• Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Grzegorz Michalski
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 196
19.99
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-091-0
Jednym z wielu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Jest to dość specyficzna sfera zarządzania zasobami, Źródłami tych zasobów i strumieniami generowanymi przez przedsiębiorstwo. Od jej sprawności zależy czy osiągnięty zostanie sukces, czy porażka. Nie wystarczy, bowiem wytwarzać i sprzedawać produkty, na które jest znaczny popyt przy odpowiednio wysokiej cenie. Złe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa może zniszczyć korzyści wynikające z tego faktu. Niniejsza praca zajmuje się problemem wartości płynności finansowej. Podstawowym problemem w bieżącym zarządzaniu finansami, jest ustalenie optymalnego poziomu płynności w przedsiębiorstwie. Utrzymywanie takiego poziomu gwarantuje najlepsze efekty. Wyznaczenie optymalnego poziomu płynności, i konsekwentne bieżące zarządzanie finansami, oparte na informacji o nim, przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, a przez to do zwiększania bogactwa jego właścicieli. Książka pomocna dla służb finansowych przedsiębiorstw, departamentów kredytowych banków i działów analiz innych instytucji finansowych. Ważna dla przedsiębiorców, naukowców i studentów.
Wstęp 7

1. Płynność finansowa przedsiębiorstwa 15
1.1. Zarządzanie finansami w krótkim okresie 15
1.2. Problematyka kapitału obrotowego netto 19
1.2.1. Określenie kapitału obrotowego netto 19
1.2.2. Cykl kapitału obrotowego 20
1.2.3. „Zbiornik płynności" 25
1.2.4. Związek między działalnością operacyjną a przepływami pieniężnymi 27
1.3. Definicja płynności finansowej 34

2. Wartość płynności finansowej 40
2.1. Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie 40
2.2. Różne sposoby ujmowania wartości płynności 51
2.3. Rynkowa wartość płynności i jej determinanty 53
2.4. Wewnętrzna wartość płynności i jej determinanty 58
2.4.1. Krzywa wewnętrznej wartości płynności 58
2.4.2. Co wpływa na wewnętrzną wartość płynności? 60
2.4.3. Czynniki dodatnio skorelowane z wewnętrzną wartością płynności 61
2.4.4. Czynniki ujemnie skorelowane z wewnętrzną wartością płynności 73

3. Wyznaczanie optymalnego poziomu płynności na podstawie informacji o jej wartości 78

4. Pomiar poziomu płynności w przedsiębiorstwie 86
4.1. Konieczność pomiaru poziomu płynności finansowej 86
4.2. Cechy idealnego miernika poziomu płynności 87
4.3. Statyczny pomiar poziomu płynności 89
4.3.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 90
4.3.2. Szybki wskaźnik płynności 91
4.3.3. Wskaźnika środków pieniężnych 93
4.3.4. Skorygowany indeks płynności (CLI) 94
4.3.5. Wskaźnika płynnych zasobów netto (NLB) 97
4.3.6. Model stopnia płynności względnej 98
4.4. Dynamiczny pomiar poziomu płynności 100
4.4.1. Wskaźnika Lambda 100
4.4.2. Preliminarz środków pieniężnych jako miara poziomu płynności 101
4.4.3. Wrażliwość poziomu płynności 106
4.4.4. Analiza scenariuszy dla preliminarza środków pieniężnych 113

5. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przy uwzględnianiu wartości płynności 116
5.1. Zarządzanie należnościami 116
5.1.1. Korzyści i koszty wynikające z posiadania należności 116
5.1.2. Wewnętrzna wartość płynności a okres spływu należności 119
5.1.3. Praktyczne możliwości optymalizacji zarządzania należnościami 122
5.2. Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi 133
5.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi, bieżącymi inwestycjami i finansowaniem 136
5.3.1. Cel zarządzania środkami pieniężnymi 136
5.3.2. Rodzaje strategii finansowych 137
5.3.3. Model Baumola i model Beranka 141
5.3.4. Model Millera-Orra i model Stone'a 145
5.4. Korzyści z opartego na wartości płynności optymalnego krótkoterminowego zarządzania finansami 150

Zakończenie 153
Załącznik A. Wyjaśnienie wybranych pojęć stosowanych w pracy 156
Załącznik B. Opcyjna wartość płynności 158
Załącznik C. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego 171
Literatura 182
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku