• Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym

Podtytuł Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym
Autor Artur Paździor (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
39.00 29.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-565-2
We współczesnym świecie energia elektryczna jest jednym z głównych zasobów wpływających na rozwój gospodarczy. Polski sektor elektroenergetyczny od lat boryka się z problemami wynikającymi m.in. z wysokiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego. Sytuacja ta oraz wymogi pakietu klimatycznego UE powodują, że do trwania i dalszego rozwoju tej branży przemysłu konieczne są ogromne nakłady na modernizację istniejących i zakup nowych technologii wykorzystywanych do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje w elektroenergetyce odznaczają się jednak wysoką kapitałochłonnością oraz długim cyklem inwestycyjnym. To wszystko sprawia, że projekty inwestycyjne w energetyce charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, które można ograniczać m.in. poprzez optymalizację struktury kapitału.

W prezentowanej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce są w stanie sfinansować niezbędne projekty inwestycyjne? W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie w książce podjęto próbę skonstruowania modelu optymalizacji struktury źródeł finansowania.

„Opiniowana praca stanowi bardzo interesujące, kompetentne i użyteczne opracowanie, poświęcone funkcjonowaniu, rozwojowi i finansowaniu polskiej elektroenergetyki. Książka może być także cennym podręcznikiem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym MBA oraz specjalistycznych z obszaru energetyki".
Z recenzji prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego

W książce przedstawiono „(...) w sposób nowoczesny i kompleksowy wiedzę potrzebną przy ocenie możliwości ekonomicznej rozwoju bazy wytwórczej energii elektrycznej oraz podnoszenia jakości w zarządzaniu finansowym planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych".
Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Szkutnika
Wstęp 5

Rozdział 1
Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetyki - Wiesław Janik 9
1.1. Rola sektora elektroenergetycznego w rozwoju gospodarczym 9
1.2. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 12
1.3. Pojęcie i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej 18
1.4. Czynniki ryzyka przedsiębiorstw elektroenergetycznych 23
1.5. Czynniki dostępności kapitałów obcych 25
1.6. Strategie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 29

Rozdział 2
Sytuacja i trendy rozwojowe polskiej elektroenergetyki - Henryk Kaproń, Zbigniew Połecki 33
2.1. Potencjał wytwórczy i stan techniczny polskiej elektroenergetyki 33
2.2. Potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne i rozwojowe polskiej elektroenergetyki 41
2.3. Czynniki rozwoju bazy wytwórczej polskiej elektroenergetyki 46
2.4. Prognozy rozwoju źródeł energii elektrycznej do roku 2020 49

Rozdział 3
Analiza źródeł finansowania inwestycji w elektroenergetyce - Małgorzata Frańczuk 53
3.1. Finansowanie energetyki w regulacjach Unii Europejskiej 53
3.2. Źródła kapitału własnego przedsiębiorstw 56
3.3. Źródła kapitałów obcych w finansowaniu przedsiębiorstw 60
3.4. Fundusze pomocowe w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce 74
3.5. Instrumenty pochodne i hybrydowe 76

Rozdział 4
Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce - Małgorzata Frańczuk 81
4.1. Finansowanie inwestycji w elektroenergetyce w ramach project finance 81
4.2. Finansowanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 92
4.3. Szanse i zagrożenia związane z metodami finansowania 95

Rozdział 5
Sytuacja finansowa grup kapitałowych w elektroenergetyce - Karolina Gałązka 99
5.1. Rentowność działalności 99
5.2. Płynność finansowa 107
5.3. Zadłużenie i ryzyko finansowe 111
5.4. Możliwości samofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych badanych podmiotów w latach 2008-2011 115

Rozdział 6
Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznych - Artur Paździor 123
6.1. Teorie struktury kapitału 123
6.2. Mierzenie ryzyka gospodarczego 127
6.3. Metoda A. Damodarana wyznaczania optymalnej struktury kapitału 130
6.4. Autorska metoda wyznaczania struktury kapitału 134
6.5. Kształtowanie struktury finansowania własnego 139
6.6. Kształtowanie struktury źródeł finansowania dłużnego 141

ANEKS do rozdziału 6
Optymalizacja struktury kapitału spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie - Artur Paździor 145
1. Optymalizacja z wykorzystaniem metody Damodarana 145
2. Optymalizacja z wykorzystaniem metody autorskiej 150
3. Możliwości finansowania inwestycji ze źródeł wewnętrznych 154

Zakończenie 157
Literatura 159
Inne źródła 163

Spis tabel 167
Spis rysunków 171
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku