• Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne

Zarządzanie projektami bardzo silnie osadzone jest w praktyce i znajduje zastosowanie zarówno w działalności zawodowej człowieka, jak i w życiu prywatnym. Współcześnie to jedna z podstawowych, a zarazem najważniejszych umiejętności, którą muszą opanować wszyscy menedżerowie, bez względu na sektor, dyscyplinę czy poziom zarządzania. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniem skutecznego zarządzania projektami społecznymi widzianymi przez pryzmat kompetencji interpersonalnych menedżera projektu, a w szczególności do: • praktyków działających w obszarze zarządzania projektami, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami w oparciu o prezentowaną teorię i praktykę; • osób pracujących bądź zaangażowanych w działalność sektora pozarządowego opartego, w przeważającej mierze na pracy projektowej; • studentów, dla których książka ta stanowić może usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami, jak i dać rzeczywisty obraz pracy w projektach w

Podtytuł Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne
Autor Magdalena B. Król
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
57.00 41.04
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.05
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-961-2
Zarządzanie projektami bardzo silnie osadzone jest w praktyce i znajduje zastosowanie zarówno w działalności zawodowej człowieka, jak i w życiu prywatnym. Współcześnie to jedna z podstawowych, a zarazem najważniejszych umiejętności, którą muszą opanować wszyscy menedżerowie, bez względu na sektor, dyscyplinę czy poziom zarządzania.

Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniem skutecznego zarządzania projektami społecznymi widzianymi przez pryzmat kompetencji interpersonalnych menedżera projektu, a w szczególności do:
• praktyków działających w obszarze zarządzania projektami, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami w oparciu o prezentowaną teorię i praktykę;
• osób pracujących bądź zaangażowanych w działalność sektora pozarządowego opartego, w przeważającej mierze na pracy projektowej;
• studentów, dla których książka ta stanowić może usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami, jak i dać rzeczywisty obraz pracy w projektach w praktyce.

Publikacja oprócz usystematyzowanej teorii z zakresu zarządzania projektami i zagadnień związanych z kompetencjami, zawiera szereg informacji, spostrzeżeń i rekomendacji opartych na praktycznych doświadczeniach zdobytych podczas pracy w projektach społecznych.


Monografia autorstwa dr Magdaleny B. Król jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym wiedzą o tym, jak doskonalić siebie, by właściwie kształtować relacje interpersonalne zapewniające skuteczność w zarządzaniu projektami, zwłaszcza społecznymi. Zaletą książki jest prowadzenie rozważań w dwóch perspektywach: teoretycznej i praktycznej. Interesujące treści odnajdą więc zarówno eksperci zarządzania projektami, menedżerowie projektów, a także adepci tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny. Przestudiowanie książki „Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne" pozwoli na:
• pogłębione zrozumienie istoty zarządzania projektami uwzględniające humanistyczne podejście do badanej problematyki,
• uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnej realizacji projektów,
• przyswojenie zasad i form kształtowania kompetencji interpersonalnych.
prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński


Projekty społeczne powoli stają się przedmiotem żywego dyskursu i licznych analiz naukowych. Należy podkreślić, że badanie tego typu projektów jest trudne i zasługuje na uznanie.
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński


Podjęta tematyka należy do ważnych i niezwykle aktualnych praktycznych zagadnień z zakresu nauk o zarządzaniu.
dr hab. Halina Czubasiewicz, Uniwersytet Gdański

Wstęp 9

Rozdział 1
Skuteczność w zarządzaniu projektami 15
1.1. Projekt jako podstawa zarządzania projektami 15
1.1.1. Geneza pojęcia „projekt" 15
1.1.2. Określenie znaczenia projektu w zarządzaniu projektami 18
1.1.3. Cechy charakterystyczne projektów 22
1.1.4. Typologie i podziały projektów 23
1.2. Istota zarządzania projektami 25
1.2.1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami 25
1.2.2. Znaczenie pojęcia „zarządzanie projektami" 28
1.2.3. Specyfika pracy projektowej 31
1.2.4. Tendencje rozwoju w zarządzaniu projektami 33
1.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami 35
1.3.1. Menedżer projektu 35
1.3.2. Style zarządzania zespołem projektowym 41
1.3.3. Skuteczność pracy menedżera projektu 44

Rozdział 2
Zarządzanie kompetencjami menedżera projektu 49
2.1. Znaczenie terminu „kompetencje" 49
2.1.1. Wieloznaczność pojęcia 49
2.1.2. Kompetencje - kwalifikacje - umiejętności 56
2.1.3. Typologie kompetencji 58
2.1.4. Model KSA a model góry lodowej 60
2.2. Kompetencje menedżerskie 61
2.2.1. Zakres pojęcia kompetencji kierowniczych 61
2.2.2. Role i umiejętności menedżerskie 63
2.2.3. Cechy skutecznego menedżera 65
2.3. Specyfika kompetencji interpersonalnych menedżera projektu 69
2.3.1. Kompetencje menedżera projektu 69
2.3.2. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu 74
2.3.3. Modele kompetencji menedżera projektu 83

Rozdział 3
Kompetencje interpersonalne menedżera projektu społecznego - wprowadzenie do własnych badań empirycznych 87
3.1. Metodyczne zagadnienia własnych badań empirycznych 87
3.1.1. Cel, zakres i sposób prowadzenia badań 87
3.1.2. Uzasadnienie wyboru metody badań 91
3.1.3. Teoretyczne podstawy metod badawczych 95
3.1.4. Charakterystyka grup badawczych 103
3.2. Specyfika Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 106
3.2.1. Istota Funduszy Szwajcarskich 106
3.2.2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - cel i obszary tematyczne 108
3.2.3. Skuteczność działań Operatora i Partnera Funduszu 112
3.2.4. Rodzaje projektów i nabory wniosków 115
3.3. Opinie badanych o kompetencjach interpersonalnych skutecznych menedżerów projektów w świetle badań pilotażowych 120
3.3.1. Charakterystyka badanej grupy i metodyka badań 120
3.3.2. Specyfika pracy projektowej w opinii studentów 121
3.3.3. Kluczowe kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle badań pilotażowych 125

Rozdział 4
Kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle własnych badań empirycznych 133
4.1. Perspektywa kierownika projektu - wstęp do badań 133
4.2. Samoocena kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 135
4.2.1. Wiedza i umiejętności praktyczne menedżerów projektów społecznych 135
4.2.2. Cechy osobowe i umiejętności interpersonalne menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 139
4.2.3. Doświadczenie menedżerów projektów i doświadczenie organizacyjne 145
4.3. Kompetencje interpersonalne menedżerów projektów w ocenie ekspertów 153
4.3.1. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 153
4.3.2. Niedobory kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 159

Rozdział 5
Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów 163
5.1. Ograniczenia w zakresie badania i pomiaru kompetencji 163
5.2. Ocena stanu kompetencji menedżerów projektów 168
5.2.1. Profil społeczno-demograficzny kierownika projektu społecznego 168
5.2.2. Stan wiedzy i opanowanych umiejętności 171
5.2.3. Potencjał kierowników projektów i dojrzałość organizacyjna 175
5.3. Propozycja modelu kompetencji interpersonalnych 181
5.3.1. Zasadność tworzenia modeli 181
5.3.2. Profil kompetencji interpersonalnych menedżera projektu społecznego 184
5.4. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów 195
5.4.1. Istota doskonalenia kompetencji menedżerskich 195
5.4.2. Warsztaty „szyte na miarę" dla menedżerów projektów społecznych 201

Zakończenie 207
Bibliografia 211

Załączniki 227
1. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu na tle literatury 227
2. Lista wniosków dofinansowanych - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 2. nabór projektów „małych" (26 września 2012) 230
3. Specyfika pracy projektowej z perspektywy kierownika projektu - wnioski z obserwacji uczestniczącej 238
4. Niedobory kompetencji interpersonalnych u menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 241
5. Lista wniosków dofinansowanych - Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, Priorytet II 246

Spis tabel 273
Spis wykresów 275
Spis rysunków 276

Magdalena B. Król - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów I, II i III stopnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studium Pedagogicznego UJ oraz Podyplomowych Studiów Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji naukowych z obszaru zarządzania projektami, kompetencji menedżera projektu i funkcjonowania III sektora. Od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniową i dydaktyczną współpracując w tym zakresie m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, aktualnie - z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Z powodzeniem łączy teorię z praktyką będąc kierownikiem projektów oraz skutecznie pozyskując środki krajowe i zagraniczne na realizację projektów społecznych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku