• Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu

Od najdawniejszych czasów człowiek realizuje w środowisku morskim wiele form działalności gospodarczej. Obejmują one między innymi: przewozy różnego rodzaju towarów, wszelkie formy rybołówstwa, eksploatację kopalin zalegających pod dnem morskim, różnorakie formy morskiej rekreacji oraz wykorzystanie odnawialnej energii, której niewyczerpalne zasoby tam się znajdują. Prowadzenie jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia realizacji wspomnianych form morskiej działalności człowieka może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania istotnej części populacji ludzkości. Do najgroźniejszych z nich należy zaliczyć międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne. Dlatego społeczność międzynarodowa starała się ograniczać prowadzenie działań zbrojnych na morzu oraz minimalizować ich skutki poprzez wprowadzanie odpowiednich unormowań prawnych. Normy dotyczące prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu tworzą istotną część międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz jedną z najstarszych części prawa międzynarodowego publicznego. Specyficzne środowisko naturalne - jakim jest morze - wymaga zastosowania swoistego rodzaju konstrukcji prawnych, w których znaczącą rolę odgrywa prawo zwyczajowe. W niniejszej publikacji autorzy podjęli próbę przeglądu skodyfikowanych i zwyczajowych norm prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu oraz wybranych opracowań krajowych i zagranicznych, odnoszących się do tej problematyki.

Podtytuł Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu
Autor Jarosław Kroplewski, Klaudia Skelnik
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 162
50.00 37.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-646-8
Od najdawniejszych czasów człowiek realizuje w środowisku morskim wiele form działalności gospodarczej. Obejmują one między innymi: przewozy różnego rodzaju towarów, wszelkie formy rybołówstwa, eksploatację kopalin zalegających pod dnem morskim, różnorakie formy morskiej rekreacji oraz wykorzystanie odnawialnej energii, której niewyczerpalne zasoby tam się znajdują.
Prowadzenie jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia realizacji wspomnianych form morskiej działalności człowieka może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania istotnej części populacji ludzkości. Do najgroźniejszych z nich należy zaliczyć międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.
Dlatego społeczność międzynarodowa starała się ograniczać prowadzenie działań zbrojnych na morzu oraz minimalizować ich skutki poprzez wprowadzanie odpowiednich unormowań prawnych.
Normy dotyczące prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu tworzą istotną część międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz jedną z najstarszych części prawa międzynarodowego publicznego.
Specyficzne środowisko naturalne - jakim jest morze - wymaga zastosowania swoistego rodzaju konstrukcji prawnych, w których znaczącą rolę odgrywa prawo zwyczajowe.
W niniejszej publikacji autorzy podjęli próbę przeglądu skodyfikowanych i zwyczajowych norm prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu oraz wybranych opracowań krajowych i zagranicznych, odnoszących się do tej problematyki.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13

Rozdział 1
Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych − wprowadzenie 19
1.1. Rozwój historyczny „ius in bello" 19
1.2. Klasyczne źródła prawa konfliktów zbrojnych 27
1.2.1. Prawo haskie 28
1.2.2. Prawo genewskie 34
1.2.3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 39

Rozdział 2
Wojna na morzu w świetle regulacji Podręcznika z San Remo - zasady ogólne 47
2.1. Podstawowe definicje i terminy 47
2.2. Zakres stosowania prawa 60
2.3. Konflikty zbrojne i prawo do samoobrony 60
2.4. Konflikty zbrojne, w stosunku do których zostały podjęte działania Rady Bezpieczeństwa ONZ 62
2.5. Obszary walki zbrojnej na morzu 63

Rozdział 3
Rejony działań w czasie konfliktów zbrojnych na morzu 65
3.1. Wody wewnętrzne, morze terytorialne i wody archipelagowe 65
3.2. Cieśniny wykorzystywane do żeglugi międzynarodowej i archipelagowe szlaki morskie 68
3.3. Wyłączna strefa ekonomiczna 71
3.4. Morze pełne i dno morskie poza jurysdykcją państwa 71

Rozdział 4
Podstawowe zasady i rozróżnianie celów 73
4.1. Podstawowe zasady dotyczące wyboru środków i metod prowadzenia walki 73
4.2. Środki ostrożności podczas ataku 74
4.3. Nieprzyjacielskie statki morskie i powietrzne chronione przed atakiem 76
4.4. Inne nieprzyjacielskie statki morskie i powietrzne 81
4.5. Neutralne morskie statki handlowe i cywilne statki powietrzne 84
4.6. Środki ostrożności dotyczące cywilnych statków powietrznych 85

Rozdział 5
Metody i środki prowadzenia walki zbrojnej na morzu 89
5.1. Środki walki 89
5.2. Metody walki 96
5.3. Wprowadzenie w błąd, podstęp wojenny i wiarołomstwo 100

Rozdział 6
Środki niekwalifikujące się jako atak: przechwycenie, wizyta, rewizja, zawrócenie i zajęcie 103
6.1. Określenie nieprzyjacielskiego charakteru statków morskich i powietrznych 103
6.2. Prawo wizyty i rewizji handlowych statków morskich 104
6.3. Przechwycenie, wizyta i rewizja cywilnego statku powietrznego 107
6.4. Zajęcie morskiego statku przeciwnika i jego ładunku 110
6.5. Zajęcie cywilnego statku powietrznego przeciwnika i jego ładunku 112
6.6. Zajęcie neutralnych morskich statków handlowych i ich ładunków 114
6.7. Zajęcie neutralnego cywilnego statku powietrznego i jego ładunku 117

Rozdział 7
Osoby chronione, środki transportu medycznego i sanitarne statki powietrzne 119
7.1. Osoby chronione 120
7.2. Środki transportu medycznego 122
7.3. Sanitarne statki powietrzne 123

Rozdział 8
Współczesne oblicza konfliktów zbrojnych na morzu 127
8.1. Konflikty niemiędzynarodowe na morzu 127
8.2. Asymetria i hybrydowość 134
8.3. Prywatne firmy wojskowe w działaniach na morzu 141

Zakończenie 149
Bibliografia 151
Aneks 159

Recenzja: dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku