• Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (wyd. II)

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację. W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące: - pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego), - szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych), - związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa), - procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji). Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego ze

Podtytuł Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (wyd. II)
Autor Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
42.00 33.18
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-074-9

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację.


W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące:
- pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego),
- szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych),
- związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa),
- procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji).

Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego zestawu mierników, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa.

Druga część książki dotyczy wybranych elementów otoczenia zewnętrznego oddziałujących na postawy pracobiorców. W grupie omawianych uwarunkowań znalazły się:
- przekształcenia na rynku pracy i związane z nimi uelastycznienie zatrudnienia,
- stosunek młodzieży wchodzącej na rynek pracy do elastycznych form zatrudnienia,
- problemy płci na rynku pracy i towarzyszące im stereotypy, a także
- uwarunkowania prawne z zakresu prawa pracy mające w swym zamierzeniu ułatwić godzenie życia zawodowego z rolami rodzicielskimi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie (Sylwia Słupik) 9
1.1. Planowanie zasobów ludzkich 10
1.2. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna 15
1.3. Charakterystyka procesu selekcji 20
1.4. Podsumowanie 25

Rozdział 2
Rozwój personelu (Mariusz Zieliński, Szymon Łazowski) 27
2.1. Rozwój personelu - podstawowe zagadnienia 27
2.2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu szkoleniowego 29
2.2.1. Struktura procesu szkoleniowego 29
2.2.2. Metody i techniki szkoleń 34
2.3. Ocena skuteczności i efektywności szkoleń 38
2.4. Podsumowanie 44

Rozdział 3
Wynagrodzenia za pracę a koszty pracy - klin podatkowy (Franciszek Grzesiok) 45
3.1. Płace, wynagrodzenia za pracę i koszty pracy - podstawowe pojęcia 45
3.2. Istota klina podatkowego 47
3.3. Skutki klina podatkowego 51
3.4. Forma zatrudnienia a poziom klina podatkowego 55
3.5. Podsumowanie 58

Rozdział 4
Restrukturyzacja zatrudnienia (Mariusz Zieliński) 61
4.1. Restrukturyzacja organizacyjna jako część restrukturyzacji przedsiębiorstwa 61
4.1.1. Podstawowe pojęcia i wymiary restrukturyzacji przedsiębiorstwa 61
4.1.2. Zakres restrukturyzacji organizacyjnej 64
4.2. Restrukturyzacja zatrudnienia 66
4.2.1. Przygotowanie działań w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia 66
4.2.2. Sekwencja działań w okresie restrukturyzacji zatrudnienia 69
4.2.3. Wsparcie i pomoc dla zwalnianych pracowników 70
4.3. Podsumowanie 78

Rozdział 5
Controlling wartości kapitału ludzkiego (Anna Lipka) 81
5.1. Wprowadzenie 81
5.2. Controlling wartości kapitału ludzkiego zrównywanej z kosztami 82
5.3. Controlling wartości kapitału ludzkiego utożsamianej z generowanymi dochodami 87
5.4. Controlling wartości kapitału ludzkiego bazujący na wartości dodanej, wskaźnikach i mnożnikach 91
5.5. Controlling wartości kapitału ludzkiego nawiązujący do mieszanych i alternatywnych metod wyceny 93
5.6. Podsumowanie 95

Rozdział 6
Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia Y (Małgorzata Król) 99
6.1. Charakterystyka pokolenia Y na tle pozostałych generacji 99
6.2. Przemiany pracy a pokolenie Y 101
6.3. Freelancing pokolenia Y - wybór czy konieczność? 111
6.4. Podsumowanie 116

Rozdział 7
Zarządzanie różnorodnością - płeć na rynku pracy (Alina Warzecha) 117
7.1. Koncepcja zarządzania różnorodnością 117
7.2. Strategia gender mainstreamingu we współczesnej organizacji 121
7.3. Płeć biologiczna a płeć kulturowa - definicja pojęć 122
7.4. „Męskie" i „kobiece" charaktery: odmienne czy jednakowe? 125
7.5. Nierówność płci na rynku pracy 127
7.6. Stereotypy związane z dyskryminacją płci na rynku pracy 130
7.6.1. Stereotypy dotyczące ról społecznych mężczyzn i kobiet 130
7.6.2. Stereotypy związane z zawodami „męskimi" i „żeńskimi" oraz feminizacja branżowa 131
7.6.3. Stereotypy związane z rolami kierowniczymi - niewidzialne bariery rynku pracy 133
7.7. Podsumowanie 135

Rozdział 8
Polskie prawo pracy a rodzicielstwo (Izabela Rudnik) 137
8.1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego 137
8.1.1. Ochrona pracy kobiet 137
8.1.2. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński 139
8.1.2.1. Świadczenia związane z urodzeniem dziecka 139
8.1.2.2. Dodatkowy urlop macierzyński 142
8.1.2.3. Urlop ojcowski 144
8.1.2.4. Urlop z tytułu przysposobienia 145
8.1.2.5. Zatrudnianie po urlopie macierzyńskim 146
8.1.2.6. Zasiłek macierzyński 146
8.2. Urlop wychowawczy 147
8.2.1. Istota urlopu wychowawczego 147
8.2.2. Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego 148
8.2.3. Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego 148
8.2.4. Zatrudnienie po urlopie wychowawczym 149
8.3. Ochrona zatrudnienia a obniżenie wymiaru etatu 149
8.4. Uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 150
8.5. Podsumowanie 151

Zakończenie 153
Bibliografia 155

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.