• Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych

Podtytuł Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych
Autor Maciej J. Nowak
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
53.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-189-0
Zagadnienia związane z metropoliami i obszarami metropolitalnymi nie są w Polsce rozwinięte w takim stopniu, jak np. w Europie Zachodniej. Jednakże nawet pobieżna analiza doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych skłania do wniosku, że by­wają one w sposób istotny zróżnicowane. Tak więc biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, gdy nie ma jednej sprawdzonej recepty zarządzania me­tropoliami, zaproponowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie powinno być rolą nauki.
Poniższa praca zajmuje się problemem polityki przestrzennej w polskich obszarach metropolitalnych. Przyjmuje się bowiem, że niezależnie od tego, jaka koncepcja współpracy w ramach obszarów metropolitalnych zostanie przyjęta, polityka przestrzenna, a w szczególności planowanie przestrzenne sta­nowią pierwszą płaszczyznę współdziałania w takich sytuacjach. Celem monografii jest przedstawienie polityki przestrzennej prowadzonej w polskich obszarach metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji planistycznych, zakresu podejmowanych działań oraz wysokości wydatków na ten cel. Temat ujęto w czterech rozdziałach.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Metropolia i obszar metropolitalny w Polsce
1.1. Definicja obszaru metropolitalnego w polskich aktach prawnych i dokumentach rządowych
1.2. Polskie obszary metropolitalne a modele i koncepcje amerykańskie i europejskie
1.3. Propozycje definicji i delimitacji obszarów metropolitalnych w polskiej literaturze przedmiotu
1.4. Współpraca w polskich obszarach metropolitalnych
1.5. Funkcje metropolitalne w polskich obszarach metropolitalnych
Rozdział 2
Polityka przestrzenna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polityki przestrzennej prowadzonej w polskich obszarach metropolitalnych
2.1. Podstawowe zasady planowania przestrzennego w polskim prawie
2.2. Polityka przestrzenna a gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
2.3. Gmina jako podmiot polityki przestrzennej
2.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2.5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2.6. Zagospodarowanie przestrzenne w województwie
2.7. Polityka przestrzenna na terenie obszarów metropolitalnych
2.8. Polskie metropolie a europejska polityka przestrzenna
2.9. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych w polskich metropoliach
Rozdział 3
Polityka przestrzenna w miastach stanowiących centra polskich obszarów metropolitalnych
3.1. Polityka przestrzenna w metropoliach lepiej rozwiniętych
3.2. Polityka przestrzenna w metropoliach słabiej rozwiniętych
3.3. Badania statystyczne oraz ankietowe dla cech związanych z polityką przestrzenną w metropoliach
Rozdział 4
Polityka przestrzenna w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
4.1. Polityka przestrzenna w gminach miejskich SOM
4.2. Polityka przestrzenna w gminach wiejsko-miejskich SOM
4.3. Polityka przestrzenna w gminach wiejskich SOM
4.4. Polityka przestrzenna w gminach wiejskich przygranicznych SOM
4.5. Badania statystyczne i ankietowe dotyczące polityki przestrzennej w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Zakończenie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku