• Zatrudnianie pracowników

Obserwując rozwijający się rynek prawa pracy, w tym również nowelizacje przepisów wchodzących w życie z zawrotną szybkością, można pokusić się o stwierdzenie, że prawo pracy to skomplikowana, jak i najczęściej modernizowana gałąź prawa. W ostatnich latach Kodeks Pracy - podstawowe źródło prawa pracy - kilkakrotnie ulegało poważnym zmianom. Dynamika tych zmian spowodowała potrzebę wydania niniejszego poradnika, który odpowie na szereg pytań wszystkim tym, którzy stosują prawo pracy na co dzień. Dzięki prostemu zapisowi każdy będzie mógł zrozumieć i prawidłowo zastosować obowiązujące normy prawa. Prezentowana publikacja, poza komentowaniem podstawowych norm zawartych w Kodeksie, skupia swoją uwagę na innych uzupełniających naukę prawa pracy ustawach. Dzięki scharakteryzowaniu przepisów m.in. ustawy o ubezpieczeniach społecznych publikacja zyska odbiorców zarówno w działach kadrowych, jak i w organach kierowniczych małych i dużych przedsiębiorstw. „Zatrudnianie pracowników" wskaże m.in.

Podtytuł Zatrudnianie pracowników
Autor Ewa Tomaszewska
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 332
85.00 61.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-854-7
Obserwując rozwijający się rynek prawa pracy, w tym również nowelizacje przepisów wchodzących w życie z zawrotną szybkością, można pokusić się o stwierdzenie, że prawo pracy to skomplikowana, jak i najczęściej modernizowana gałąź prawa. W ostatnich latach Kodeks Pracy - podstawowe źródło prawa pracy - kilkakrotnie ulegało poważnym zmianom. Dynamika tych zmian spowodowała potrzebę wydania niniejszego poradnika, który odpowie na szereg pytań wszystkim tym, którzy stosują prawo pracy na co dzień. Dzięki prostemu zapisowi każdy będzie mógł zrozumieć i prawidłowo zastosować obowiązujące normy prawa. Prezentowana publikacja, poza komentowaniem podstawowych norm zawartych w Kodeksie, skupia swoją uwagę na innych uzupełniających naukę prawa pracy ustawach. Dzięki scharakteryzowaniu przepisów m.in. ustawy o ubezpieczeniach społecznych publikacja zyska odbiorców zarówno w działach kadrowych, jak i w organach kierowniczych małych i dużych przedsiębiorstw.


„Zatrudnianie pracowników" wskaże m.in. jak należy prawidłowo przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, jaką umowę wybrać - cywilnoprawną czy jednak stosunek pracy? co zrobić, aby ustrzec się przed nawiązaniem wadliwego stosunku prawnego, na mocy którego świadczona będzie praca? Poza charakterystyką przepisów w niniejszej publikacji czytelnicy będą mogli nauczyć się, jak w właściwy sposób tworzyć akta prawa pracy, tj. umowy o pracę, regulaminy wynagradzania, a nawet umowy cywilnoprawne.

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Zatrudnienie pracownika 15
1.1. Proces rekrutacji pracownika 17
1.1.1. Ogłoszenie o pracę 17
1.1.2. Rozmowa rekrutacyjna 20
1.2. Wybór odpowiedniej podstawy świadczenia pracy 22
1.2.1. Stosunkiem pracy 23
1.2.2. Cywilnoprawne formy zatrudnienia 32
1.3. Zatrudnienie młodocianych 51
1.4. Stosunek pracy a cywilnoprawne formy zatrudnienia - jak uniknąć błędów w umowie? 54
1.4.1. Konsekwencje zawarcia wadliwej umowy z pracownikiem 58
1.4.2. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy 59
1.4.3. Prawno karne konsekwencje nieprawidłowego zawarcia umowy na mocy której jest świadczona praca 61
1.5. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a podstawa zatrudnienia 64
1.6. Obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 66
1.6.1. Badania lekarskie 68
1.6.2. Szkolenia pracownicze 70

Rozdział 2
Zatrudnienie 71
2.1. Warunki pracy i płacy 74
2.2. Mobbing 75
2.3. Czas pracy pracownika 78
2.3.1. Systemy i rozkłady czasu pracy pracownika 82
2.3.2. Praca w godzinach nadliczbowych 88
2.3.3. Praca w nocy 92
2.3.4. Praca w niedzielę i święta 93
2.4. Urlop pracowniczy 94
2.5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 100
2.6. Wynagrodzenie za pracę 107

Rozdział 3
System ubezpieczeń społecznych 113
3.1. Świadczenie pieniężne z ubezpieczeń społecznych 115
3.2. Świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa 116
3.2.1. Zasiłek chorobowy 116
3.2.2. Zasiłek macierzyński 119
3.2.3. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będących pracownikami 120
3.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń 122

Rozdział 4
Zakończenie zatrudnienia 127
4.1. Rozwiązanie stosunku pracy 127
4.1.1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 129
4.1.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 131
4.1.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 135
4.1.4. Wygaśnięcie stosunku pracy 138
4.2. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej 139

Rozdział 5
Wyciąg z orzecznictwa 141

Rozdział 6
Wzory dokumentów 145
6.1. Ogłoszenie o pracę 145
6.2. Umowa o pracę na okres próby/czas określony/czas nieokreślony 146
6.3. Kontrakt menedżerski 148
6.4. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 151]
6.5. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 153
6.6. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym 154
6.7. Regulamin wynagradzania 155
6.8. Skierowanie na badania lekarskie 157
6.9. Umowa zlecenia 158
6.10. Umowa o dzieło 161
6.11. Wezwanie do odebrania dzieła 163
6.12. Umowa agencyjna 164
6.13. Umowa o pracę nakładczą 167
6.14. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 170
6.15. Informacja o zatrudnieniu 172

Kodeks pracy 173

Ewa Tomaszewska - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych, sądach i prokuraturach. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku