• Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe

Podtytuł Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe
Autor Bogdan Wankiewicz
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 120
36.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-125-8
Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń społecznych i ustrojowych jest uzależniony również od zasobów finansowych.
Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnej zależy w dużej mierze od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w procesach samorządowych oraz właściwym wykorzystaniu przez nich zasobów finansowych, które należy rozumieć jako sumę wszystkich zidentyfikowanych form wpływu środ­ków pieniężnych. Wartość i strumień tych środków winien zapewnić realizację powierzonych samorządom zadań.
Autor koncentruje się na takich elementach, jak:
• obszary współpracy jst ze społecznością lokalną,
• określeniu zależności przyczynowo-skutkowych między zasobami finansowymi, a samorządnością lokalną
• wdrożeniu modelowych rozwiązań w zakresie oddziaływania zasobów finansowych na rozwój samorządności lokalnej.
Liczne schematy, modele oraz wykresy pozwalają na pogłębienie wiedzy przez Czytelnika i na lepsze zrozumienie przedstawionej problematyki.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
1.1. Rozwój samorządu terytorialnego
1.2. Organizacja i sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
1.3. Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
1.4. Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów
sektora publicznego
Rozdział 2
Obszary współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną
2.1. Pojęcie i istota współpracy jednostek samorządowych z organizacjami
społecznymi
2.1.1. Partycypacja społeczna w samorządzie lokalnym
2.1.2. Komunikacja społeczna jako ważny aspekt informacji społeczności
lokalnych
2.1.3. Marketing społeczny w samorządzie lokalnym
2.2. Kluczowe zagadnienia współpracy organizacji społecznych w kreowaniu
społeczeństwa obywatelskiego
2.2.1. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym
2.2.2. Jednostki pomocnicze formą współpracy w społeczeństwie
2.3. Samorządność jako wyzwanie dla demokratycznego społeczeństwa
2.4. Znaczenie kontroli społecznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 3
Diagnoza wpływu zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego
na rozwój samorządności lokalnej
3.1. Wpływ społeczności lokalnej na możliwości rozwojowe jednostek samorządu
terytorialnego
3.2. Procedury pomiaru poziomu wpływu społeczności lokalnej na rozwój gminy
3.3. Procedury identyfikacji potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej
3.4. Dysfunkcje w rozwoju samorządności lokalnej i ich wpływ na rozwój zadań
w jednostkach samorządu terytorialnego
Rozdział 4
Modelowe rozwiązania w zakresie osiągnięcia skutecznej siły oddziaływania
zasobów finansowych gmin na rozwój samorządności
4.1. Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania relacji
między zasobami finansowymi a samorządnością
4.2. Racjonalizacja współpracy organów jednostek samorządu terytorialnego
ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finasowej, organizacyjnej i społecznej
4.3. Układ nowych relacji samorząd - społeczność lokalna
4.4. Model wpływu zasobów finansowych na rozwój lokalnej samorządności
4.5. Oczekiwane efekty wdrożenia proponowanego modelu wpływu zasobów
finansowych na rozwój samorządności
Zakończenie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku