• Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradnictwa zawodowego są jednym z czynników determinujących wzbudzenie u osadzonych stosownej motywacji niezbędnej do aktywizacji zawodowej. Realizowany w jednostkach penitencjarnych proces poradnictwa zawodowego powinien pomagać osadzonym w dokonaniu oceny ich możliwości podjęcia pracy w wybranej profesji, a także wykonywania zawodu po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu. Proces poradniczy powinien być nieodłącznym elementem procesu resocjalizacyjnego. Publikacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza część koncentruje się wokół zagadnień poradnictwa zawodowego oraz wybranych aspektów teorii i praktyki resocjalizacyjnej, w tym aktywizacji zawodowej i pracy skazanych. Część empiryczna książki skupiona jest wokół funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywiza

Podtytuł Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych
Autor Daria Becker-Pestka
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 372
98.00 73.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
68.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-266-8
Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradnictwa zawodowego są jednym z czynników determinujących wzbudzenie u osadzonych stosownej motywacji niezbędnej do aktywizacji zawodowej.

Realizowany w jednostkach penitencjarnych proces poradnictwa zawodowego powinien pomagać osadzonym w dokonaniu oceny ich możliwości podjęcia pracy w wybranej profesji, a także wykonywania zawodu po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu. Proces poradniczy powinien być nieodłącznym elementem procesu resocjalizacyjnego.

Publikacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza część koncentruje się wokół zagadnień poradnictwa zawodowego oraz wybranych aspektów teorii i praktyki resocjalizacyjnej, w tym aktywizacji zawodowej i pracy skazanych.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Przeprowadzone badania i zebrany materiał stanowią wypełnienie luki w dotychczasowym stanie wiedzy w obszarze realizacji działań z zakresu poradnictwa zawodowego dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgromadzony w tej części pracy materiał pokazuje, jak działa system poradnictwa zawodowego dla skazanych, jakie formy aktywizacji zawodowej są stosowane, jakie są realizowane programy (w tym europejskie i autorskie), jakie podmioty partycypują w realizacji prowadzonych działań oraz jakie są ich konsekwencje.

Publikacja może zostać wykorzystana przez studentów pedagogiki, pracowników pomocy społecznej, urzędów pracy, biur karier, podmioty zaangażowane w pracę ze skazanymi czy osoby odpowiedzialne za planowanie nowych kierunków studiów, czy specjalności pod kątem stworzenia podstaw pracy ze skazanymi. Książka umożliwia poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji prowadzonych działań poradniczych, funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej oraz problemów w tym zakresie. Pozwala również na przegląd aktualnego ustawodawstwa dotyczącego doradztwa zawodowego i resocjalizacji. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podejmowania refleksji nad aktywizowaniem osadzonych.

Wstęp 7

Część pierwsza

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne. Osadzenie w teoriach naukowych 13
1.1. Poradnictwo zawodowe - wyjaśnienie terminologiczne 14
1.2. Struktura poradnictwa zawodowego w Polsce 28
1.2.1. Zadania doradcy zawodowego 34
1.2.2. Wybrane aspekty kształcenia ustawicznego i poradnictwa zawodowego w dyrektywach europejskich 49
1.3. Współczesny rynek pracy; problemy, wyzwania, perspektywy 54
1.4. Aktywizacja zawodowa dla osób osadzonych w polskim systemie penitencjarnym 61

Rozdział 2
Wybrane aspekty teorii i praktyki resocjalizacyjnej 73
2.1. Wyjaśnienie podstawowych terminów teorii i praktyki resocjalizacyjnej 73
2.2. Praca i edukacja w resocjalizacji skazanych 98
2.3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce 105
2.4. Przegląd wybranych programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez służbę więzienną w Polsce 117
2.5. Miejsce personelu instytucji resocjalizujących w systemie resocjalizacji - kompetencje i zakres działań 147

Część druga

Rozdział 3
Założenia empiryczne i prezentacja zgromadzonego materiału 163
3.1. Osadzenie w paradygmatach 163
3.2. Metodologiczne podstawy badań 164
3.3. Przedmiot i cel badań 165
3.4. Problemy badawcze 166
3.5. Organizacja i przebieg badań 167
3.6. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 169
3.7. Charakterystyka badanej populacji i terenu badań 172

Rozdział 4
Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych - analiza i prezentacja wyników badań 177
4.1. Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych - opis działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych 179
4.2. Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych - synteza uzyskanych wyników 302
4.2.1. Działania w zakresie poradnictwa zawodowego realizowane wobec osób skazanych 302
4.2.2. Działania realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej wobec osób skazanych 306
4.2.3. Podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięć z zakresu poradnictwa i aktywizacji zawodowej osób skazanych 321
4.2.4. Konsekwencje wynikające z działań w zakresie aktywizacji zawodowej (w tym poradnictwa zawodowego) osób skazanych 326

Podsumowanie i wnioski z badań 333
Zakończenie 347
Bibliografia 353
Załącznik 369

Daria Becker-Pestka - doktor pedagogiki, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zjawiska patologii społecznej i resocjalizacja ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej skazanych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku