• Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną. Teoria i praktyka

Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpływie sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy oraz próba ustalenia związku przyczynowoskutkowego między tymi dwoma sektorami, szczególnie w wyniku istotnych zmian w obrębie sektora ubezpieczeń, które zaszły w ostatnich latach. Postępująca globalizacja sektora ubezpieczeniowego, w tym rosnące znaczenie inwestorów instytucjonalnych, integracja rynku bankowego i ubezpieczeniowego (np. bancassurance), pojawienie się nowych rodzajów ryzyka, jak też modeli biznesowych powoduje, że system działań wpływających na prawidłowość funkcjonowania rynku w poszczególnych krajach, powinien odzwierciedlić aktualną rolę oraz charakter sektora ubezpieczeniowego. W książce przedstawiono wyniki badań w tym obszarze. Autor zaprezentował analizę sektora finansowego i sfery realnej gospodarki z punktu widzenia rozwoju w teorii ekonomii, metody interakcji sektora ubezpieczeń ze sferą realną gospodarki, jak też analizę wpływu współczesnych funkcji i mech

Podtytuł Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną. Teoria i praktyka
Autor Jarosław Wenancjusz Przybytniowski
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
69.00 55.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-758-8
Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpływie sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy oraz próba ustalenia związku przyczynowoskutkowego między tymi dwoma sektorami, szczególnie w wyniku istotnych zmian w obrębie sektora ubezpieczeń, które zaszły w ostatnich latach.

Postępująca globalizacja sektora ubezpieczeniowego, w tym rosnące znaczenie inwestorów instytucjonalnych, integracja rynku bankowego i ubezpieczeniowego (np. bancassurance), pojawienie się nowych rodzajów ryzyka, jak też modeli biznesowych powoduje, że system działań wpływających na prawidłowość funkcjonowania rynku w poszczególnych krajach, powinien odzwierciedlić aktualną rolę oraz charakter sektora ubezpieczeniowego.

W książce przedstawiono wyniki badań w tym obszarze. Autor zaprezentował analizę sektora finansowego i sfery realnej gospodarki z punktu widzenia rozwoju w teorii ekonomii, metody interakcji sektora ubezpieczeń ze sferą realną gospodarki, jak też analizę wpływu współczesnych funkcji i mechanizmów transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki w Polsce. Przedstawiono nowatorskie ujęcia dowodząc, iż obecnie dzięki ubezpieczeniom widoczny jest rozwój ekonomiczny, technologiczny, społeczny, co skutkuje większą stabilnością rozwoju gospodarczego. Pojawienie się projakościowego stylu zarządzania, który stał się wyznacznikiem dla tworzenia nowych modeli biznesu, spowodowało, iż sektor ubezpieczeń obecnie odgrywa kluczową rolę we wzroście gospodarczym.

Monografia ta jest kierowana do kręgu specjalistów oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Streszczenie 9
Abstract 11
Wstęp 13

Rozdział 1
Sektor finansowy a sfera realna gospodarki w teorii ekonomii 17
1.1. Wzrost gospodarczy w teorii ekonomii 17
1.2. Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego 26
1.2.1. Definicja wzrostu gospodarczego 26
1.2.2. Mierniki wzrostu gospodarczego 28
1.3. System finansowy a sfera realna gospodarki 34
1.3.1. Ujęcie teoretyczne wzajemnych zależności między poziomem rozwoju systemu finansowego a wzrostem gospodarczym 34
1.3.2. Ujęcie empiryczne wzajemnych zależności między systemem finansowym a wzrostem gospodarczym 38
1.4. Sfera realna gospodarek narodowych. Polska wśród gospodarek Unii Europejskiej 41

Rozdział 2
System pośrednictwa finansowego 47
2.1. System finansowy w gospodarce realnej 47
2.1.1. Aspekty definicyjne 47
2.1.2. Funkcje systemu finansowego 54
2.1.3. Rola systemu finansowego w gospodarce 57
2.2. Europejski system finansowy 59
2.2.1. Nadzór a stabilność systemu 59
2.2.2. Przesłanki zmian w nadzorze finansowym 62
2.2.3. Bezpieczeństwo finansowe w Polsce 65
2.3. Pośrednictwo finansowe 67
2.4. Pośrednicy finansowi 70
2.4.1. Aspekty definicyjne 70
2.4.2. Bank jako aktywny kanał dystrybucji usług bancassurance 72
2.4.3. Zakłady ubezpieczeń jako aktywny kanał dystrybucji usług bancassurance 73
2.4.4. Bancassurance jako aktywny dystrybutor usług bankowo-ubezpieczeniowych 77
2.4.5. Kanon dobrych praktyk rynku pośrednictwa finansowego 90

Rozdział 3
Zarządzanie usługą finansową 93
3.1. Definicja jakości usług 93
3.1.1. Pojęcie jakości - przegląd literatury 93
3.1.2. Usługa finansowa 96
3.1.3. Poziom jakości usług 101
3.1.4. Jakość obsługi klienta jako czynnik wzrostu konkurencyjności podmiotów świadczących usługę finansową 105
3.2. Usługa w przedsiębiorstwie finansowym 107
3.2.1. Pojęcie usługi finansowej i jej składowe 107
3.2.2. Metody świadczenia usług finansowych 111
3.3. Jakość w dystrybucji usług finansowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej 113
3.4. Czynniki wpływające na jakość świadczonej usługi finansowej 114
3.4.1. Czynniki decydujące o decyzji klienta 114
3.4.2. Zachowania klientów w procesie nabywania usługi ubezpieczeniowej 119

Rozdział 4
Model interakcji sektora ubezpieczeń ze sferą realnej gospodarki 125
4.1. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń 125
4.1.1. Otoczenie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 129
4.1.2. Funkcje ubezpieczeń gospodarczych 140
4.2. System finansowy a sektor ubezpieczeniowy 144
4.3. Rynek finansowy a rynek ubezpieczeniowy 148
4.4. Klient jako uczestnik rynku usług ubezpieczeniowych w rozwoju sfery realnej gospodarki 152
4.5. Oddziaływanie sektora ubezpieczeń na sferę realnej gospodarki 154
4.5.1. Sfery i kategorie zagrożeń celów 154
4.5.2. Oddziaływanie sektora ubezpieczeń na rozwój gospodarki z uwzględnieniem pośrednictwa finansowego 159

Rozdział 5
Rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie 163
5.1. Światowy rynek ubezpieczeń gospodarczych 163
5.2. Europejski rynek ubezpieczeń gospodarczych 167
5.3. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 176
5.3.1. Agent ubezpieczeniowy na rynku usług ubezpieczeniowych 185
5.3.2. Broker ubezpieczeniowy na rynku usług ubezpieczeniowych 191
5.3.3. Udział składki przypisanej brutto zebranej przez pośredników ubezpieczeniowych w dziale I i II w PKB 197

Rozdział 6
Weryfikacja empiryczna oddziaływania sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy. Wyniki badań własnych 201
6.1. Istniejące badania 201
6.2. Metodyka badań 207
6.3. Ubezpieczenia a wzrost gospodarczy: badanie empiryczne 212
6.3.1. Wyniki analiz wstępnych 212
6.3.2. Analiza regresji i korelacji według modelu KMNK 217
6.3.3. Prognozowanie wartości na lata 2015-2017 226

Zakończenie 235
Bibliografia 243
Spis tabel 261
Spis wykresów 263
Spis schematów 265
Załączniki 267

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku