• Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej

W monografii podjęto problematykę kulturowych uwarunkowań zarządzania zmianą organizacyjną w polskiej służbie cywilnej. Poprzez scharakteryzowanie istoty i zakresu zmian organizacyjnych oraz przedstawienie podejścia badawczego w odniesieniu do przebiegu i uwarunkowań procesu zarządzania zmianą rozpoznano znaczenie kontekstu kulturowego jako determinującego postawy wobec zmian. Pokazano także złożoność kulturowego kontekstu zmian organizacyjnych, który w przyjętym ujęciu tworzą kultura narodowa, zawodowa i organizacyjna. Przeanalizowano proces zarządzania zmianą w polskiej służbie cywilnej na przykładzie implementacji założeń koncepcji New Public Management, mającej wpływ na: • zwiększenie efektywności działania, • racjonalizację wykorzystania środków publicznych, • wprowadzenie menedżerskich metod kierowania, • promowanie zachowań etycznych, • usprawnianie obsługi klienta urzędu. W książce omówiono również metodykę badań własnych i zaprezentowano ich wyniki, które posłużyły: • charakterystyce i ewaluacji skuteczności implementacji koncepcji New Public Management w służbie cywilnej, • identyfikacji cech służby cywilnej ze względu na wybrane czynniki kulturowe, • ustaleniu wpływu wybranych czynników kulturowych na skuteczność zarządzania wspomnianą zmianą. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych sformułowano rekomendacje dla praktyki zarządzania oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.

Podtytuł Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Autor Mariola Wiater
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 226
75.00 56.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-491-4
W monografii podjęto problematykę kulturowych uwarunkowań zarządzania zmianą organizacyjną w polskiej służbie cywilnej. Poprzez scharakteryzowanie istoty i zakresu zmian organizacyjnych oraz przedstawienie podejścia badawczego w odniesieniu do przebiegu i uwarunkowań procesu zarządzania zmianą rozpoznano znaczenie kontekstu kulturowego jako determinującego postawy wobec zmian. Pokazano także złożoność kulturowego kontekstu zmian organizacyjnych, który w przyjętym ujęciu tworzą kultura narodowa, zawodowa i organizacyjna. Przeanalizowano proces zarządzania zmianą w polskiej służbie cywilnej na przykładzie implementacji założeń koncepcji New Public Management, mającej wpływ na:
• zwiększenie efektywności działania,
• racjonalizację wykorzystania środków publicznych,
• wprowadzenie menedżerskich metod kierowania,
• promowanie zachowań etycznych,
• usprawnianie obsługi klienta urzędu.

W książce omówiono również metodykę badań własnych i zaprezentowano ich wyniki, które posłużyły:
• charakterystyce i ewaluacji skuteczności implementacji koncepcji New Public Management w służbie cywilnej,
• identyfikacji cech służby cywilnej ze względu na wybrane czynniki kulturowe,
• ustaleniu wpływu wybranych czynników kulturowych na skuteczność zarządzania wspomnianą zmianą.

Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych sformułowano rekomendacje dla praktyki zarządzania oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne zarządzania zmianą organizacyjną 13
1.1. Istota i znaczenie zarządzania zmianą organizacyjną we współczesnych organizacjach 13
1.2. Proces zarządzania zmianą w świetle wybranych ujęć 22
1.2.1. Podejście klasyczne 22
1.2.2. Perspektywa rozwoju organizacji i uczenia się 30
1.3. Skuteczność zarządzania zmianą organizacyjną i jej uwarunkowania 34

Rozdział 2
Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą organizacyjną 55
2.1. Istota i zakres kulturowego kontekstu zmian organizacyjnych 55
2.2. Kultura narodowa jako kontekst zmian w organizacjach 64
2.2.1. Znaczenie kultury narodowej w funkcjonowaniu organizacji 64
2.2.2. Analiza wymiarów kultury narodowej z punktu widzenia zarządzania zmianą 68
2.3. Rola kultury zawodowej w procesie zarządzania zmianą organizacyjną 76
2.3.1. Istota kultury zawodowej 76
2.3.2. Znaczenie kultury zawodowej z punktu widzenia zarządzania zmianą 80
2.4. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu zmianą 84
2.4.1. Koncepcje kultury organizacyjnej 84
2.4.2. Analiza zależności łączących kulturę organizacyjną i zarządzanie zmianą 90

Rozdział 3
Koncepcja New Public Management jako przykład zmiany organizacyjnej w polskiej służbie cywilnej 101
3.1. Założenia koncepcji New Public Management 101
3.1.1. Przesłanki rozwoju koncepcji NPM 101
3.1.2. Istota i zakres NPM 104
3.2. Charakterystyka polskiej służby cywilnej 110
3.2.1. Pojęcie i geneza służby cywilnej 110
3.2.2. Cechy służby cywilnej jako kontekst kulturowy zmian organizacyjnych 113
3.3. Przesłanki i zakres implementacji koncepcji New Public Management w polskiej służbie cywilnej 130

Rozdział 4
Czynniki kulturowe jako determinanta skuteczności procesu zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej w świetle badań własnych 143
4.1. Metodyka badań empirycznych 143
4.2. Skuteczność zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej 148
4.3. Cechy służby cywilnej ze względu na wybrane czynniki kulturowe 154
4.4. Wpływ czynników kulturowych na skuteczność zarządzania zmianą w służbie cywilnej 163
4.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 169

Zakończenie 177
Bibliografia 181
Spis tabel 199
Spis rysunków 201
Załączniki 203

Recenzja: Prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku