• Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego (wyd. III)

Podtytuł Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego (wyd. III)
Autor Jerzy B. Karski
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 116
31.00 22.32
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
20.15
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-441-9
Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu" należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym po­trzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia „unijne", w istotny sposób wspiera działania służb me­dycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Publikacja Jerzego Karskiego jest przydatnym kompendium niezbędnej wiedzy o współczesnych problemach zdrowia publicznego służącej wykorzysta­niu potencjału intelektualnego i materialnego środowisk samorządowych dla konstruowania adekwatnych programów zdrowotnych. Liczne aneksy ak­tów normatywnych i uzupełniające dane bibliograficzne odnoszące się do przedmiotu opracowania są cennym jego uzupełnieniem.

Słowo wstępne 5

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego 9
1.1. Problemy definiowania zdrowia publicznego 9
1.2. Geneza zdrowia publicznego 12
1.3. Rozwój polityki społecznej 18
1.3.1. Polityka społeczna Unii Europejskiej 18
1.3.2. Polityka społeczna w Polsce 20
1.4. Historia zdrowia publicznego 23
1.4.1. Wprowadzenie 23
1.4.2. Rozwój polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej 26
1.4.3. Traktat Amsterdamski 27
1.4.4. Rozwój polityki zdrowotnej w Polsce 29

Rozdział 2
Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej 33

Rozdział 3
Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego 39

Rozdział 4
Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej 43

Rozdział 5
Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej 53

Rozdział 6
Podsumowanie 59

Aneks I.
Zadania i kompetencje gminy, powiatu i województwa w dziedzinie zdrowia publicznego wynikające z przepisów prawa polskiego 65

Aneks II.
A. Organizacja europejskiej polityki społecznej i zdrowotnej 69
B. „Różnicowanie" pomiędzy Radą Europejską, Radą Europy i Radą UE 70

Aneks III.
Społeczne uwarunkowania zdrowia i ich implikacje dla polityki 71

Aneks IV.
Artykuł 152 Traktatu Amsterdamskiego 91

Aneks V.
Decyzja Nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. przyjmująca program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia pu­blicznego (2003-2008) 93

Bibliografia 113

Dr n. med. Jerzy B. Karski
Wybitny specjalista z zakresu promocji zdrowia. Był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w War­szawie. Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim ukończył w 1959 r. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1971 r. W latach 1979-1986 pracował jako nauczyciel akademicki w Departamencie Chirurgii, Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersytecie w Jos w Nigerii.

W latach 1989-2002 był kierownikiem Zakładu Analiz i Promocji Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (poprzednio Zakład Pro­mocji Zdrowia w Centrum Organizacji Ekonomiki Ochrony Zdrowia) w Warszawie. Opublikował ponad 150 prac.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku