• Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów "wyb"

Podtytuł Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozlicza
Autor Marta Bożek, Aneta Sokół, Anna Staśkiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
38.00 25.84
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-480-8

Książka "Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów" została poświęcona zagadnieniom stosowanych procedur oraz zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów, niezwykle przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W opracowaniu Autorki poruszyły najistotniejsze kwestie dotyczące etapów i czynności, jakie powinien wykonać beneficjent korzystający z pomocy unijnej i chcący prawidłowo rozliczyć pomoc unijną.

W publikacji przedstawiono podstawy prawne dotyczące zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz kwalifikowalności wydatków. Opracowanie zawiera również informacje na temat zasad ewidencjonowania wydatków w ramach realizowanych projektów oraz polityki rachunkowości przystosowanej do celów sprawozdawczych. Materiał przygotowano w oparciu o szczegółowe procedury dotyczące programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W książce znaleźć można odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie normy prawne obowiązują w zakresie zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów?
- Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
- Jakie czynności należy wykonać by prawidłowo rozliczyć projekt?
- Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby otrzymać potrzebne wytyczne do rozliczenia projektu?
- Jakie druki i jak należy wypełnić, by je prawidłowo złożyć w instytucji odpowiadającej za zarządzanie projektem?
- Jakie są etapy rozliczenia i sprawozdawczości projektów?
- Czego należy unikać i jak wypełniać dokumenty, by ustrzec się błędów i ich konsekwencji w zakresie rozliczania funduszy unijnych?

Książka stanowi zarówno materiał praktyczny, jak i dydaktyczny dla beneficjentów realizujących projekty, koordynatorów projektów, kadry zarządzającej, księgowych, audytorów zewnętrznych i wewnętrznych, studentów oraz kadry dydaktycznej, a także trenerskiej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Podstawy prawne zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów - Aneta Sokół 9
1.1. Wspólnotowe akty prawne 9
1.2. Uregulowania i wytyczne krajowe 17

Rozdział 2
Podstawy kwalifikowania wydatków - Aneta Sokół 23
2.1. Zasady kwalifikowalności 23
2.1.1. Kwalikowalność projektów 23
2.1.2. Kwalifikowalność wydatków 25
2.2. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia z funduszy unijnych 36
2.3. Zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej 37

Rozdział 3
Polityka rachunkowości projektów - Marta Bożek 45
3.1. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów 45
3.1.1. Zasady wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 20 45
3.1.2. Zasady wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 47
3.1.3. Zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316)48
3.1.4. Zasady wynikające z umowy o dofinansowanie 48
3.2. Odrębna ewidencja księgowa 50
3.3. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych 52
3.4. Budowa polityki rachunkowości projektu przystosowanej do potrzeb sprawozdawczych 54

Rozdział 4
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Marta Bożek 59
4.1. Wniosek o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 59
4.4.1. Procedura wnioskowania o płatność 59
4.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 61
4.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 65
4.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ 73
4.2.1. Kwalifikowalność wydatków - zasady ogólne 75
4.2.2. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 83
4.3. Kontrola projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 85
4.3.1. Zakres kontroli 85
4.3.2. Przebieg procesu kontroli 86
4.3.3. Charakterystyka kontroli projektów przeprowadzanych w ramach RPO WZ 87
4.3.4. Zasady postępowania w razie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości 92
4.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 95

Rozdział 5
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marta Bożek, Anna Staśkiewicz 103
5.1. Wniosek o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 103
5.1.1. Procedura wnioskowania o płatność 103
5.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 107
5.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 108
5.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 124
5.2.1. Kwalifikowalność projektu 124
5.2.2. Kwalifikowalność wydatków - warunki ogólne 126
5.2.3. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 129
5.3. Kontrola projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 129
5.3.1. Zakres kontroli 130
5.3.2. Przebieg kontroli 130
5.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 132

Rozdział 6
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Marta Bożek, Anna Staśkiewicz 135
6.1. Wniosek o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 135
6.1.1. Procedura wnioskowania o płatność 135
6.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 137
6.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 139
6.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 145
6.2.1. Kwalifikowalność projektu 146
6.2.2. Kwalifikowalność wydatków - warunki ogólne 147
6.2.3. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 157
6.3. Kontrola projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 158
6.3.1. Zakres kontroli 160
6.3.2. Przebieg kontroli 164
6.3.3. Zasady postępowania w razie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości 168
6.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 174

Bibliografia 181
Spis schematów 184

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.