• Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach: • poradni medycy paliatywnej, • hospicjum perinatalnego, • hospicjum domowego dla dzieci, • hospicjum domowego dla dorosłych, • hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej. W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, poli

Podtytuł Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Autor Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 168
54.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-131-9
Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:
• poradni medycy paliatywnej,
• hospicjum perinatalnego,
• hospicjum domowego dla dzieci,
• hospicjum domowego dla dorosłych,
• hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Podziękowania 7
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Uwarunkowania opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce 17
1.1. Czerpiąc z tradycji ruchu hospicyjnego 17
1.2. Potrzeby chorych i ich rodzin, jako układ odniesienia dla roli opieki paliatywnej i hospicyjnej 24
1.3. Prawne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej 38

Rozdział 2
System finansowania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej 45
2.1. Świadczeniobiorcy oraz zakres usług gwarantowanych 52
2.2. Koszty zaniechania 58

Rozdział 3
Edukacja tanatologiczna i wolontariat 65
3.1. Kampanie i akcje społeczne 67
3.2. Wydawnictwa i portale informacyjne 70
3.3. Edukacja szkolna 72
3.4. Wolontariat hospicyjny 74
3.5. Formacja wolontariuszy w hospicjum 77

Rozdział 4
Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim w ujęciu ekonomicznym 79
4.1. Charakterystyka demograficzna badanego obszaru 79
4.2. Poradnie medycy paliatywnej 83
4.3. Hospicja domowe dla osób dorosłych 86
4.4. Hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej 90
4.5. Hospicja domowe dla dzieci 94
4.6. Analiza danych finansowych wybranych podmiotów realizujących świadczenia w zakresie opieki hospicyjnej w województwie zachodniopomorskim 96

Rozdział 5
Perinatalna opieka hospicyjna w województwie zachodniopomorskim 107
5.1. Dostęp do badań prenatalnych i hospicjum perinatalnego w zachodniopomorskim 108
5.2. Szacowanie popytu na perinatalną opiekę hospicyjną w województwie 110

Rozdział 6
Opieka hospicyjno-paliatywna nad dzieckiem w województwie zachodniopomorskim 115
6.1. Zakres opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dzieckiem 116
6.2. Realizacja idei opieki domowej w hospicjum dziecięcym 117
6.3. Wsparcie rodzin po śmierci dziecka 119
6.4. Zespół hospicyjny 119

Rozdział 7
Opieka paliatywna i hospicyjna kierowana do pacjenta dorosłego 125
7.1. Specyfika opieki nad pacjentem dorosłym w województwie zachodniopomorskim 126
7.2. Zakres opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dorosłymi 128
7.3. Realizacja opieki hospicyjnej nad pacjentem dorosłym w formach wspierających 132
7.4. Realizacja opieki hospicyjnej nad pacjentem dorosłym przez zespół hospicyjny 134
7.5. Wolontariat w hospicjach dla pacjentów dorosłych 138
7.6. Hospicjum w środowisku lokalnym 140
7.7. Działania edukacyjne podejmowane przez badane hospicja 141

Podsumowanie i rekomendacje 147
Bibliografia 153
Spis tabel 163
Spis rysunków i wykresów 165
O Autorach 168

Dr Rafał Iwański - doktor nauk ekonomicznych, socjolog - pracownik socjalny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor monografii wydanej nakładem wydawnictwa CeDeWu w Warszawie w 2016 roku pt. „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi".

Dr Edyta Sielicka - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka dyplomowana, socjolożka, socjoterapeutka, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Związku Harcerstwa Polskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz znaczenia dla prawidłowego rozwoju człowieka. W swoich pracach postuluje między innymi o profesjonalne przygotowanie kadry pedagogicznej do wprowadzania w obszary edukacyjne zagadnień dotyczących śmierci, umierania oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Jest autorką książki „Edukacja tanatologiczna w szkole" (2017) oraz licznych artykułów, których zagadnienia dotyczą wspomagania dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a także budowania sieci wsparcia społecznego przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.

Dr Aneta Jarzębińska - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka monografii: „Rodzicielstwo macochy. Problematyka zastępowania matki bez tytułu prawnego w alternatywnych formach życia rodzinnego" (2014) oraz „Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z zespołem Edwardsa - użytkowników forum internetowego" (2017), współredaktor pracy „O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe problemy - zmiana - transgresja" (2017). Posiada w dorobku ponad 30 artykułów naukowych skoncentrowanych wokół problematyki rodzicielstwa w sytuacji wady letalnej dziecka, koncepcji hospicjum perinatalnego, późnego macierzyństwa i późnego ojcostwa, a także edukacji osób pozbawionych wolności.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku