• Szkice z makroekonomii

Podtytuł Szkice z makroekonomii
Autor Marian Noga
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-158-6

Profesor Marian Noga był - jak pamiętam - zawsze uważany przez studentów za najlepszego nauczyciela akademickiego w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a dobry nauczyciel to taki, który nie stosuje wyrażanej w Niemczech swego czasu zasady: Warum einfach, wenn kompliziert auch geht. Można przeto śmiało przyjąć, że przez 40 lat swojej pracy dydaktycznej Profesor umiał mówić studentom rzeczy trudne w sposób prosty.


Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz

Życiorys profesora Mariana Nogi - Magdalena Stawicka
Spis publikacji profesora Mariana Nogi
Część I
Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem procesu
transformacji
Wprowadzenie
Rozdział 1
Inwestycje jako kategoria ekonomiczna
1.1. Etymologia pojęcia "inwestycje"
1.2. Inwestycje a kapitał
1.3. Inwestycje a oszczędności
1.4. Rodzaje inwestycji
1.5.Inwestycje kapitałowe. Giełda
1.6.Popyt na inwestycje. Konstrukcja funkcji inwestycji
Rozdział 2
Inwestycje w człowieka
2.1. Wzrost i akumulacja kapitału ludzkiego
2.2. Model mikro- i makroekonomiczny inwestycji w człowieka
2.3. Kształcenie jako inwestycje w człowieka
Rozdział 3
Inwestycje jako instrument kształtujący koniunkturę gospodarczą
3.1. Inwestycje a cykl koniunkturalny - ujęcie klasyczne
3.2. Koncepcja realnego cyklu koniunkturalnego a inwestycje
3.3. Środki państwowej regulacji a inwestycje
3.3.1. Polityka przemysłowa
3.3.2. Kierowanie inwestycji przez państwo za pomocą oddziaływania
na stopę procentową
3.3.3. Kreowanie inwestycji przez państwo za pośrednictwem
polityki podatkowej
3.3.4. Sterowanie kursem walutowym a poziom inwestycji krajowych
3.4. Inwestycje w sektorze publicznym a efekt wypychania
Rozdział 4
Inwestycje w procesie transformacji gospodarki
4.1. Kontrowersje wokół idei transformacji systemowej
w krajach postsocjalistycznych
4.2. Polityka inwestycyjna państwa w procesie transformacji gospodarki
4.3. Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji
Zakończenie
Bibliografia

Część II
Społeczeństwo - gospodarka - środowisko
Wprowadzenie
Rozdział 1
Gospodarowanie a środowisko naturalne człowieka
1.1. Człowiek a przyroda w procesie gospodarowania
1.2. Ujęcie przedmiotu badań ekonomii u progu XXI wieku
1.3. Etyka ekologiczna
Rozdział 2
Ekologiczne uwarunkowania wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego.
2.1. Cele wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego
2.2. Ryzyko ekologiczne w procesach wzrostu gospodarczego
2.3. Pomiar dobrobytu społecznego uwzględniającego stan
i jakość środowiska przyrodniczego człowieka
Rozdział 3
Współzależności triady: społeczeństwo - gospodarka - środowisko
3.1. Systemowe ujęcie triady: społeczeństwo - gospodarka - środowisko
3.2. Polityka społeczno-gospodarcza państwa a polityka ekologiczna
Zakończenie
Bibliografia

Część III Artykuły
1. Model rozwoju gospodarczego Polski u progu XXI wieku
2. Teoria ekonomiczna a polityka państwa
3. Próba oceny skuteczności polityki pieniężnej w Polsce
4. Sektor bankowy w Polsce w 2005 roku - kilka uwag i refleksji
5. Cele rozwojowe władz publicznych i ich realizacja w Polsce
6. Rozwój makroekonomii a globalizacja
7. Działalność państwa i samorządu terytorialnego w świetle koncepcji działań
zbiorowych ekonomii instytucjonalnej
8. Czas w koncepcji zrównoważonego rozwoju
9. Ład podatkowy a rozwój gospodarczy w Polsce na progu XXI wieku
10. Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej
na przykładzie NBP
11. Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne
12. Narodowa a ponadnarodowa polityka monetarna w świetle wejścia Polski
do strefy euro
13. Co decyduje o rozwoju gospodarczym?
14. Logika monetarystyczno-liberalna w badaniach rzeczywistości gospodarczej
15. Polityka monetarna banku centralnego a wzrost gospodarczy

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku