• Nauka o organizacji (wyd. V) - OSTATNI EGZ. - STAN MAGAZYNOWY

Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowa­nia organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawo­wa wiedza o organizacji jest niezbędna. Przestudiowanie podręcznika pozwoli na: - zrozumienie złożoności świata organizacji, - uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu, - przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego, - poznanie głównych tendencji zwiększania sprawności organizacyjnej, jak elastyczność, sieciowość, wirtualność.

Podtytuł Nauka o organizacji (wyd. V)
Autor Barbara Kożuch
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
70.00 52.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
49
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-557-7

OSTATNI EGZ. - STAN MAGAZYNOWY

 

Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowa­nia organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawo­wa wiedza o organizacji jest niezbędna.

Przestudiowanie podręcznika pozwoli na:
- zrozumienie złożoności świata organizacji,
- uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu,
- przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego,
- poznanie głównych tendencji zwiększania sprawności organizacyjnej, jak elastyczność, sieciowość, wirtualność.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa 11
1.1. Istota i pojęcie nauki organizacji 11
1.2. Cel, przedmiot i metody nauki o organizacji 19
1.3. Ewolucja nauki o organizacji 29
1.4. Współczesne koncepcje w nauce o organizacji 37

Rozdział 2
Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji 43
2.1. Zasoby organizacji 43
2.2. Majątek i potencjał organizacji a jej kapitał 48
2.3. Kapitał intelektualny. Kapitał ludzki 58

Rozdział 3
Organizacja jako obiekt badań 69
3.1. Pojęcie i istota organizacji 69
3.2. Uniwersalne cechy organizacji 77
3.3. Operacje, funkcje i procesy w organizacji 83
3.4. Modele cyklu życia organizacji 87

Rozdział 4
Typologie organizacji 93
4.1. Organizacje według kryterium domeny 93
4.2. Organizacje według motywów podejmowania działalności 96
4.3. Organizacje według prawno-organizacyjnych i własnościowych form zorganizowanego działania 104

Rozdział 5
Zarządzanie jako podsystem organizacji 127
5.1. Proces zarządzania 127
5.2. Cechy i role przedsiębiorcy oraz menedżera 130
5.3. Przywództwo organizacyjne 138
5.4. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją 157

Rozdział 6
Tworzenie i przekształcanie organizacji 165
6.1. Zasady organizowania i projektowania 165
6.2. Grupowanie stanowisk organizacyjnych 170
6.3. Uelastycznianie struktur organizacyjnych 180
6.4. Projektowanie i przekształcanie organizacji 188

Rozdział 7
Zmiana a rozwój organizacji 197
7.1. Istota zmian organizacyjnych 197
7.2. Typologie zmian organizacyjnych 201
7.3. Obszary zmian organizacyjnych 212

Rozdział 8
Współdziałanie organizacyjne 221
8.1. Współdziałanie jako istota zbiorowego działania zorganizowanego 221
8.2. Współdziałanie przedsiębiorstw 225
8.3. Współdziałanie organizacji publicznych i społecznych 229
8.4. Rozwijanie kompetencji kooperatywnych 237

Rozdział 9
Organizacje w przyszłości 243
9.1. Nowe podejścia do organizacji 243
9.2. Architektura organizacji a sprawność jej funkcjonowania 256
9.3. Nadzór korporacyjny - nowe role kierownicze 261
9.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji 265

Bibliografia 275

BARBARA KOŻUCH - Profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. Specjalizuje się w teorii organizacji, systemach i metodach zarządzania, w zarządzaniu publicznym, międzykulturowym oraz zarządzaniu programami i projektami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji organizacyjnych opartych na zaufaniu. Bada podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu jako punkt wyjścia do badań organizacji publicznych, a także nowe trendy w zarządzaniu organizacjami: zarządzanie oparte na wartościach, kompetencje przywódcze, przewaga kooperacyjna, modele biznesowe, zaufanie organizacyjne, zaufanie cyfrowe.
W 2002 r. rozpoczęła w Polsce usystematyzowane badania nad zarządzaniem publicznym, wprowadzając do krajowego naukowego obiegu jego pojęcie i aparat naukowo-poznawczy. W tym samym czasie zainicjowała powstanie, a następnie była redaktorem naczelnym, czasopisma Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, przekształconego w International Journal of Contemporary Management (2002-2017). Ponadto była członkiem KNOiZ Polskiej Akademii Nauk (2007-2013). W latach 2006-2016 pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2016-2021 Kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w tej Uczelni.
Prace jej autorstwa lub współautorstwa obejmują ponad 400 tytułów. Wśród nich znajdują się monografie i artykuły naukowe oraz podręczniki akademickie, w tym opublikowane w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku