• Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Podtytuł Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu
Autor Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 231
42.00 31.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-483-9
Książka stanowi kontynuację rozważań zawartych w pozycji „Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa". Za­wiera propozycję kompleksowej oceny wpływu światowego kryzysu finansowego na stan i kondycję finansową przedsiębiorstw.
W pierwszej części publikacji zawarto ramy koncepcyjne prowadzonych badań uwzględniając przyczyny, przebieg i skutki globalnego kryzysu finan­sowego widziane z perspektywy makroekonomicznej. Zaproponowano modelowe kierunki analizy transmisji skutków kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw jako podmiotów sfery realnej, odnosząc się głównie do użyteczności modelu księgowego przedsiębiorstwa. Przed­stawiono również cel badań, ich zakres przedmioty, czasowy i podmiotowy oraz zarys metodologii.
Druga część książki prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono i poddano dyskusji zmiany sytuacji finansowej śląskich przed­siębiorstw w okresie oddziaływania kryzysu finansowego na tle kraju, jak również w kontekście branżowym. Zaprezentowano także wyniki autor­skiej ankiety badawczej, przeprowadzonej na próbie śląskich przedsiębiorstw sektora MSP, odnoszącej się do opinii badanych przedsiębiorstw, co do wpływu kryzysu na kierunki zmian kluczowych kategorii finansowych w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.
Prezentowane wyniki badań, oparte na bogatym materiale empirycznym, niewątpliwie wzbogacają studia regionalne ukierunkowane na działal­ność przedsiębiorstw województwa śląskiego, dostarczając interesujących wniosków na temat kształtowania się ich sytuacji finansowej, a także ocen badanych przedsiębiorstw, co do kierunku i skali oddziaływania kryzysu na ich działalność. Ze względu na swoje walory metodologiczne i teoriopoznawcze książka może stać się cennym źródłem informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych współczesnymi problemami finansów przedsiębiorstw oraz tematyką kryzysów finan­sowych, naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego z perspektywy oceny jego skutków dla zmian sytuacji podmiotów gospodar­czych, jak również menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawiro­wań na rynkach finansowych.

Wprowadzenie 5
Część I. Ramy teoretyczne i metodologiczne
Rozdział 1. Niestabilność działania przedsiębiorstwa w dobie kryzysu 9

1.1. Zjawisko przenoszenia kryzysu - perspektywa przedsiębiorstwa 9

1.2. Propozycja kierunków analizy wpływu kryzysu na sytuację finansową przedsiębiorstw 23
Rozdział 2. Główne założenia badawcze 35

2.1. Cel badań 35

2.2. Zakres badań 41

2.3. Metodologia analizy sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw (pierwsza warstwa badań) 51

2.4. Metodologia oceny zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w drodze ankietyzacji (druga warstwa badań) 72
Część II. Prezentacja wyników badań
Rozdział 3. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w latach 2005-2010 79

3.1. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży przemysłowej 79

3.2. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży budowlanej 93

3.3. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży handlowej 108

3.4. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw - porównanie międzybranżowe 121
Rozdział 4. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw sektora MSP - wyniki badań ankietowych 133

4.1. Charakterystyka badanej populacji 133

4.2. Zmiany ogólnej sytuacji finansowej 140

4.3. Zmiany w dostępie do źródeł finansowania 146

4.4. Zmiany zdolności do regulowania zobowiązań bieżących 159

4.5. Zmiany w obszarze rentowności działania 166
Zakończenie 181
Bibliografia 187
Spis rysunków 195
Spis tabel 199
Aneksy 203

Aneks 1. Wyjściowe zmienne (dane bilansowe i wynikowe) uwzględnione w badaniach dla analizowanych populacji przedsiębiorstw 203

Aneks 2. Wartości badanych szczegółowych cech diagnostycznych w analizowanych populacjach przedsiębiorstw 208

Aneks 3. Zróżnicowanie badanych szczegółowych cech diagnostycznych w analizowanych populacjach przedsiębiorstw 213

Aneks 4. Indeksy dynamiki badanych zmiennych dla analizowanych populacji przedsiębiorstw 217

Aneks 5. Wyniki badań ankietowych - ocena ogólnej sytuacji finansowej 222

Aneks 6. Wyniki badań ankietowych - zmiany w dostępie do źródeł finansowania 225

Aneks 7. Wyniki badań ankietowych - zmiany zdolności do regulowania zobowiązań bieżących 227

Aneks 8. Wyniki badań ankietowych - zmiany w obszarze rentowności działania 228
O Autorkach 231

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku