 2010-2011 72
3.7. Inne portfele zarządzane przez NBC 74
Abstract 76
Bibliografia 76

Rozdział 4
Zmienność kursów walut krajów przystępujących do mechanizmu ERM II - Hanna Kołodziejczyk 79
4.1. Rynki walutowe, ryzyko walutowe i reżimy kursowe 80
4.2. Mechanizm ERM II - narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich UE 82
4.3. Modele zmienności kursów walutowych 86
4.4. Zmienność wybranych walut krajów wstępujących do mechanizmu ERM II 88
Abstract 91
Bibliografia 92
Aneks 92

Rozdział 5
Niektóre konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2010 i przykładowe działania na­prawcze - Krzysztof Simon 99
5.1. Oddziaływanie spowolnienia gospodarczego na przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2008-2009 100
5.2. Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego 103
5.3. Ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstw 112
5.4. Zmiany struktury aktywów i pasywów 115
5.5. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce 118
Abstract 120
Bibliografia 121

Rozdział 6
Wpływ programów opcji menedżerskich na kursy akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie - Michał Łukowski 123
6.1. Analiza spółek objętych badaniem 124
6.2. Analiza własności szeregów 131
6.3. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej dla stóp zwrotu oraz dla kwadratów stóp zwrotu 133
6.4. Dopasowanie modeli 136
6.5. Oszacowania zmienności w próbie 137
6.6. Badanie wpływu informacji na kurs akcji 137
6.6.1. Metodologia badania 140
6.6.2. Podział spółek na grupy 142
6.6.3. Wyniki badań 144
Abstract 151
Bibliografia 151

Rozdział 7
Charakterystyka i rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce - Marcin Markiewicz 153
7.1. Charakterystyka funduszy absolutnej stopy zwrotu 154
7.2. Rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce 159
Abstract 166
Bibliografia 167

Rozdział 8
Zastosowanie analizy czynnikowej do modelowania satysfakcji klientów - Filip Gurgul 169
8.1. Analiza czynnikowa 170
8.1.1. Założenia i specyfikacja modelu 170
8.1.2. Analiza czynnikowa a analiza satysfakcji 171
8.1.3. Estymacja modeli analizy czynnikowej 172
8.1.3.1. Założenia 173
8.1.3.2. Zapis macierzowy równań modelu 174
8.1.3.3. Zapis macierzowy równań modelu 175
8.1.3.4. Algebraiczne wyznaczanie elementów macierzy wariancji-kowariancji modelu 176
8.1.3.5. Macierzowy wzór na macierz wariancji-kowariancji modelu 176
8.1.3.6. Algorytm optymalizacyjny i estymacja 177
8.2. Badanie empiryczne 178
8.2.1. Estymowany model 181
8.2.2. Uogólnienie modelu do SEM 183
8.2.3. Porównanie modeli 188
Abstract 190
Bibliografia 190

Spis tabel 193
Spis wykresów 195
Spis schematów 197
Spis rysunków 198

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku