• Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy

Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową. W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: • Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły roboczej? • Czy napływ imigrantów prowadzi do zwiększenia bezrobocia wśród krajowych zasobów pracy? • Czy imigracja jest skutecznym narzędziem w kontekście problemu z zaspokojeniem popytu na pracę ze strony krajowej siły roboczej? Celem podjętej analizy, która w części empirycznej odnosiła się do państw członkowskich Unii Europejskiej, była próba odpowiedzi na te ważne pytania.

Podtytuł Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy
Autor Agnieszka Piekutowska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 352
76.00 53.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-170-8
Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową.

W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania:
• Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły roboczej?
• Czy napływ imigrantów prowadzi do zwiększenia bezrobocia wśród krajowych zasobów pracy?
• Czy imigracja jest skutecznym narzędziem w kontekście problemu z zaspokojeniem popytu na pracę ze strony krajowej siły roboczej?

Celem podjętej analizy, która w części empirycznej odnosiła się do państw członkowskich Unii Europejskiej, była próba odpowiedzi na te ważne pytania.

Wstęp 7

Rozdział 1
Międzynarodowe przepływy siły roboczej 15
1.1. Definicja i typologia migracji międzynarodowych 15
1.2. Przyczyny międzynarodowych migracji zarobkowych w świetle teorii 29
1.3. Skala, dynamika i kierunki współczesnych migracji międzynarodowych 44
1.4. Konsekwencje międzynarodowych przepływów siły roboczej 56
1.4.1. Globalne korzyści swobody przepływu siły roboczej w świetle modelu neoklasycznego 56
1.4.2. Skutki migracji dla państwa wysyłającego 61
1.4.3. Skutki migracji dla państwa przyjmującego 65
1.5. Bariery migracji międzynarodowych 68

Rozdział 2
Imigracja a rynek pracy - rozważania teoretyczne 79
2.1. Pojęcie rynku pracy - wymiary analizy rynków pracy 79
2.2. Działanie rynku pracy - popyt na pracę, podaż pracy 87
2.3. Równowaga i nierównowaga na rynku pracy 109
2.3.1. Bezrobocie nierównowagi (koniunkturalne) i bezrobocie równowagi (bezrobocie frykcyjne i strukturalne) 114
2.3.2. Problem niezaspokojonego popytu na pracę 120
2.3.3. Analiza niedopasowań na rynku pracy - krzywa Beveridge'a 123
2.4. Imigracja zarobkowa a rynek pracy państwa przyjmującego - wzajemne relacje 125
2.4.1. Skutki imigracji na rynku pracy państwa przyjmującego w świetle teorii 126
2.4.2. Sytuacja na rynku pracy jako przesłanka imigracji 138

Rozdział 3
Imigracja zarobkowa a poziom wynagrodzeń na rynku pracy państwa przyjmującego 151
3.1. Wpływ imigracji na wynagrodzenia rodzimej siły roboczej - przegląd dotychczasowych badań 151
3.2. Skala oraz dynamika imigracji zarobkowej i wynagrodzeń w państwach członkowskich UE 163
3.3. Napływ obcokrajowej siły roboczej a wynagrodzenia w UE - badania własne 182

Rozdział 4
Imigracja zarobkowa a kształtowanie się zjawiska bezrobocia w regionie przyjmującym 205
4.1. Wpływ imigracji zarobkowej na zjawisko bezrobocia - przegląd dotychczasowych badań 205
4.2. Bezrobocie w państwach członkowskich UE - skala, dynamika oraz charakter zjawiska 216
4.3. Napływ obcokrajowej siły roboczej a zjawisko bezrobocia w UE - badania własne 232

Rozdział 5
Imigracja a problem niezaspokojonego popytu na pracę w państwie przyjmującym 251
5.1. Problem niezaspokojonego popytu na pracę na rynkach pracy państw członkowskich UE 251
5.2. Imigracja jako jedno z narzędzi stosowanych w odpowiedzi na problem niezaspokojonego popytu na pracę 270
5.3. Wpływ imigracji na problem niezaspokojonego popytu na pracę w Unii Europejskiej - badania własne 281

Zakończenie i wnioski 301
Bibliografia 313
Spis tabel 327
Spis wykresów 333
Aneks 337

Agnieszka Piekutowska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; zainteresowania badawcze obejmują migracje międzynarodowe oraz procesy globalizacji i integracji gospodarczej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku