• Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy

Podtytuł Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy
Autor Magdalena Wereda-Kolasińska
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 171
44.00 33.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-105-0
Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczne, stanowiące główny temat niniejszego opra­cowania. Waga podjętego tematu wynika często z niedostrzegania lub niedoceniania przez instytucje niebezpieczeństw, jakie niesie ryzyko stra­tegiczne, a przede wszystkim niskiej świadomości samego pojęcia i siły ryzyka strategicznego w świecie biznesu.

Organizacje funkcjonują po to, by realizować cele stawiane im przez akcjonariuszy, będących najważniejszymi interesariuszami każdej firmy. In­westor decydując się na inwestycję w dane przedsiębiorstwo oczekuje wzrostu wartości firmy, co powinno być równocześnie głównym celem strategii, według której podąża organizacja.

Turbulentne środowisko zewnętrze i wewnętrzne wpływa na wybór strategiczny, koncepcję oraz realizację strategii przez firmę, to ono również przekłada się na sytuację akcjonariusza inwestującego własne środki w dany podmiot. Zatem, to właśnie ryzyko występujące w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu podmiotu determinuje poziom wartości osiąganej przez akcjonariusza.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja ryzyka strategicznego, jego wielkości, siły oddziaływania na organizację oraz pokazanie, iż fir­my, które mają wdrożone systemy zarządzania ryzykiem strategicznym prezentują wyższą wartość dla akcjonariuszy.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Pojęcie i rola strategii 9
1.1. Pojęcie strategii 9
1.2. Proces budowania strategii oraz typy strategii 14
1.3. Determinanty skutecznej realizacji strategii 16
1.4. Adaptacja strategii do zmian 19
1.5. Strategia a niepewność 22
1.6. Wpływ strategii na wartość dla akcjonariuszy 25

Rozdział 2
Definicja i rola ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem 37
2.1. Skala ryzyka 41
2.2. Zarządzanie ryzykiem 42
2.3. Czynniki sukcesu w zarządzaniu ryzykiem 47

Rozdział 3
Istota i ocena ryzyka strategicznego 51
3.1. Historia i definicja ryzyka strategicznego 51
3.2. Ryzyko strategiczne a ryzyko szczegółowe 62
3.3. Wymiary ryzyka strategicznego 66
3.4. Ocena ryzyka strategicznego 79
3.4.1. Siedem filarów oceny ryzyka strategicznego 79
3.4.2. VAR (Value At Risk) 81
3.4.3. Macierz oceny ryzyka strategicznego 81
3.4.4. Macierz ryzyka strategicznego według PwC 82
3.4.5. CIMA Strategic Scorecard 83

Rozdział 4
Zarządzanie ryzykiem strategicznym 87
4.1. Metody zarządzania ryzykiem strategicznym 89
4.1.1. Podstawy metodyczne 89
4.1.2. The Return Driven Strategy jako metoda zarządzania ryzykiem strategicznym 91
4.1.3. Zarządzanie ryzykiem strategicznym według firmy Decision Strategies International (DSI) 95
4.2. Planowanie w kontekście zarządzania ryzykiem strategicznym 98
4.2.1. Planowanie strategiczne 101
4.2.2. Planowanie scenariuszowe 103
4.3. Zarządzanie ryzykiem strategicznym - pozostałe podejścia 114
4.3.1. Gry wojenne 114
4.3.2. ERM (Enterprise Risk Management) 118
4.3.3. Cykl zarządzania ryzykiem strategicznym 123
4.3.4. Strategiczne opcje i ?Konie Trojańskie? 127

Rozdział 5
Ryzyko strategiczne a wartość dla akcjonariusza - na przykładzie sektora bankowego 135
5.1. Wybór miernika wartości dla akcjonariuszy banków 136
5.2. Wyniki ankiety (badań własnych) 142
5.2.1. Wstępna analiza korelacji rankingowej poprzez wykresy 144
5.2.2. Analiza korelacji według współczynnika korelacji rang Spearmana 149
5.2.3. Ocena istotności statystycznej 150
5.3. Szanse dla sektora bankowego 155
5.4. Rola zarządu, dyrektora ds. strategii i działu zarządzania ryzykiem strategicznym w zarządzaniu ryzykiem strategicznym 157
5.5. Przyszłość - korzyść w przekuwaniu zagrożeń w szanse 162

Bibliografia 165

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku