• Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku

Podtytuł Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku
Autor Anna Drab-Kurowska, Aneta Sokół
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
53.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-251-4
Książka „Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku" traktuje o najistotniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju sektora MSP w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych XXI wieku. W książce przedstawiono ponadto genezę Internetu oraz jego funkcje. Zwrócono uwagę na miejsce nowoczesnych technologii w procesie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wskazano na pozytywne aspekty posiadania Internetu w przedsiębiorstwie oraz na bariery jego wdrażania.Zagadnienia poruszane w książce dotyczą:

- wybranych teorii dotyczących przedsiębiorstwa, w tym sektora MSP,

- ewolucji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w krajach unijnych, jak i w Polsce,

- zasobów determinujących rozwój współczesnych podmiotów gospodarczych,

- Internetu i możliwości jego procesów ewolucyjnych w aspekcie rozwoju sektora MSP.

Wprowadzenie 7Rozdział 1
Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw - Aneta Sokół 11
1.1. Pojęcie i klasyfikacje przedsiębiorstw 11
1.1.1. Klasyfikacja MSP zgodnie z kryterium ilościowym 13
1.1.2. Klasyfikacja MSP zgodnie z kryterium jakościowym 17
1.2. Właściwości podmiotów o małej i średniej skali produkcji 19
1.3. Rola sektora MSP w rozwoju gospodarki rynkowej 22
1.4. Uwarunkowania rozwoju MSP na świecie - początki ekspansji 26Rozdział 2
Kierunki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Aneta Sokół 33
2.1. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1945-1989 33
2.2. Tendencje rozwoju sektora MSP w latach 1990-1993 36
2.3. Kształtowanie się branż i różnicowanie wewnętrzne podmiotów w latach 1994-1997 42
2.4. Wzrost konkurencji wewnętrznej w sektorze MSP w latach 1998-2003 48Rozdział 3
Rozwój MSP w Unii Europejskiej - doświadczenia polskie - Aneta Sokół 63
3.1. Polityka wspierania przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej 63
3.2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a proces integracji europejskiej 70
3.2.1. Rozwój MSP w latach 2004-2008 70
3.2.2. Funkcjonowanie podmiotów w czasie ogólnoświatowego kryzysu 81
3.3. Analiza szans i zagrożeń MSP po przystąpieniu Polski do UE 85
3.3.1. Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 86
3.3.2. Zagrożenia dla sektora MSP 92Rozdział 4
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w Polsce - Aneta Sokół 99
4.1. Polityka gospodarcza Polski wobec małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia 99
4.2. Bariery rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP 102
4.2.1. Bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw 109
4.2.2. Bariery rozwoju przedsiębiorstw w wieloletnim aspekcie ich działalności 110Rozdział 5
Wybrane instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - Aneta Sokół 115
5.1. Znacznie instytucji dla rozwoju nowoczesnych technologii otoczenia sektora MSP 115
5.2. Organizacje reprezentujące przedsiębiorców 119
5.2.1. Organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorstw 120
5.2.2. Specjalne strefy ekonomiczne 125
5.2.3. Euroregiony 127
5.2.4. Targi stałe w Polsce 129Rozdział 6
Nowoczesne technologie w małych i średnich przedsiębiorstwach - Anna Drab-Kurowska 131
6.1. Istota nowoczesnych technologii 131
6.2. Znaczenie sieci Internet 133
6.2.1. Historia rozwoju sieci Internet na świecie 134
6.2.2. Specyfika rozwoju sieci Internet w Polsce 136
6.3. Charakterystyka sieci Internet 140
6.4. Usługi sieci Internet 144
6.5. Perspektywy i bariery rozwoju sieci Internet 147
6.6. Zastosowanie sieci Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach 149Rozdział 7
Formy aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w Internecie w polskich warunkach - Anna Drab-Kurowska 157
7.1. Obszary wykorzystania sieci Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach 157
7.2. Rodzaje przedsiębiorstw 163
7.3. Istota i relacje zachodzące w gospodarce elektronicznej 169Rozdział 8
Rozwój e-commerce w Polsce - Anna Drab-Kurowska 173
8.1. Istota pojęcia i rodzaje e-commerce 173
8.2. Rozwiązania e-commerce 174
8.3. Sytuacja na polskim rynku e-commerce 183
8.4. Handel w sieci Internet - bariery i szanse rozwoju 191Rozdział 9
Wykorzystanie technologii informacyjnych w MSP w Polsce - Anna Drab-Kurowska 195
9.1. Poziom technologii informacyjnych w sektorze MSP 195
9.2. Cele korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach 201
9.3. Strona WWW 202
9.4. E-government 204
9.5. Poziom rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce 206Bibliografia 215

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku