• Detaliczna bankowość elektroniczna

Autorka pokazuje detaliczną bankowość elektroniczną jako zjawisko podlegające dynamicznym zmianom, rozwojowe. W książce koncentruje uwagę na: - klientach bankowości detalicznej, - instrumentach finansowych i stosowanych urządzeniach technicznych, - rynku bankowości elektronicznej i zasadach jego funkcjonowania. Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości elektronicznej w odniesieniu do segmentu gospodarstw domowych.Sposób prezentacji poszczegól­nych elementów i najważniejszych dotyczących ich kwestii jest właściwy dla tego typu opracowań :zwięzły i przejrzysty, eksponujący rzeczy najważ­niejsze. Dodatkowo, co warte odnotowania, kompendium zawiera wiele graficznych ilustracji, a zebrany materiał statystyczny jest bogaty, wystarczająco i nie nadmiernie szczegółowy, aby móc ukazać zmienność zjawiska i jego fenomen. Detaliczna Bankowość Elektroniczna to książka adresowana zarówno do osób oferujących te usługi, jak i ich odbiorców - klientów detalicznych. Jed­nak przede wszystkim może by

Podtytuł Detaliczna bankowość elektroniczna
Autor Beata Świecka
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 164
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-202-0

Autorka pokazuje detaliczną bankowość elektroniczną jako zjawisko podlegające dynamicznym zmianom, rozwojowe. W książce koncentruje uwagę na:
- klientach bankowości detalicznej,
- instrumentach finansowych i stosowanych urządzeniach technicznych,
- rynku bankowości elektronicznej i zasadach jego funkcjonowania.

Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości elektronicznej w odniesieniu do segmentu gospodarstw domowych.Sposób prezentacji poszczegól­nych elementów i najważniejszych dotyczących ich kwestii jest właściwy dla tego typu opracowań :zwięzły i przejrzysty, eksponujący rzeczy najważ­niejsze.

Dodatkowo, co warte odnotowania, kompendium zawiera wiele graficznych ilustracji, a zebrany materiał statystyczny jest bogaty, wystarczająco i nie nadmiernie szczegółowy, aby móc ukazać zmienność zjawiska i jego fenomen.

Detaliczna Bankowość Elektroniczna to książka adresowana zarówno do osób oferujących te usługi, jak i ich odbiorców - klientów detalicznych. Jed­nak przede wszystkim może być pomocna dla studentów szkół wyższych zarówno o profilu ekonomicznym, jak i innym, oraz uczniów ekonomicznych szkół średnich.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Istota bankowości detalicznej i jej specyfika 11
1.1. Pojęcie i rozwój bankowości detalicznej na świecie 11
1.2. Rozwój bankowości detalicznej w Polsce 14
1.3. Pojęcie i klasyfikacja klientów bankowości detalicznej 19
1.4. Klienci indywidualni jako członkowie gospodarstwa domowego 24
1.5. Potrzeby finansowe klientów detalicznych 27

Rozdział 2
Koncepcja detalicznej bankowości elektronicznej 33
2.1. Pojęcie i elementy detalicznej bankowości elektronicznej 33
2.2. Bankowość elektroniczna jako efekt rewolucji informacyjnej i element społeczeństwa informacyjnego 38
2.3. Ewolucja detalicznej bankowości elektronicznej 41
2.4. Zasady funkcjonowania i główne przyczyny rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 44
2.4.1. Zasady funkcjonowania detalicznej bankowości elektronicznej 44
2.4.2. Główne przyczyny rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 47
2.5. Tradycyjne i elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych 48

Rozdział 3
Instrumenty bankowości elektronicznej. Pojęcie i klasyfikacja 53
3.1. Bankowość internetowa jako wiodący element bankowości elektronicznej 53
3.1.1. Pojęcie i ewolucja bankowości internetowej 53
3.1.2. Klasyfikacja banków świadczących usługi poprzez Internet 54
3.2. Bankowość telefoniczna jako dopełnienie usług świadczonych poprzez Internet 56
3.2.1. Pojecie i formy bankowości telefonicznej 56
3.3. Bankowość modemowa jako system obsługi klientów indywidualnych 58
3.4. Bankowość terminalowa a samoobsługa klientów detalicznych 61
3.4.1. Bankomaty - pojecie i ewolucja 61
3.4.2. Klasyfikacja bankomatów 62
3.4.3. Elektroniczne terminale do akceptowania kart 63
3.4.4. Kioski multimedialne 64
3.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 66
3.5.1. Pojecie i klasyfikacja elektronicznych instrumentów płatniczych 66
3.5.2. Podmioty biorące udział w realizacji płatności z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych 67
3.5.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 68
3.5.4. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych 69
3.5.5. Agenci rozliczeniowi i akceptanci elektronicznych instrumentów płatniczych 69
3.5.6. Systemy (organizacje) elektronicznych instrumentów płatniczych 70
3.5.7. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy 70
3.5.8. Pojęcie i klasyfikacja kart płatniczych 72
3.5.9. Pieniądz elektroniczny - pojęcie i rodzaje 78

Rozdział 4
Kształtowanie rynku detalicznej bankowości elektronicznej na świecie i w Polsce 81
4.1. Wpływ rozpowszechnienia Internetu i telefonii komórkowej na rozwój detalicznej bankowości elektronicznej 81
4.1.1. Internet i telefonia komórkowa w Unii Europejskiej 81
4.1.2. Internet i telefonia komórkowa w Polsce 84
4.2. Rozwój detalicznej bankowości internetowej na świecie i w Polsce 88
4.2.1. Rozwój bankowości internetowej na świecie 88
4.2.2. Bankowość internetowa w Polsce 90
4.3. Rozwój bankowości mobilnej i terminalowej na świecie i w Polsce 94
4.3.1. Rozwój bankowości mobilnej na świecie i w Polsce 94
4.3.2. Rozwój i prognozy rynku bankowości terminalowej 97
4.4 Rozwój rynku bankowych kart płatniczych na świecie 101
4.5. Rozwój rynku bankowych kart płatniczych w Polsce 106

Rozdział 5
Perspektywy rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 115
5.1. Potrzeby klientów detalicznych na rynku bankowości elektronicznej w Polsce 115
5.2. Czynniki rozwoju detalicznego rynku bankowości elektronicznej w Polsce 118
5.2.1. Czynniki ekonomiczno-technologiczne 118
5.2.2. Czynniki demograficzno-edukacyjne 120
5.2.3. Czynniki psychospołeczne 122
5.2.4. Czynniki instytucjonalno-prawne 124
5.3. Znaczenie technologii informacyjnych w rozwoju bankowości detalicznej 124
5.4. Wpływ rozwoju bankowości elektronicznej na zagrożenie bankructwem klientów detalicznych 130
5.5. Analiza szans i zagrożeń rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej 138

Słownik 143
Bibliografia 153

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku