• Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw - uwarunkowania strategiczne

Publikacja została przygotowana z myślą o menedżerach, na co dzień kreujących i zarządzających przedsiębiorstwami w celu doskonalenia ich modelu biznesu, a także pracownikach naukowych i studentach, zgłębiających takie dziedziny wiedzy, jak nauki o zarządzaniu. Autorzy, już w tytule, wyraźnie zapowiadają, że ich rozważania nie mają uniwersalnych aspektów, lecz będą odnosić się wyłącznie do uwarunkowań różnych sektorów współczesnej gospodarki. W książce przyjęto taki układ strukturalny, który pozwoli zwrócić uwagę na ważność zagadnienia perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu samych w sobie oraz na powiązanie ich z koncepcjami nowej gospodarki. Zaprezentowane rozwiązania rozszerzają horyzont badań i rozważań naukowych, dzięki udziałowi i współpracy naukowców z różnych ośrodków naukowych w Polsce, co pozwoliło uzyskać wielowymiarowe spojrzenie na aspekty eksploracji zagadnienia modeli biznesu w kontekście perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu przedsiębiorstw. W monografii prz

Podtytuł Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw - uwarunkowania strategiczne
Autor Adam Jabłoński, Marek Jabłoński (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 276
75.00 52.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-452-5
Publikacja została przygotowana z myślą o menedżerach, na co dzień kreujących i zarządzających przedsiębiorstwami w celu doskonalenia ich modelu biznesu, a także pracownikach naukowych i studentach, zgłębiających takie dziedziny wiedzy, jak nauki o zarządzaniu. Autorzy, już w tytule, wyraźnie zapowiadają, że ich rozważania nie mają uniwersalnych aspektów, lecz będą odnosić się wyłącznie do uwarunkowań różnych sektorów współczesnej gospodarki.

W książce przyjęto taki układ strukturalny, który pozwoli zwrócić uwagę na ważność zagadnienia perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu samych w sobie oraz na powiązanie ich z koncepcjami nowej gospodarki. Zaprezentowane rozwiązania rozszerzają horyzont badań i rozważań naukowych, dzięki udziałowi i współpracy naukowców z różnych ośrodków naukowych w Polsce, co pozwoliło uzyskać wielowymiarowe spojrzenie na aspekty eksploracji zagadnienia modeli biznesu w kontekście perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu przedsiębiorstw.

W monografii przedstawiono także współczesne modele biznesu na przykładzie konkretnych firm. Powstało bogate źródło wiedzy dla przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Praca potwierdza, jak szerokim i interdyscyplinarnym zagadnieniem jest koncepcja modeli biznesu i w jakim stopniu należy poszukiwać kolejnych obszarów badawczych w tym zakresie.


„Wartością naukową pracy jest wielowymiarowość ujęcia tej problematyki, dzięki różnorodności tematycznej prezentowanej w poszczególnych jej częściach. Praca charakteryzuje się dużymi walorami naukowymi, którymi są: aktualna i interesująca problematyka badawcza, dotycząca modeli biznesu, holistyczne podejście do uwarunkowań strategicznych perspektyw rozwoju modeli biznesu, umożliwiające badanie ich wielowymiarowego i interdyscyplinarnego charakteru. Monografia zawiera bogatą treść teoretyczną, jak i wyniki badań empirycznych, poświęconych zagadnieniu uwarunkowań strategicznych rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw. Aktualna problematyka oraz walory naukowe i badawcze czynią monografię godną polecenia".
Z recenzji Prof. dr. hab. inż. Jana Brzóski, Politechnika Śląska

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Gospodarka dostępu i jej wpływ na ewolucję modeli biznesu w sferze miejskich usług mobilności - Jan Polowczyk 15
1.1. Gospodarka dostępu 16
1.2. Kreatywna destrukcja modeli biznesu w ujęciu ewolucyjnym 18
1.3. Ewolucja usług mobilności w miastach 22
1.3.1. Taksówkarskie aplikacje mobilne - jazda z przywołaniem 23
1.3.2. Wypożyczalnie samochodów 26
1.3.3. Wypożyczanie samochodów po sąsiedzku 29
1.3.4. Wypożyczalnie rowerów i skuterów 29
1.3.5. Wypożyczalnie e-hulajnóg 31
Bibliografia 32

Rozdział 2
Implementacja ryzyka w modelu zrównoważonego biznesu - Bogdan Wit 35
2.1. Modelowania ryzyka na poziomie organizacji 39
2.2. Konstruowanie abstrakcji systemu do modelu biznesu 42
2.3. Implementacja modelu ryzyka w modelu zrównoważonego biznesu 49
Bibliografia 57

Rozdział 3
Sprawozdawcza komunikacja modelu biznesu jako wyraz inteligencji przedsiębiorstwa - Wiesława Caputa 59
3.1. Znaczenie opisu modelu biznesowego w perspektywie wybranych interesariuszy 59
3.2. Prezentacja i pomiar inteligencji przedsiębiorstwa wyzwaniem dla rachunkowości 65
3.3. Model biznesowy w zintegrowanej sprawozdawczości finansowej 66
Bibliografia 75

Rozdział 4
Wpływ trendów gospodarczych na zmiany modeli biznesu - Magdalena Majchrzak, Monika Tomczyk, Ewelina Gutowska 79
4.1. Trendy a działanie przedsiębiorstw 80
4.2. Modele biznesowe w dobie globalnych zmian 84
Bibliografia 92

Rozdział 5
Wartość wyższego rzędu jako osobliwy katalizator dla modelu biznesu - Mariusz Glenszczyk 95
5.1. Opis problemu badawczego 96
5.2. Holistyczna perspektywa modelu biznesu 98
5.3. Piramida wartości - czyli: świat wartości a wartość wyższego rzędu 101
5.4. Wartość Wyższego Rzędu i jej powiązanie z Modelem Biznesu 104
Bibliografia 108

Rozdział 6
Wpływ strategii firm farmaceutycznych na kształtowanie modeli biznesu aptek - Daniel Dulęba 111
6.1. Charakterystyka rynku farmaceutycznego 112
6.2. Strategie producentów na rynku farmaceutycznym 113
6.3. Modele biznesu 116
6.4. Kształtowanie modeli biznesu aptek 119
Bibliografia 120

Rozdział 7
Motywy podejmowania aktywności fizycznej kobiet jako podstawa tworzenia modeli biznesowych klubów fitness - Mateusz Zięba 121
7.1. Poziom rekreacyjnej aktywności fizycznej osób dorosłych 121
7.2. Motywacja 122
7.2.1. Motywacja w literaturze przedmiotu 122
7.2.2. Motywy podejmowania aktywności fizycznej 124
7.2.3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej w badaniach 124
7.2.4. Motywy podejmowania przez kobiety aktywności fizycznej 126
7.3. Wytyczne dla tworzenia modeli biznesu klubów fitness 127
Bibliografia 129

Rozdział 8
Rola modelu biznesowego w zakładach leczniczych dla zwierząt - Karolina Beyer 133
8.1. Istota modelu biznesowego 133
8.2. Wykorzystanie modeli biznesowych w zakładach leczniczych dla zwierząt 137
8.2.1. Specyfika zakładów leczniczych dla zwierząt 137
8.2.2. Model biznesowy w ZLZ - czy potrzebny? 140
Bibliografia 143

Rozdział 9
Etyczne i mentalne bariery wprowadzania zmian w modelu medicbiznesu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia - Katarzyna Łyp 145
9.1. Etyka, mentalność i gotowość medycznej grupy zawodowej do wprowadzenia zmian 148
9.2. Analiza badań własnych 153
Bibliografia 158

Rozdział 10
Kreowanie i apropriacja wartości w ekosystemach biznesu - ujęcie koncepcyjne - Patrycja Juszczyk 161
10.1. Pojęcie wartości, tworzenie i jej apropriacja w zarządzaniu strategicznym 163
10.2. Ekosystemy w świetle tworzenia i apropriacji wartości 164
Bibliografia 169

Rozdział 11
Migracja wartości w kontekście problemów funkcjonowania jednostek służby zdrowia - Katarzyna Łyp 173
11.1. Model biznesu 175
11.2. Proces badawczy 179
11.3. Wyniki przeprowadzonych badań 182
Bibliografia 186

Rozdział 12
Wielokulturowość jako wartość strategiczna przedsiębiorstw - Łukasz Makowski, Justyna Szeliga 189
12.1. Wielokulturowość organizacji 191
12.2. Zalety wielokulturowości i ich wpływ na powodzenie organizacji 193
12.3. Wady wielokulturowości i trudności, jakie one generują 195
12.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem wielokulturowym - case study 196
12.5. Jak wydobyć wartość przedsiębiorstwa wielokulturowego? 200
Literatura 203

Rozdział 13
Modelowanie pozytywnej orientacji w zarządzaniu jako element propracowniczej strategii personalnej - Marek Krannich, Adam R. Szromek 205
13.1. Pozytywna orientacja w zarządzaniu i proces budowania potencjału społecznego organizacji jako element wzmacniania możliwości rozwojowych 206
13.2. Metodyka badań 211
Bibliografia 220

Rozdział 14
Zarządzanie w organizacjach turkusowych - Izabela Sułkowska 223
14.1. Modele zarządzania organizacjami 224
14.2. Geneza powstania „turkusowych" organizacji na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 227
14.3. Organizacja pracy turkusowych przedsiębiorstw 229
14.4. Charakterystyka działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w turkusowych organizacjach 231
14.4.1. Kamsoft Podlasie 232
14.4.2. Sente Systemy Informatyczne 233
14.4.3. Mentax 234
14.4.4. Notjustshop 236
14.5. Wady i zalety turkusowego modelu zarządzania 237
Bibliografia 238

Rozdział 15
Wpływ fuzji i przejęć na kształtowanie wartości polskich spółek publicznych - Kamil Borowski, Maciej Wilczyński 241
15.1. Transakcje M&A jako działania kształtujące wartość przedsiębiorstwa 242
15.2. Aktywność polskich spółek publicznych w obszarze fuzji i przejęć a ich rynkowe stopy zwrotu - wyniki badań 245
Literatura 252

Rozdział 16
Budowanie spójności hybrydy strategicznej w modelu biznesowym, strategii i procesów biznesowych w Poczcie Polskiej S.A. - Marek Wróbel, Maciej Lewandowski 255
16.1. Znaczenie wartości publicznej dostarczanej przez Pocztę Polską w budowaniu spójności hybrydy strategicznej 259
16.2. Zdolność operacyjna Poczty Polskiej potwierdzeniem efektywności budowanej spójności hybrydy strategicznej w modelu biznesowym, strategii i procesach biznesowych 265

Bibliografia 271
Zakończenie 273
Redakcja naukowa 275

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński
Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.
Naukowiec, doradca biznesowy, ekspert, menedżer, analityk biznesu.
Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.
Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu, Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management), ekspert w dziedzinie transportu kolejowego.
Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, zarządzaniu procesami, projektami i ryzykiem z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektorowych. Członek zespołów eksperckich i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński od ponad 20 lat z niebywałą skutecznością łączy konceptualizację biznesu z zastosowaniem go w realnej gospodarce. Kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, współautor konkursu Firma Bliska Środowisku, Lider Innowacji w transporcie kolejowym - ERCI Innovation Award, autor wielu innowacyjnych koncepcji i praktycznych rozwiązań dla biznesu i przemysłu. Ekspert w wielu branżowych programach telewizyjnych, radiowych i publikacjach prasowych. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów - ERCI - European Railway Clusters Initiative, a także członek Jury w europejskim konkursie ERCI Innovation Awards. Wykwalifikowany ekspert do Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.


Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński
Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Prezes
Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Naukowiec, doradca biznesowy, ekspert, menedżer, analityk biznesu.
Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.
Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu, Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management), ekspert w dziedzinie transportu kolejowego.
Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, zarządzaniu procesami, projektami i ryzykiem z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektorowych. Członek zespołów eksperckich i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński od ponad 20 lat z niebywałą skutecznością łączy konceptualizację biznesu z zastosowaniem go w realnej gospodarce. Kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, współautor konkursu Firma Bliska Środowisku, Lider Innowacji w transporcie kolejowym - ERCI Innovation Award, autor wielu innowacyjnych koncepcji i praktycznych rozwiązań dla biznesu i przemysłu. Ekspert w wielu branżowych programach telewizyjnych, radiowych i publikacjach prasowych. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów - ERCI - European Railway Clusters Initiative. Członek Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies - ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej z siedzibą w Valenciennes, we Francji. Wykwalifikowany ekspert do Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku