• Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów "wyb"

Podtytuł Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozlicza
Autor Marta Bożek, Aneta Sokół, Anna Staśkiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-480-8

Książka "Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów" została poświęcona zagadnieniom stosowanych procedur oraz zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów, niezwykle przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W opracowaniu Autorki poruszyły najistotniejsze kwestie dotyczące etapów i czynności, jakie powinien wykonać beneficjent korzystający z pomocy unijnej i chcący prawidłowo rozliczyć pomoc unijną.

W publikacji przedstawiono podstawy prawne dotyczące zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz kwalifikowalności wydatków. Opracowanie zawiera również informacje na temat zasad ewidencjonowania wydatków w ramach realizowanych projektów oraz polityki rachunkowości przystosowanej do celów sprawozdawczych. Materiał przygotowano w oparciu o szczegółowe procedury dotyczące programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W książce znaleźć można odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie normy prawne obowiązują w zakresie zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów?
- Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
- Jakie czynności należy wykonać by prawidłowo rozliczyć projekt?
- Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby otrzymać potrzebne wytyczne do rozliczenia projektu?
- Jakie druki i jak należy wypełnić, by je prawidłowo złożyć w instytucji odpowiadającej za zarządzanie projektem?
- Jakie są etapy rozliczenia i sprawozdawczości projektów?
- Czego należy unikać i jak wypełniać dokumenty, by ustrzec się błędów i ich konsekwencji w zakresie rozliczania funduszy unijnych?

Książka stanowi zarówno materiał praktyczny, jak i dydaktyczny dla beneficjentów realizujących projekty, koordynatorów projektów, kadry zarządzającej, księgowych, audytorów zewnętrznych i wewnętrznych, studentów oraz kadry dydaktycznej, a także trenerskiej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Podstawy prawne zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów - Aneta Sokół 9
1.1. Wspólnotowe akty prawne 9
1.2. Uregulowania i wytyczne krajowe 17

Rozdział 2
Podstawy kwalifikowania wydatków - Aneta Sokół 23
2.1. Zasady kwalifikowalności 23
2.1.1. Kwalikowalność projektów 23
2.1.2. Kwalifikowalność wydatków 25
2.2. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia z funduszy unijnych 36
2.3. Zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej 37

Rozdział 3
Polityka rachunkowości projektów - Marta Bożek 45
3.1. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów 45
3.1.1. Zasady wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 20 45
3.1.2. Zasady wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 47
3.1.3. Zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316)48
3.1.4. Zasady wynikające z umowy o dofinansowanie 48
3.2. Odrębna ewidencja księgowa 50
3.3. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych 52
3.4. Budowa polityki rachunkowości projektu przystosowanej do potrzeb sprawozdawczych 54

Rozdział 4
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Marta Bożek 59
4.1. Wniosek o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 59
4.4.1. Procedura wnioskowania o płatność 59
4.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 61
4.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 65
4.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ 73
4.2.1. Kwalifikowalność wydatków - zasady ogólne 75
4.2.2. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 83
4.3. Kontrola projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 85
4.3.1. Zakres kontroli 85
4.3.2. Przebieg procesu kontroli 86
4.3.3. Charakterystyka kontroli projektów przeprowadzanych w ramach RPO WZ 87
4.3.4. Zasady postępowania w razie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości 92
4.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 95

Rozdział 5
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marta Bożek, Anna Staśkiewicz 103
5.1. Wniosek o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 103
5.1.1. Procedura wnioskowania o płatność 103
5.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 107
5.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 108
5.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 124
5.2.1. Kwalifikowalność projektu 124
5.2.2. Kwalifikowalność wydatków - warunki ogólne 126
5.2.3. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 129
5.3. Kontrola projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 129
5.3.1. Zakres kontroli 130
5.3.2. Przebieg kontroli 130
5.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 132

Rozdział 6
Rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Marta Bożek, Anna Staśkiewicz 135
6.1. Wniosek o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 135
6.1.1. Procedura wnioskowania o płatność 135
6.1.2. Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową 137
6.1.3. Prezentacja przykładowego wniosku o płatność 139
6.2. Wydatki kwalifikowalne i kwalifikowalność projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 145
6.2.1. Kwalifikowalność projektu 146
6.2.2. Kwalifikowalność wydatków - warunki ogólne 147
6.2.3. Wydatki niekwalifikowalne - warunki ogólne 157
6.3. Kontrola projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 158
6.3.1. Zakres kontroli 160
6.3.2. Przebieg kontroli 164
6.3.3. Zasady postępowania w razie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości 168
6.4. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów przy rozliczaniu projektu 174

Bibliografia 181
Spis schematów 184

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku