• Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe

Dzisiejsza Afryka to kontynent wyzwań i nadziei, obszar o wyjątkowym potencjale wzrostu, wspieranym przez bogactwo zasobów naturalnych i dużą liczbę młodych osób w szybko rosnącej populacji liczącej ponad 1 mld ludzi. Afryki nie można już dzisiaj postrzegać jedynie jako regionu zmagającego się z problemami m.in. niedorozwoju gospodarczego, mało zróżnicowanych struktur krajowych gospodarek, uzależnienia wzrostu gospodarczego od cen surowców naturalnych, ubóstwa, głodu, analfabetyzmu, epidemii chorób, korupcji, niestabilności politycznej, międzypaństwowych i etnicznych konfliktów czy kwestii nieprzestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka. Kluczowa dla zapewnienia silnych podstaw przyszłego wzrostu gospodarczego, jak również dla przeciwdziałania istniejącym słabościom oraz zagrożeniom występującym powszechnie na kontynencie afrykańskim wydaje się być integracja regionalna. Głównym celem opracowania jest pokazanie stanu obecnego oraz perspektyw integra

Podtytuł Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe
Autor Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Łukasz Szewczyk
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 210
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-109-8
Dzisiejsza Afryka to kontynent wyzwań i nadziei, obszar o wyjątkowym potencjale wzrostu, wspieranym przez bogactwo zasobów naturalnych i dużą liczbę młodych osób w szybko rosnącej populacji liczącej ponad 1 mld ludzi. Afryki nie można już dzisiaj postrzegać jedynie jako regionu zmagającego się z problemami m.in. niedorozwoju gospodarczego, mało zróżnicowanych struktur krajowych gospodarek, uzależnienia wzrostu gospodarczego od cen surowców naturalnych, ubóstwa, głodu, analfabetyzmu, epidemii chorób, korupcji, niestabilności politycznej, międzypaństwowych i etnicznych konfliktów czy kwestii nieprzestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka. Kluczowa dla zapewnienia silnych podstaw przyszłego wzrostu gospodarczego, jak również dla przeciwdziałania istniejącym słabościom oraz zagrożeniom występującym powszechnie na kontynencie afrykańskim wydaje się być integracja regionalna.

Głównym celem opracowania jest pokazanie stanu obecnego oraz perspektyw integracji regionalnej w Afryce, przybliżając jej wybrane aspekty gospodarcze i finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania regionalnych wspólnot gospodarczych (regional economic communities) - zwłaszcza tych uznawanych przez Unię Afrykańską. Procesy integracyjne przebiegające od wielu lat na kontynencie afrykańskim obejmują nie tylko działania mające na celu utworzenie unii celnych w ramach poszczególnych ugrupowań regionalnych, gdyż cele są bardzo ambitne i przewidują ustanowienie wspólnego rynku, który wiąże się ze swobodą przepływu towarów, usług, osób i kapitału, a w dalszej perspektywie również wprowadzenie unii monetarnej z panafrykańskim bankiem centralnym oraz być może nawet zapoczątkowanie kontynentalnej unii gospodarczej i walutowej.

Aktualne i ważne treści podejmowane w niniejszej publikacji sprawiają, że może być ona adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno słuchaczy różnych kierunków i specjalności studiów z zakresie nauk społecznych, ale także do praktyków życia gospodarczego zainteresowanych państwami Afryki.

Wstęp 9

Rozdział 1
Integracja regionalna w Afryce - od idei panafrykanizmu do Unii Afrykańskiej - Krystyna Mitręga-Niestrój 13
1.1. Geneza procesów integracyjnych w Afryce 13
1.2. Organizacja Jedności Afrykańskiej i jej cele 16
1.3. Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej - Afrykański Bank Rozwoju oraz inne regionalne inicjatywy w tym zakresie 19
1.4. Schyłek Organizacji Jedności Afrykańskiej i powstanie Unii Afrykańskiej 24

Rozdział 2
Powstanie i rozwój regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce - Krystyna Mitręga-Niestrój 31
2.1. Ugrupowania integracyjne w Afryce - zarys charakterystyki 31
2.2. Działania na rzecz współpracy oraz integracji afrykańskich regionalnych wspólnot gospodarczych 37
2.3. Agenda 2063 jako szczególne wyzwanie dla regionalnych wspólnot gospodarczych 45

Rozdział 3
Integracja monetarna na kontynencie afrykańskim - Krystyna Mitręga-Niestrój, Łukasz Szewczyk 55
3.1. Integracja monetarna w Afryce - rys historyczny 55
3.2. Funkcjonowanie strefy franka CFA - Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Monetarna (WAEMU) oraz Wspólnota Gospodarcza i Monetarna Afryki Środkowej (CEMAC) 60
3.3. Wielostronny Obszar Walutowy w Afryce Południowej 68
3.4. Potencjalne unie monetarne w Afryce 74
3.4.1. Unia monetarna we Wspólnocie Rozwoju Afryki Południowej (SADC) 74
3.4.2. Unia monetarna we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej (EAC) 77
3.4.3. Zachodnioafrykańska Strefa Walutowa jako niezbędny element procesu integracji monetarnej w ramach Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) 81

Rozdział 4
Wybrane uwarunkowania ekonomiczne ugrupowań integracyjnych w Afryce - Blandyna Puszer 87
4.1. Wzrost gospodarczy ugrupowań integracyjnych 87
4.2. Zasoby pracy i zasoby naturalne 91
4.3. Poziom infrastruktury gospodarczej - wybrane problemy 93
4.4. Integracja regionalna a poziom wymiany handlowej 95
4.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja regionalna 100
4.5.1. Napływ BIZ do ugrupowań integracyjnych 100
4.5.2. Wewnątrzafrykańskie BIZ 106
4.5.3. Determinanty napływu BIZ 110

Rozdział 5
Indeks integracji regionalnej w Afryce - Blandyna Puszer 115
5.1. Istota indeksu integracji regionalnej 115
5.2. Indeks integracji infrastruktury regionalnej (Index Regional Infrastructure) 116
5.3. Indeks integracji wymiany handlowej (Indicator Trade Integration) 119
5.4. Indeks integracji produktywności (Productive Integration Index) 122
5.5. Indeks integracji swobody przepływu kapitału ludzkiego (Index of Free Movement of People) 125
5.6. Indeks integracji finansowej i konwergencji polityki makroekonomicznej (Index of Financial Integration and Convergence of Macroeconomic Policies) 129
5.7. Integracja regionalna w afrykańskich wspólnotach gospodarczych 132

Rozdział 6
Integracja rynków finansowych w Afryce - wybrane problemy - Łukasz Szewczyk 137
6.1. Integracja sektora bankowego w Afryce 137
6.1.1. Sektor bankowy w Afryce - wybrane charakterystyki 137
6.1.2. Reformy sektora bankowego lat 80. i 90. XX w. - przykład Ghany 139
6.1.3. Panafrykańskie grupy bankowe 143
6.1.4. Innowacje w bankowości afrykańskiej - wybrane przykłady 151
6.1.5. Ochrona deponenta w Afryce - wybrane problemy 154
6.2. Systemy płatnicze - wybrane aspekty integracji 158
6.3. Integracja rynków kapitałowych 161

Zakończenie 167
Bibliografia 173
Spis tabel 187
Spis rysunków 189
Załączniki 191

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku