• Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach

Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu niezwykle pogmatwanych aspektach. Skąd się bierze owa niezwykłość? Stąd właśnie, że niniejsze opracowanie jest powiązaniem sfery nauki i praktyki. Dzieje się to poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego i uzyskanie od nich zestawu autentycznych problemów w bieżącym działaniu jst w dziedzinie finansów publicznych. Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu. Wśród autorów znajduje się wielu wybitnych naukowców z całej Polski oraz praktyków na co dzień zajmujących się omawianą problematyką w organach nadzoru, Regionalnych Izbach Obrachunk

Podtytuł Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych
Autor Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 358
70.00 56.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-676-5

Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu niezwykle pogmatwanych aspektach.

Skąd się bierze owa niezwykłość? Stąd właśnie, że niniejsze opracowanie jest powiązaniem sfery nauki i praktyki. Dzieje się to poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego i uzyskanie od nich zestawu autentycznych problemów w bieżącym działaniu jst w dziedzinie finansów publicznych.

Autorzy dokonali wyboru interesujących ich problemów i przeprowadzili analizę prawnofinansową, ekonomiczną, społeczną, zgłoszonych przez jst i NGO's zagadnień, a efekty ich pracy zostały opublikowane w niniejszym opracowaniu.

Wśród autorów znajduje się wielu wybitnych naukowców z całej Polski oraz praktyków na co dzień zajmujących się omawianą problematyką w organach nadzoru, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiach Odwoławczych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, biurze Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, czy samych samorządach oraz działacze organizacji pozarządowych.

Chcemy kontynuować projekt badawczy Finanse i Prawo Finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego - „samorząd 21", w dwuletniej cykliczności. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego chce by projekt „samorząd 21", stał się szczególnym forum, na którym autentyczne problemy samorządu terytorialnego znajdą doskonałe miejsce na konstruktywne odpowiedzi świata nauki i praktyki, na dyskusje, na poszukiwanie wspólnych właściwych rozwiązań. Dlatego prosimy o uwagi, podpowiedzi, wskazówki, nowe problemy, którymi powinniśmy się zająć.

Zostań i Ty partnerem społecznym projektu badawczego Finanse i Prawo Finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego - „samorząd 21" [baltycka2010@prawo.ug.edu.pl].

Wstęp 13

Problematyka prawnofinansowa jednostek samorządu terytorialnego i NGO's, na przykładzie współpracy z samorządowymi i pozarządowymi partnerami społecznymi 15

Część I
Budżet i gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego

1. Uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego - harmonia czy dysharmonia regulacji ustawowych - Zbigniew Ofi arski 25

2. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Luiza Budner-Iwanicka 37

3. Konsekwencja kształtowania struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Krystyna Piotrowska-Marczak 55

4. Subwencja ogólna i wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, jako elementy fi nansowego mechanizmu wyrównawczego - Andrzej Niezgoda 65

5. Dotacje oświatowe dla podmiotów innych niż jednostki samorządu w świetle kontroli koordynowanej regionalnych izb obrachunkowych terytorialnego i zmian ustawy o systemie oświaty w roku 2013 - Roman Fandrejewski 77

6. Kredyt i pożyczka jako tytuły dłużne zaliczane do długu jednostki samorządu terytorialnego - Przemysław Panfi l 91

7. Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego („janosikowe") - kierunki zmian - Przemysław Pest 99

8. Koszty finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego, jako przedmiot opinii regionalnej izby obrachunkowej - Maciej Mikliński 111

Część II
Podatki i opłaty lokalne

9. Kwestie prawne i funkcjonalne wyłączeń i zwolnień w opłatach publicznych - Jolanta Gliniecka 121

10. Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami - Witold Modzelewski, Krystian łatka 133

11. Charakter prawny terminu na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką - Rafał Bucholski 139

12. Opodatkowanie garażu podatkiem od nieruchomości - potrzeba ujednolicenia sytuacji podatkowej właścicieli - Anna Drywa 149

13. Preferencyjne opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich - Joanna Mach 159

Część III
Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych

14. Konstrukcja obligacji jako papierów wartościowych - Marek Michalski 169

15. Zasady notowania dłużnych papierów wartościowych na rynku Catalyst - Piotr Zapadka 175

16. Emisja obligacji municypalnych na rynku Catalyst jako źródło finansowania Samorządów - Magdalena Mosionek-Szweda 185

17. Emisja obligacji przychodowych jako źródło finansowania inwestycji komunalnych - Rafał Mroczkowski 193

18. Obligacje jako instrument finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego - Anna Klein-Kaska 207

19. Zabezpieczenia nabywców obligacji komunalnych - Magdalena Musiał 219

20. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na nierynkowych warunkach - Wojciech Gonet 233

21. Islamic bonds as an alternative form of local government financing - Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł 241

22. Legal conditions limiting fundraising capabilities of local self-government units. Status and original propositions concerning introduction of changes together with Bank Gospodarstwa Krajowego - Sebastian Skuza 249

Część IV
Problemy i zagadnienia z praktyki jednostek samorządu terytorialnego i NGO's

23. Realizacja Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gminie Świecie (kujawsko-pomorskie) sposobem na gospodarowanie odpadami na podstawie ustawy „śmieciowej" - Tomasz Knepka 261

24. Negatywne konsekwencje finansowe przyjęcia wkładu niepieniężnego w postaci aportu prawa własności gruntów przez spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi - Sebastian Susmarski 269

25. Gminne strefy ekonomiczne - przypadek miasta Rzgowa - Jaroslaw Marczak 279

26. Obowiązki gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Damian Cyman 291

27. Kontrowersje związane z wdrażaniem w Polsce programu Natura 2000, na przykładzie żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych. Wybrane aspekty prawne, społeczne i finansowe - Tomasz Sowiński 303

28. Finansowe i pozafinansowe formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO's na przykładzie Miasta Metropolitalnego - Irena Czaja-Hliniak 317

29. Współpraca tarnogórskich JST z NGO's. Wnioski z przeprowadzonych badań - Paweł Klimek 327

Bibliografia 337

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku