• Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (wyd. II)

„Jeśli nie wiesz,gdzie byłeś,to jest trudno powiedzieć,gdzie jesteś ... Jeśli nie wiesz,gdzie jesteś, jak możesz decydować o tym,gdzie chcesz być ... Je­śli nie wiesz, gdzie dążysz, żadna droga Cię tam nie zawiedzie ... Zawsze jest bowiem dobry czas, by zrobić przerwę i oszacować, jak daleko już do- szliśmy i na czym powinniśmy skupić naszą uwagę w przyszłości ". Zatem,czym jest owa droga dla firmy? Kiedy przedsiębiorstwo powinno się zatrzymać,by oszacować swoją pozycję? W jaki sposób najlepiej zwery- fikować zajmowane miejsce na rynku? Co należy zrobić,by je polepszyć? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych dostarcza niniejsza książ- ka. Stanowi ona bowiem swoisty przewodnik po audycie strategicznym, będący kompleksową weryfikacją systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.To badanie obejmuje diagnozę strategiczną,jak rów- nież jest uzu­pełnione poprzez metadiagnozę systemu podejmowania de- cyzji strategicznych,począwszy od elementarnych kwestii dotyczących racjonalno

Podtytuł Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (wyd. II)
Autor Krzysztof Opolski (red.), Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 188
47.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-297-2

 

Książka stanowi swoisty przewodnik po audycie strategicznym, będący kompleksową weryfikacją systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

To badanie obejmuje diagnozę strategiczną, jak również jest uzu­pełnione poprzez metadiagnozę systemu podejmowania decyzji strategicznych, począwszy od elementarnych kwestii dotyczących racjonalności oce­ny pozycji konkurencyjnej, a skończywszy na kadrze kierowniczej, której decyzje znajdują swoje przełożenie w specyficznej i unikalnej ścieżce roz­woju obranej przez podmiot.

Ponadto, rzeczą istotną pozostaje fakt, iż audyt strategiczny pozwala na zredukowanie ryzyka strategicznego,które jest prawdopodobieństwem wystą­pienia w przyszłości negatywnych skutków ekonomicznych błędnych decyzji strategicznych podjętych w przeszłości. W konsekwencji opracowanie to wskazuje na kierunki i metody zredukowania ryzyka strategicznego poprzez odpowiednią kontrolę systemu zarządzania strategicznego w przedsię­biorstwie. Co więcej,nowatorstwo zaprezentowanego podejścia polega na zintegrowaniu analizy ryzyka strategicznego z analizą ryzyka operacyjne­go ,przejętą z sektora usług finansowych. Wartość książki tkwi również w tym, że został w niej zaprezentowany i omówiony przykład autorskiego au­dytu strategicznego oraz przeprowadzona została analiza konkretnych przypadków firm operujących na różnorodnych rynkach. Wszystko to wskazuje na audyt strategiczny nie jako na następną stricte teoretyczną i nie do końca użyteczną metodę, ale przede wszystkim praktyczne narzędzie, które moż­na z sukcesem wdrożyć w niemalże każdej organizacji i tym samym wpłynąć na polepszenie jej pozycji rynkowej.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rola audytu strategicznego w przedsiębiorstwie 13
1.1. Strategiczna komplementarność decyzji inwestycyjnych 13
1.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa i strategiczna komplementarność kapitału ludzkiego 17
1.3. Dywersyfikacja korporacyjna przedsiębiorstw 20
1.4. Audyt strategiczny 23
1.4.1. Pojęcie audytu 23
1.4.2. Pojęcie strategii 24
1.4.3. Istota audytu strategicznego 31
1.5. Pozycja konkurencyjna 34
1.5.1. Udział rynkowy 36
1.5.2. Miary przewagi komparatywnej - EVA, RMA, I/C 38
1.5.3. Miary pozycji na rynku kapitałowym 39
1.6. Miękkie zasoby organizacji i przewaga konkurencyjna 41
1.6.1. Inteligencja rynkowa 41
1.6.2. Strategiczne przywództwo 46
1.6.3. Jasność celu i kierunku 48
1.6.4. Strategiczne planowanie 50
1.6.5. Organizacja firmy 53
1.7. Emperia Holding SA - analiza przypadku 55
1.7.1. Trendy występujące w otoczeniu 58
1.8. Jutrzenka SA - analiza przypadku 60
1.9. Swissmed Centrum Zdrowia SA - analiza przypadku 64
1.10. Podsumowanie 67

Rozdział 2
Narzędzia i metody audytu strategicznego 75
2.1. Narzędzia audytu strategicznego 75
2.1.1. Analiza SWOT 75
2.1.2. Analiza Pięciu Sił Portera 76
2.2. Metody audytu strategicznego 77
2.2.1. Metoda Albany 77
2.2.2. Metoda Webba 81
2.2.3. Metoda IMI 82
2.2.4. Metoda ABC 84
2.3. Analiza przypadku Arcus SA 88
2.3.1. Opis sytuacji firmy 88
2.3.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 91
2.4. Analiza przypadku Alchemia SA 92
2.4.1. Opis sytuacji firmy 92
2.4.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 93
2.5. Analiza przypadku eCard SA 94
2.5.1. Opis sytuacji firmy 94
2.5.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 95
2.6. Podsumowanie 96

Rozdział 3
Audyt strategiczny i zarządzanie ryzykiem 99
3.1. Ryzyko strategiczne 99
3.2. Ryzyko operacyjne i jego związki z audytem strategicznym 102
3.3. Sposoby ograniczania ryzyka operacyjnego 106
3.3.1. The Predictive Operational Risk Management Model 106
3.3.2. The Pre-emptive Operational Risk Management Model 108
3.3.3. Bazylea II a The Sarbanes-Oxley Act 110
3.3.4. Balanced Scorecard 118
3.3.5. Zarządzanie jakością 122
3.4. Analiza przypadku - ryzyko strategiczne w Grupie Hotelowej ORBIS SA 126
3.5. Analiza przypadku fuzji banków BPH i PEKAO - ryzyko strategiczne i zmiana strategiczna 128
3.6. Hipotezy strategiczne i cele strategiczne: Adidas, Nike, Reebok i Puma - analiza przypadku 131
3.7. Zagrożenia operacyjne jako przybliżenie ryzyka strategicznego - analizy przypadków Wielton SA i Tell SA 136
3.8. Kwantyfikacja ryzyka strategicznego przy pomocy metod planowania finansowego - analiza przypadku VisionTech Ltd. 138
3.9. Podsumowanie 150

Rozdział 4
Przykład autorskiego audytu strategicznego - badania empiryczne na spółkach giełdowych 155
4.1. Założenia audytu 156
4.2. Wyniki audytu 157
4.3. Rekomendacje na podstawie audytu strategicznego 161
4.3.1. Analiza przypadku BZ WBK 165
4.3.2. Analiza przypadku Grupy Lotos 167
4.3.3. Analiza przypadku PGNiG 170
4.4. Podsumowanie 172

Podsumowanie 173
Bibliografia 175

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku