• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi

Podtytuł Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny
Autor Maciej Nowak, Bartosz Dąbrowski
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
62.00 44.64
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-525-6
Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagad­nień prawnych związanych z:

- dostępem do informacji o środowisku,

- strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

- oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- obowiązków środowiskowych realizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego.
Przedmiotowe zagadnienia są przedstawiane w sposób przejrzysty, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia problemów prak­tycznych w tym zakresie.
W komentarzu wykorzystano większość dostępnych orzeczeń sądowych dotyczących przedmiotowych kwestii oraz niepublikowane dotąd tezy decy­zji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wprowadzenie 5
Dział I. Przepisy ogólne 7

Rozdział 1. Zakres obowiązywania ustawy 7

Rozdział 2. Definicje i zasady ogólne 10
Dział II. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne 23

Rozdział 2. Odmowa udostępniania informacji 34

Rozdział 3. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną 41

Rozdział 4. Opłaty 53
Dział III. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 57

Rozdział 1. Przepisy ogólne 57

Rozdział 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 60

Rozdział 3. Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów 66

Rozdział 4. Uprawnienia organizacji ekologicznych 68
Dział IV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 73

Rozdział 1. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 73

Rozdział 2. Prognoza oddziaływania na środowisko 80

Rozdział 3. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu 85
Dział V. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 91

Rozdział 1. Przedsięwzięcia wymagające oceny 91

Rozdział 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 106

Rozdział 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 116

Rozdział 4. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 152

Rozdział 5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 159
Dział VI. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 169

Rozdział 1. Przepisy ogólne 169

Rozdział 2. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przed­sięwzięć 171

Rozdział 3. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projek­tów polityk, strategii, planów i programów 175

Rozdział 4. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy 177
Dział VII. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska 179

Rozdział 1. Przepisy ogólne 179

Rozdział 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 184

Rozdział 3. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska 189

Rozdział 4. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko 191
Bibliografia 195

O autorach 199

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku