• Innowacje na rynkach finansowych

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Marcin Kalinowski, Michał Pronobis (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 180
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-116-0

W latach 2007-2008 byliśmy świadkami poważnego załamania cen na światowych rynkach finansowych. Rynki finansowe odegrały ogromną rolę w trwającym do tej pory (połowa 2010 roku) kryzysie gospodarczym. Innowacyjne instrumenty finansowe stały się bezpośrednią przyczyną powstania bańki spekulacyjnej w gospodarce realnej, windując ceny nieruchomości - lekceważąc jednocześnie kwestię ryzyka kredytowego, szczególnie dla kredytów hipotecznych.

Obecnie trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy kryzys zapoczątkowany w 2007 r. został zakończony. Ekonomiści podejmują próby określenia tendencji przyszłego rozwoju sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych. Spór dotyczący momentu zakończenia kryzysu w światowej gospodarce będzie trwał przez kolejne miesiące lub lata. Można jednak ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że kryzys już odcisnął piętno na funkcjonowaniu rynków finansowych. Zmianie uległa architektura systemu finansowego. Istotnego znaczenia nabrały zagadnienia zaufania instytucji finansowych do innych uczestników rynku oraz nadzoru nad rynkami finansowymi.

Wprowadzenie 7

Część I
Innowacyjne instrumenty i rynki finansowe

1. Obligacje katastroficzne - Eugeniusz Gostomski 11
1.1. Narodziny i charakterystyka obligacji katastroficznych 11
1.2. Korzyści z obligacji katastroficznych dla emitentów i inwestorów 14
1.3. Rozwój rynku obligacji katastroficznych 15
1.4. Czynniki warunkujące przekazanie środków z emisji CAT bonds na pokrycie strat poniesionych przez ubezpieczyciela 17
Streszczenie/Summary 19
Bibliografia 20

2. Pogodowe instrumenty pochodne - Piotr Prewysz-Kwinto 21
2.1. Pojęcie i podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 21
2.1.1. Kontrakty terminowe 22
2.1.2. Opcje 22
2.2. Pogodowe instrumenty pochodne 24
2.2.1. Instrumenty pochodne rozliczane na podstawie indeksów temperatury powietrza 25
2.2.2. Pozostałe pogodowe instrumenty pochodne notowane na CME 30
Streszczenie/Summary 33
Bibliografia 34

3. Kredytowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka - Jerzy Gwizdała 35
3.1. Pochodne instrumenty w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - porównanie 36
3.2. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych 40
Streszczenie/Summary 47
Bibliografia 49

4. Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji - Rafał Płókarz 51
4.1. Fundusze ETF inwestujące na rynku polskim 51
4.1.1. ETF-y ?wschodnioeuropejskie? na giełdach amerykańskich 52
4.1.2. ETF-y ?wschodnioeuropejskie? na giełdach europejskich 53
4.1.3. Portfele ETF-ów ?wschodnioeuropejskich? 57
4.2. Fundusze ETF na warszawskiej GPW 57
4.2.1. Pierwsze nieudane próby 57
4.2.2. Fundusz ETF na indeks WIG20 60
Streszczenie/Summary 64
Bibliografia 66

5. Centra finansowe offshore w warunkach globalizacji na przykładzie Szwajcarii i Liechtensteinu - Tomasz Wszeborowski 69
5.1. Pojęcie centrum finansowego offshore i raju podatkowego oraz czynniki decydujące o ich atrakcyjności 69
5.2. Centra finansowe offshore i raje podatkowe na świecie 72
5.3. Szwajcaria i Liechtenstein jako przykład centrów finansowych offshore 76
5.4. Wydarzenia mające wpływ na przejrzystość finansową Szwajcarii oraz Liechtensteinu 79
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 84

Część II
Bankowość i usługi finansowe

6. Sekurytyzacja w sektorze bankowym w Polsce - Janina Laudańska-Trynka 87
6.1. Istota sekurytyzacji, rys historyczny jej rozwoju na świecie 87
6.2. Korzyści dla banków płynące z sekurytyzowania swych aktywów 89
6.3. Stan i perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce 91
6.4. Jaka jest przyszłość rynku sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce? 95
Streszczenie/Summary 96
Bibliografia 98

7. Rachunki oszczędnościowe i depozyty bez podatku dochodowego w ofercie banków - Maria Magdalena Golec 101
7.1. Depozyty jako element oferty banku 102
7.2. Rachunki oszczędnościowe 104
7.3. Depozyty bez opodatkowania dochodu z odsetek 106
7.4. Rachunki oszczędnościowe i depozyty bez podatku ?Belki? w ofercie wybranych banków 109
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 114

8. Znaczenie innowacyjności w sferze oferty produktowej polskich banków komercyjnych - Katarzyna Pałasz-Boćkowska 115
8.1. Charakterystyka usług bankowych 116
8.2. Wyznaczniki nowych trendów w bankowości polskiej 118
8.3. Innowacyjne produkty bankowe 119
8.4. Znaczenie innowacji bankowych w gospodarce 121
Streszczenie/Summary 124
Bibliografia 125

9. Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce - Joanna Radomska, Grzegorz Radomski 127
9.1. Pojęcie pośrednika finansowego 127
9.2. Podstawy prawne funkcjonowania pośredników finansowych 129
9.3. Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce 131
9.3.1. Struktura podmiotowa rynku 132
9.3.2. Struktura przedmiotowa rynku 134
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

10. Select Aspects of Banking Jargon - Andrzej Kołłątaj 139
10.1. Scope of Research 139
10.2. Jargon - Definition and Etymology 140
10.3. Speech Community and Jargon 140
10.4. The Typology of Banking Jargon 141
10.5. The Pervasiveness of Banking Jargon 148
Streszczenie 149
Bibliography 150

Część III
Inwestycje finansowe

11. Logika rozmyta w decyzjach inwestycyjnych - Aleksandra Grzech 153
11.1. Istota logiki rozmytej 154
11.2. Stosowane metody podejmowania decyzji inwestycyjnych 155
11.3. Myślenie o inwestycji w kategoriach rozmytych 156
11.4. Proponowana metoda 157
Streszczenie/Summary 162
Bibliografia 164

12. Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Katarzyna Królik-Kołtunik 167
12.1. Strategia arbitrażowa box 168
12.2. Metodologia badania 169
12.3. Analiza przykładów 170
12.4. Wyniki badań 175
Streszczenie/Summary 179
Bibliografia 180

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku