• Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy (wyd. IV)

Podtytuł Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy (wyd. IV)
Autor Jerzy B. Karski
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 218
39.00 31.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-381-8
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowa­nie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, gdyż jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie łatwiejszy, o ile nie w ogóle możli­wy, jeżeli jest podejmowany i realizowany przez zdrowe społeczeństwo. Społeczeństwo, którego stan zdrowia jest zły wymaga nie tylko zwiększo­nych nakładów na leczenie, lecz także zmniejsza szanse na gwarantujące postęp i rozwój wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych dla dobra ogółu. Państwa, które równolegle do działań systemowych w ochronie zdrowia zmierzających do zapewnienia odpowiednich świadczeń leczni­czych ?,,zaryzykowały?,, inwestowanie w zdrowie, mogą dzisiaj pochwalić się znaczną poprawą stanu zdrowia ich obywateli, a co za tym idzie ?,, większą szansą na pokrycie potrzeb finansowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, których jeszcze wymaga znaczna, chociaż już mniejsza część społeczeństwa.
Przedmowa 7
Wprowadzenie 11

Rozdział l
POSTĘPY PROMOCJI ZDROWIA - OD AŁMA-AT DO BANGKOKU 17
1.1. Podejścia do zdrowia i jego promocji 23
1.2. Zasady działania i wartości promocji zdrowia 27
1.3. Realizacja celów i zadań promocji zdrowia 29
1.4. Kluczowe dokumenty i koncepcje promocji zdrowia 32

Rozdział 2
TEORIA I PRAKTYKA PROMOCJI ZDROWIA DZIŚ I JUTRO 39
2.1. Wzrost zainteresowania promocją zdrowia 39
2.2. Strategie działania promocji zdrowia 42
2.3. Ocena potrzeb zdrowotnych jako pierwszy krok działań promocji zdrowia .... 45
2.4. Znaczenie kapitału społecznego dla promocji zdrowia 47
2.5. Inwestowanie w zdrowie jako naczelna zasada promocji zdrowia 49

Rozdział 3
ZDROWIE I POLITYKA 51
3.1. Podejmowanie decyzji w dziedzinie zdrowia publicznego 55
3.2. Ocena polityk promocji zdrowia 59
3.3. Ocena programów promocji zdrowia społeczności lokalnej 61
3.4. Ocena polityki promocji zdrowia w skali kraju 69
3.5. Poszukiwanie sieci polityk dla zdrowia 71

Rozdział 4
OCENA JAKOŚCI PRAKTYKI PROMOCJI ZDROWIA 75
4.1. Dążenie do zapewnienia jakości w promocji zdrowia 75
4.2. Rozwój metod oceny jakości działań na rzecz zdrowia 82
4.3. Ocena wpływu na zdrowie jako narzędzie służące zdrowiu i promocji zdrowia .... 86
4.4. Ogólny model elementów planowania i oceny promocji zdrowia 92
4.5. Oceny inicjatyw promocji zdrowia 96
4.6. Zasady oceny w dziedzinie promocji zdrowia 102
4.7. Ocena inicjatyw społecznych dla zdrowia i rozwoju 108
4.8. Zasady oceny badań naukowych w dziedzinie promocji zdrowia 115
4.9. Ekonomiczna ocena działań w dziedzinie promocji zdrowia 125

Rozdział 5
INICJATYWY I DZIAŁANIA PROMOCJA ZDROWIA W PERSPEKTYWIE
MIĘDZYNARODOWEJ 133
5.1. Kanadyjski model promocji zdrowia 133
5.1.1. Opracowywanie modelu promocji zdrowia populacji 134
5.1.2. Wartości i założenia leżące u podstaw modelu promocji
zdrowia populacji 136
5.1.3. Możliwości praktycznego zastosowania modelu promocji
zdrowia populacji 137
5.1.4. Poszukiwanie wzorowych praktyk promocji zdrowia 140
5.1.5. Interaktywny Model Działań - Interactive Domom Model - IDM . . . 143

5.1.5.1. Kroki realizacji programu IMD 158
5.1.5.2. Kroki interaktywności programu 163
5.1.5.3. Przebieg działań w ramach schematu IMD (skrót) 164
5.1.5.4. Wskazówki dla prowadzących zajęcia w oparciu
o Interaktywny Model Działań (IMD) 167
5.2. Promocja zdrowia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 172
5.3. Promocja Zdrowia w Japonii 176
5.4. Promocja zdrowia w Chinach 179
5.5. Promocja zdrowia w Australii 182
5.6. Przegląd działań promocji zdrowia w Regionie Zachodniego Pacyfiku 192

ANEKSY 195
Aneks 1. Definicje i zasady działania promocji zdrowia (Kompendium) .... 195
Aneks 2. Oksfordzkie przymierze na rzecz zdrowia
"The Oxford Health Alliance" 199
Aneks 3: Szósta Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia
w Bangkoku 201

BIBLIOGRAFIA 211
Dr n. med. Jerzy B. Karski
Wybitny specjalista z zakresu promocji zdrowia. Był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w War­szawie. Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim ukończył w 1959 r. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1971 r. W latach 1979-1986 pracował jako nauczyciel akademicki w Departamencie Chirurgii, Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersytecie w Jos w Nigerii.

W latach 1989-2002 był kierownikiem Zakładu Analiz i Promocji Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (poprzednio Zakład Pro­mocji Zdrowia w Centrum Organizacji Ekonomiki Ochrony Zdrowia) w Warszawie. Opublikował ponad 150 prac.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku