• Zarządzanie przestrzenią miasta

Podtytuł Zarządzanie przestrzenią miasta
Autor Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 215
51.00 36.72
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.15
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-094-7
W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widze­nia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:

- wykorzystywania poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią,

- kształtowania przestrzeni mieszkaniowej miast,

- finansowych aspektów i konsekwencji zarządzania przestrzenią.
W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę w zakresie zarządzania przestrzenią.
Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Podstawowe instrumenty i uwarunkowania zarządzania przestrzenią w Polsce - Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak 9

1.1. Przestrzeń 9

1.2. Gospodarka przestrzenna i polityka przestrzenna 11

1.3. Podstawowe zasady polityki przestrzennej 14

1.4. Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią 17

1.5. Uwarunkowania zarządzania przestrzenią w mieście a funkcje miasta 20

1.6. Zarządzanie przestrzenią przy wykorzystaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wybranych miastach - wyni­ki badań 22
Rozdział 2

Rola urbanisty w procesie zarządzania przestrzenią - Dariusz Łaguna 29

2.1. Udział urbanisty w definiowaniu polityki przestrzennej samorządu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego 30

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - podstawowy instrument

zarządzania przestrzenią 36

2.3. Z kim powinien współpracować samorząd lokalny - czyli wybór urbanisty 42
Rozdział 3

Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej - Arnold Bernaciak 47

3.1. Świadczenia ekosystemów a jakość życia w mieście 48

3.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w mieście 56

3.3. Środowisko przyrodnicze jako wyzwanie dla polityki przestrzennej 61
Rozdział 4

Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast - Maciej J. Nowak 67

4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości 68

4.2. Renta planistyczna 69

4.3. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości 71

4.4. Opłata adiacencka a kształtowanie przestrzeni 73

4.5. Zarządzanie przestrzenią a budżet miasta 77

4.6. Opłata adiacencka w gminach województwa zachodniopomorskiego 80

4.7. Renta planistyczna w wybranych miastach Polski 82
Rozdział 5

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrzennej - Lidia Mierzejewska 85

5.1. Polityka miejska Unii Europejskiej 86

5.2. Miejska polityka przestrzenna w warunkach polskich 86

5.3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców a miejska polityka przestrzenna 89

5.4. Stopień zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w polskich miastach - badania empiryczne 91
Rozdział 6

Rozwój nowoczesnej działalności gospodarczej w mieście jako cel polityki przestrzennej - Katarzyna Miszczak 99

6.1. Miasto i jego miejsce we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej - ujęcie teoretyczne 99

6.2. Narzędzia Strategic Policy Intelligence w zarządzaniu miastem 112

6.3. Znaczenie działalności sektora kreatywnego oraz sektora ICT w rozwoju miast uczących się 120
Rozdział 7

Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta - Agnieszka Małkowska 129

7.1. Istota i cele aktywnej gospodarki nieruchomościami miast 129

7.1.1. Określenie pojęcia gospodarki nieruchomościami 129

7.1.2. Cele gospodarki nieruchomościami w miastach 132

7.1.3. Cechy aktywnej i pasywnej gospodarki nieruchomościami 134

7.2. Instrumenty aktywnej gospodarki nieruchomościami i determinanty ich stosowania 136

7.2.1. Klasyfikacja instrumentów gospodarki nieruchomościami 136

7.2.2. Kryteria wyboru i efekty oddziaływania instrumentów gospodarki nieruchomościami 138

7.2.3. Bariery prowadzenia aktywnej gospodarki nieruchomościami w miastach 140

7.3. Proinwestycyjna (aktywna) gospodarka gruntami w miastach 144

7.3.1. Kształtowanie zasobów nieruchomości własnych 144

7.3.2. Oferty lokalizacyjne i strefy aktywności gospodarczej 149

7.4. Podatki i opłaty od nieruchomości oraz ich znaczenie w aktywnej gospodarce nieruchomościami 152

7.5. Inwestycje publiczne w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast i warunków życia mieszkańców 157
Rozdział 8

Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych - Marta Lackowska-Madurowicz 163

8.1. Polityka przestrzenna w obszarach metropolitalnych - wierzchołek góry lodowej 163

8.2. Podejście konceptualne - co podpowiada teoria? 167

8.3. Podejście pragmatyczne - co podpowiadają przykłady niemieckie? 169

8.4. Próby metropolitalnego zarządzania i polityki przestrzennej w Polsce 178
Rozdział 9

Polityka przestrzenna w małych miastach - Bartosz Bartosiewicz, Michał Kowalski 195

9.1. Planowanie polityki przestrzennej w małych miastach 199

9.2. Realizacja polityki przestrzennej w małych miast 202

9.3. Podsumowanie - specyfika polityki przestrzennej małych miast 205
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku