• Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym (wyd. II)

Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management - TQM) oraz zarządzania wartością (Value Based Management - VBM). Przedmiotem monografii są koszty jakości, ich definicje, modele oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania kosztami (metody, techniki i narzędzia). Doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością pokazują, że najważniejszym zagadnieniem jest wypracowanie strategii jakości, która powinna się wspierać na trafnej diagnozie silnych i słabych stron organizacji, realizowanej począwszy od postawienia następujących pytań: • Jaki jest poziom zadowolenia naszych klientów? • Gdzie powstają wady/braki jakościowe oraz jakie są ich zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny? Zbyt często czynniki zewnętrzne (presji, konkurencji, coraz bardziej wymagający rynek, zastosowanie nowych technologii, zobowiązania wynikające z norm) odgrywają rolę pobudzającą, wpływają na czas działania, formalizm postępowania, margines manewru i prowadzą do niepowodzeń (np. wprowadzanie kół jakości bez strategii ogólnej, opracowywanie przedsięwzięć i przewodników jakości bez ich powiązania z polityką globalną organizacji, uwrażliwianie personelu na jakość bez odpowiednich metod zarządzania jakością). Powodzenie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem jakości, połączone jest ze zdolnością do podważenia istniejącej organizacji przedsiębiorstwa. Zmiana postaw, wzajemnych powiązań, operacyjnych sposobów działania, organizacji, koncepcji, rodzi dynamikę działania zbudowaną z dwóch podstawowych elementów składowych: • ekonomicznego, który wynika z lepszego komunikowania się z klientami i redukcji kosztów wad jakościowych, • ludzkiego, który wynika z udziału, możliwości swobodnego wyrażania myśli, opinii i inicjatyw, które wykazują wszyscy pracownicy organizacji przyczyniając się do powstawania zarządzania partycypacyjnego. Monografia może być wykorzystywana jako literatura uzupełniająca w procesie kształcenia studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, a także może być inspiracją do dalszych rozważań pozostałych zainteresowanych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem jakością. Adresowana jest ona również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pełnomocników systemu zarządzania jakością, zainteresowanych rozwojem wiedzy o kosztach jakości.

Podtytuł Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym (wyd. II)
Autor Grażyna Paulina Wójcik
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 256
75.00 56.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-555-3
Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management - TQM) oraz zarządzania wartością (Value Based Management - VBM). Przedmiotem monografii są koszty jakości, ich definicje, modele oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania kosztami (metody, techniki i narzędzia).

Doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością pokazują, że najważniejszym zagadnieniem jest wypracowanie strategii jakości, która powinna się wspierać na trafnej diagnozie silnych i słabych stron organizacji, realizowanej począwszy od postawienia następujących pytań:
• Jaki jest poziom zadowolenia naszych klientów?
• Gdzie powstają wady/braki jakościowe oraz jakie są ich zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny?

Zbyt często czynniki zewnętrzne (presji, konkurencji, coraz bardziej wymagający rynek, zastosowanie nowych technologii, zobowiązania wynikające z norm) odgrywają rolę pobudzającą, wpływają na czas działania, formalizm postępowania, margines manewru i prowadzą do niepowodzeń (np. wprowadzanie kół jakości bez strategii ogólnej, opracowywanie przedsięwzięć i przewodników jakości bez ich powiązania z polityką globalną organizacji, uwrażliwianie personelu na jakość bez odpowiednich metod zarządzania jakością). Powodzenie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem jakości, połączone jest ze zdolnością do podważenia istniejącej organizacji przedsiębiorstwa.

Zmiana postaw, wzajemnych powiązań, operacyjnych sposobów działania, organizacji, koncepcji, rodzi dynamikę działania zbudowaną z dwóch podstawowych elementów składowych:
• ekonomicznego, który wynika z lepszego komunikowania się z klientami i redukcji kosztów wad jakościowych,
• ludzkiego, który wynika z udziału, możliwości swobodnego wyrażania myśli, opinii i inicjatyw, które wykazują wszyscy pracownicy organizacji przyczyniając się do powstawania zarządzania partycypacyjnego.

Monografia może być wykorzystywana jako literatura uzupełniająca w procesie kształcenia studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, a także może być inspiracją do dalszych rozważań pozostałych zainteresowanych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem jakością. Adresowana jest ona również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pełnomocników systemu zarządzania jakością, zainteresowanych rozwojem wiedzy o kosztach jakości.

Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management - TQM) oraz zarządzania wartością (Value Based Management - VBM). Przedmiotem monografii są koszty jakości, ich definicje, modele oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania kosztami (metody, techniki i narzędzia).

Doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością pokazują, że najważniejszym zagadnieniem jest wypracowanie strategii jakości, która powinna się wspierać na trafnej diagnozie silnych i słabych stron organizacji, realizowanej począwszy od postawienia następujących pytań:
• Jaki jest poziom zadowolenia naszych klientów?
• Gdzie powstają wady/braki jakościowe oraz jakie są ich zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny?

Zbyt często czynniki zewnętrzne (presji, konkurencji, coraz bardziej wymagający rynek, zastosowanie nowych technologii, zobowiązania wynikające z norm) odgrywają rolę pobudzającą, wpływają na czas działania, formalizm postępowania, margines manewru i prowadzą do niepowodzeń (np. wprowadzanie kół jakości bez strategii ogólnej, opracowywanie przedsięwzięć i przewodników jakości bez ich powiązania z polityką globalną organizacji, uwrażliwianie personelu na jakość bez odpowiednich metod zarządzania jakością). Powodzenie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem jakości, połączone jest ze zdolnością do podważenia istniejącej organizacji przedsiębiorstwa.

Zmiana postaw, wzajemnych powiązań, operacyjnych sposobów działania, organizacji, koncepcji, rodzi dynamikę działania zbudowaną z dwóch podstawowych elementów składowych:
• ekonomicznego, który wynika z lepszego komunikowania się z klientami i redukcji kosztów wad jakościowych,
• ludzkiego, który wynika z udziału, możliwości swobodnego wyrażania myśli, opinii i inicjatyw, które wykazują wszyscy pracownicy organizacji przyczyniając się do powstawania zarządzania partycypacyjnego.

Monografia może być wykorzystywana jako literatura uzupełniająca w procesie kształcenia studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, a także może być inspiracją do dalszych rozważań pozostałych zainteresowanych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem jakością. Adresowana jest ona również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pełnomocników systemu zarządzania jakością, zainteresowanych rozwojem wiedzy o kosztach jakości.

Recenzje:
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Dr hab. inż. Marek Roszak, prof. Politechniki Śląskiej

Abele E., Metternich J., Tisch M. (2018), Challenges for Future Production/Manufacturing, Learning Factories: 1-21. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92261-4_1.

Akhtulov A.L., Ivanova L.A., Charushina E.B. (2019), Measuring the effectiveness of the quality management system as a tool for improving the organization’s activities, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 537 (2019) 042059 IOP Publishing, DOI 10.1088/1757-899X/537/4/042059.

Akter S., Wamba S.F., D’Ambra J. (2019), Enabling a transformative service system by modeling quality dynamics, International Journal of Production Economics, January 2019, Vol. 207: 210-226, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.025.

Alglawe A., Schiffauerova A., Kuzgunkaya O., Shiboub I. (2019), Supply chain network design based on cost of quality and quality level analysis, The TQM Journal, 8 May 2019, Vol. 31, No. 3: 467-490, https://doi.org/10.1108/TQM-11-2018-0151.

Allen T.T. (2019), Design for Six Sigma, [w:] Introduction to Engineering Statistics and Lean Six Sigma: 543-550, Springer, London, https://doi.org/10.1007/978-1-4471-7420-2_21.

Almoghathawi Y., Barker K., Rocco C.M., Nicholson Ch.D. (2017), A multi-criteria decision analysis approach for importance identification and ranking of network components, Reliability Engineering & System Safety, February 2017, Vol. 158: 142-151, https://doi.org/10.1016/j.ress.2016.10.007.

Amsden R.T. (2019), SPC Simplified. Practical Steps to Quality, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9780203739013.

Andreeva T., Popova L., Yashina M., Babynina L., Yaksanova N., Natsypaeva E. (2019), Integration of the Quality Management and Strategic Management Systems into Unified Management System of Enterprises, Quality – Access to Success, August 2019, Vol. 20, Issue 171: 3-8.

Ansoff H.I., Kipley D., Lewis A.O., Helm-Stevens R., Ansoff R. (2019), Societal Strategy for the Business Firm, Implanting Strategic Management: 285-310, Palgrave Macmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-99599-1_13.

Arda O.A., Bayraktar E., Tatoglu E. (2019), How do integrated quality and environmental management practices affect firm performance? Mediating roles of quality performance and environmental proactivity, Business Strategy and the Environment, January 2019, Vol. 28, Issue 1: 64-78, https://doi.org/10.1002/bse.2190.

Arndt T., Kumar M., Lanza G., Tiwari M.K. (2019), Integrated approach for optimizing quality control in international manufacturing networks, Journal Production Planning & Control The Management of Operations, Vol. 30, Issue 2-3: The management of International Manufacturing Networks: a missing link towards total management of global networks: 225-238, https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1534271.

Asness C.S., Frazzini A., Pedersen L.H. (2019), Quality minus junk, Review of Accounting Studies, March 2019, Vol. 24, Issue 1: 34-112, https://doi.org/10.1007/s11142-018-9470-2.

Bagdare S. (2018), Marketing Communications for Sustainable Consumption: A Conceptual Framework, International Journal of Marketing & Business Communication, October 2018, Vol. 7, Issue 4: 45-49.

Bagiński J. (red.) (2000), Menedżer jakości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 176-177, 312.

Banduka N., Veža I., Bilić B. (2016), An integrated lean approach to Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA): A case study from automotive industry, Advances in Production Engineering & Management, December 2016, Vol. 11, No. 4: 355-365, http://dx.doi.org/10.14743/apem2016.4.233.

Bandyopadhyay C., Ray S. (2019), Responsible Marketing: Can Social Enterprises Show the Way? Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, Vol. 31, Issue 2: 164-183, https://doi.org/10.1080/10495142.2018.1526738.

Barcik R., Borowiecki R., Dudek M., Nowicka-Skowron M. (2016), Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy, Wydawnictwo AGH, Kraków: 1-499.

Barney M., McCarty T. (2005), Nowa Six Sigma (The New Six Sigma: A Leader), tłumaczenie P. Fraś, Wydawnictwo Helion, Gliwice: 23-35.

Baumers M., Wildman R., Wallace M., Yoo J., Blackwell B., Farr P., Roberts C.J. (2019), Using total specific cost indices to compare the cost performance of additive manufacturing for the medical devices domain, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 233, Issue 4: 1235-1249, https://doi.org/10.1177/0954405418774591.

Bekar E.T., Cakmakci M., Kahraman C. (2016), Fuzzy COPRAS method for performance measurement in total productive maintenance: a comparative analysis, Journal of Business Economics and Management, Vol. 17, Issue 5: 663-684.

Bevilacqua M., Ciarapica F.E., Antomarioni S. (2019), Lean principles for organizing items in an automated storage and retrieval system: an association rule mining – based approach, Management and Production Engineering Review, Vol. 10, No. 1: 29-36, DOI 10.24425/mper.2019.128241.

Bhasin S. (2012), An appropriate change strategy for lean success, Management Decision, March 2012, Vol. 50, No. 3: 439-458, DOI 10.1108/00251741211216223.

Bhowmik T., Do A.Q. (2019), Refinement and resolution of just-in-time requirements in open source software and a closer look into non-functional requirements, Journal of Industrial Information Integration, June 2019, Vol. 14: 24-33, https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.03.001.

Bielawa A., Frąś J., Gołębiowski M. (2006), Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 118- 122.

Bijua P.L., Shalija P.R., Prabhushankar G.V. (2015), Evaluation of customer requirements and sustainability requirements through the application of fuzzy analytic hierarchy process, Journal of Cleaner Production, December 2015, Vol. 108, Part A, 1: 808-817.

Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G.P., Wójcik K. (2011),Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 10.

Bitkowska A., Wójcik G.P. (2015), Ocena wpływu doskonalenia procesów na poprawę jakości zarządzania oraz wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss, Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Teoria i praktyka, Vizja Press & It, Warszawa: 205-219.

Blikle A.J. (2016), Doktryna Jakości – Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice: 1-471.

Borys T. (2010), Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania, Problemy Ekorozwoju, Vol. 5, Nr 1: 59-70.

Borys T., Rogala P. (red.) (2011), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Braglia M., Frosolini M., Gallo M., Marrazzini L. (2019), Lean manufacturing tool in engineer-to-order environment: Project cost deployment, International Journal of Production Research, Vol. 57, Issue 6: 1825-1839, https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1508905.

Brajer-Marczak R. (2019), Doskonalenie procesów biznesowych – analiza występujących problemów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XX, Zeszyt 4, Część I Sukcesy i niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami: 63-75.

Bugdol M. (2018), System zarządzania jakością według ISO 9001:2015, Onepress, Gliwice.

Burke W.W. (2017), Organization Change: Theory and Practice, SAGE Publications Ltd, London.

Burton T.T. (2011), Accelerating Lean Six Sigma Results How to Achieve Improvement Excellence TM in the New Economy, J. Ross Publishing Bedford, New Hampshire.

Cabała P. (red.) (2016), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Caplan F. (1990), The Quality System, A Sourcebook for Managers and Engineers, Chilton Book Company.

Cardoso S., Rosa M.J., Videira P., Amaral A. (2019), Internal quality assurance: A new culture or added bureaucracy? Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 44, Issue 2: 249-262, https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1494818.

Chabiera J., Doroszewicz St., Zbierzchowska A. (2000), Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa: 101-104, 169, 184-185, 188, 201.

Chen Z., He Y., Zhao Y., Han X., He Z., Xu Y., Zhang A. (2019), Mission reliability evaluation based on operational quality data for multistate manufacturing systems, International Journal of Production Research, Vol. 57, Issue 6: 1840-1856, https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1508906.

Cholewa-Wójcik A., Hermaniuk T. (2016), Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool, Handel wewnętrzny Nr 1.

Chopra A., Garg D. (2012), Introducing models for implementing cost of quality system, The TQM Journal, Vol. 24, No. 6: 498-504, https://doi.org/10.1108/17542731211270061.

Chowdhury F., Audretsch D.B., Belitski M. (2019), Institutions and Entrepreneurship Quality, Entrepreneurship Theory and Practice, 1 January 2019, Vol. 43, Issue 1: 51-81, https://doi.org/10.1177/1042258718780431.

Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków: 106-111, 115-119.

Crosby P.B. (1989), Let’s talk quality: 96 questions you always wanted to ask Phil Crosby, Management Series, McGraw Hill, New York.

Dadashnejad A.-A., Valmohammadi C. (2019), Investigating the effect of value stream mapping on overall equipment effectiveness: a case study, Total Quality Management & Business Excellence, 18 Apr 2017, Vol. 30, Issue 3-4: 466-482, https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1308821.

Daft R.L. (2012), Management, South-Western, Cengage Learning, Mason, Ohio: 640-643.

Daft R.L., Kendrick M., Vershinina N. (2010), Management, South-Western, Cengage Learning, Andover, Hampshire: 748-751.

Dağsuyu C., Göçmen E., Narli M., Kokangul A. (2016), Classical and Fuzzy FMEA Risk Analysis in a Sterilization Unit, Computers & Industrial Engineering, September 2016, Vol. 101: 286-294, DOI 10.1016/j.cie.2016.09.015.

Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2002), Podstawy Zarządzania Jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 98-100.

Dayan R., Heisig P., & Matos F. (2017), Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy, Journal of Knowledge Management, Vol. 21, Issue 2: 308-329, https://doi.org/10.1108/JKM-02-2016-0068.

Davis D., Wiankowska-Ładyka Z. (red.) (1993), Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

de Mooij M. (2019), Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage, London.

Dilawo R.S., Salimi Z. (2019), Understanding TQM implementation barriers involving construction companies in a difficult environment, International Journal of Quality & Reliability Management, https://doi.org/10.1108/IJQRM-05-2017-0096.

Djouab R., Abran A., Seffah A. (2016), An ASPIRE-based method for quality requirements identification from business goals, Requirements Engineering, Vol. 21, Issue 1: 87-106.

Domański P.D. (2019), Control quality assessment using fractal persistence measures, ISA Transactions, July 2019, Vol. 90: 226-234, https://doi.org/10.1016/j.isatra.2019.01.008.

Drucker P.F. (2007), The Practice of Management, Taylor & Francis, Abingdon.

Drummond H. (1998), W pogoni za jakością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Dube J.-P., Rossi P. (2019), Handbook of the Economics of Marketing, 1st Edition, North Holland Publisher, Amsterdam.

Dudek-Burlikowska M. (2010), Aspects of improving the organization directed to the quality, Archives of Materials Science and Engineering, June 2010, Vol. 43, Issue 2: 101-108.

Durán O., Durán P.A. (2019), Prioritization of Physical Assets for Maintenance and Production Sustainability, Sustainability, August 2019, Vol. 11 (16), 4296, https://doi.org/10.3390/su11164296.

Dyer J.H., Singh H., Hesterly W.S. (2018), The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value capture, Strategic Management Journal, December 2018, Vol. 39, Issue 12, Special Issue: The Interplay of Competition and Cooperation: 3140-3162, https://doi.org/10.1002/smj.2785.

Ebel K.E. (2019), Achieving excellence in business: a practical guide to the total quality transformation process, Marcel Dekker Inc., USA, New York.

Eckes G. (2001),Six Sigma last: managing the balance between cultural and technical change, Published by John Wiley and Sons Inc., New York.

Eckes G. (2001), The Six Sigma Revolution. How General Electric and Others Turned Process into Profits, Published by John Wiley and Sons Inc., New York.

El-Adly M.I. (2019), Modelling the relationship between hotel perceived value, customer satisfaction, and customer loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services, September 2019, Vol. 50: 322-332, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.07.007.

Falencikowski T. (2017), Modele budowy wartości dla klienta – charakterystyka i rozwinięcie, Handel wewnętrzny Nr 3, Tom I.

Foster Jr. S.Th. (2019), Revisiting the future of quality management research, Quality Management Journal, 17 Jan 2019, Vol. 26, Issue 1: 65-67.

Franceschini F., Galetto M., Maisano D., Mastrogiacomo L. (2015), Prioritisation of engineering characteristics in QFD in the case of customer requirements orderings, International Journal of Production Research, Vol. 53, Issue 13: 3975-3988, https://doi.org/10.1080/00207543.2014.980457.

Frąś J. (2009), Modele zarządzania wiedzą w systemach jakości, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 17: 327-336.

Galsurkar J., Singh M., Wu L., Vempaty A., Sushkov M., Iyer D., Kapto S., Varshney K.R. (2018), Assessing National Development Plans for Alignment with Sustainable Development Goals via Semantic Search, https://www.researchgate.net/profile/Devika_Iyer/publication/322071708_Assessing_National_Development_Plans_for_Alignment_with_Sustainable_Development_Goals_via_Semantic_Search/links/5a42c7c4a6fdcce19715b99b/Assessing-National-Development-Plans-for-Alignment-with-Sustainable-Development-Goals-via-Semantic-Search.pdf [dostęp: 05.06.2018].

García Márquez F.P., Segovia Ramírez I., Pliego Marugán A. (2019), Decision Making using Logical Decision Tree and Binary Decision Diagrams: A Real Case Study of Wind Turbine Manufacturing, Energies, 9 May 2019, Vol. 12, Issue 9, 1753, https://doi.org/10.3390/en12091753.

Ghoushchi S.J., Yousefi S., Khazaeili M. (2019), An extended FMEA approach based on the Z-MOORA and fuzzy BWM for prioritization of failures, Applied Soft Computing, August 2019, Vol. 81, Elsevier, 105505, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105505.

Gewohn M., Usländer T., Beyerer J. (2019), Production quality control through a user-oriented and characteristic-based quality visualization model, Procedia CIRP, Vol. 79: 511-516, https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.105.

Goetsch D.L., Davis S. (2014), Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, Seventh Edition, Pearson Education Limited, England, Harlow.

Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M. (2002), Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 89.

Govindan K., Jiménez-Parra B., Rubio S., Vicente-Molina M-A. (2019), Marketing issues for remanufactured products, Journal of Cleaner Production, 1 August 2019, Vol. 227: 890-899, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.305.

Górska E., Lewandowski J. (2009), Introduction to management and occupational environment formation, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Grant R.M. (2015), Contemporary Strategy Analysis, 9th ed., John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey: 239-241.

Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grudowski P. (2007), Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji, Przegląd Organizacji, Nr 6 (809): 17-21.

Grudowski P. (2008), Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, Problemy Jakości, Nr 1: 20-23.

Grudzewski W.M. (2016), W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom: 1-585.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (1998), Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej, WSH-E, Łódź.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Przedsiębiorstwo przyszłości, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 52-53.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Gust P., Sersch A., Steger T., Schluer C. (2019), Analysis of Approaches of Tolerance Allocation regarding to Economic Efficiency, Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design, Vol. 1, Issue 1: 3481-3490, Published online by Cambridge University Press, 26 July 2019, https://doi.org/10.1017/dsi.2019.355.

Heinonen K., Campbell C., Ferguson S.L. (2019), Strategies for creating value through individual and collective customer experiences, Business Horizons, January-February, Vol. 62, Issue 1: 95-104, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.09.002.

Haffar M., Al-Karaghouli W., Irani Z., Djebarni R., Gbadamosi G. (2019), The influence of individual readiness for change dimensions on quality management implementation in Algerian manufacturing organisations, International Journal of Production Economics, January 2019, Vol. 207: 247-260, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.024.

Hammer M. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa: 46.

Hamrol A. (2013), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 33, 289, 350-352, 426-42.

Hamrol A., Mantura W. (2011), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 93, 98, 210, 220-237.

Hardeman W., Houghton J., Lane K., Jones A., Naughton F. (2019), A systematic review of just-in-time adaptive interventions (JITAIs) to promote physical activity, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 16 (31)/2019, https://doi.org/10.1186/s12966-019-0792-7.

Harmon P. (2019), Business Process Change 4th Edition A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington, Massachusetts: 1-534.

Harry M., Schroeder R. (2005), Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków: 9.

Hemant U. (2011), Six Sigma for Business Excellence: Approach, Tools and Applications, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. licensees of Pearson Education in South Asia: xvii.

Herman A., Szablewski A. (red.) (1999),Zarządzanie wartością firmy, POLTEX, Warszawa.

Horngen C.T., Datar S.M., Rajan M.V. (2014), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 15th Edition, Hardcover – Feb. 14.

Hummel K., Schlick C., Fifka M. (2019), The Role of Sustainability Performance and Accounting Assurors in Sustainability Assurance Engagements, Journal of Business Ethics, February 2019, Vol. 154, Issue 3: 733-757, https://doi.org/10.1007/s10551-016-3410-5.

Hutchins D. (2019), Quality Beyond Borders Dantotsu or How to Achieve Best in Business, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315122809.

Islamy C.C., Ahmad T. (2019), Histogram-based multilayer reversible data hiding method for securing secret data, Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, September 2019, Vol. 8, No. 3: 1128-1134DOI 10.11591/eei.v8i3.1321.

Jacyno M. (2014), Możliwość zarządzania ryzykiem społecznym, Acta Innovations, Tom 10: 57-65.

Jacyno M., Kwestarz M., Wójcik G.P. (2015), The balanced risk map as a means of mapping the process of analyzing and determining risk levels in enterprises, [w:]Quality and risk in conditions of changing business environment (ed.) Adam Skrzypek: 11-23, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin.

Jeston J. (2014), Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Routledge, United Kingdom, London, https://doi.org/10.4324/9780203081327.

Jeunet J., Orm M.B. (2020), Optimizing temporary work and overtime in the Time Cost Quality Trade-off Problem, European Journal of Operational Research, Available online 17 January 2020, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.01.013.

Ji W., Li Y., AbouRizk S.M. (2019), Integrated data-driven approach for analyzing pipe welding operator-quality performance, Automation in Construction, October 2019, Vol. 106, 102814, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.04.009.

Ji W., Yin S., Wang L. (2019), A big data analytics-based machining optimisation approach, Journal of Intelligent Manufacturing, March 2019, Vol. 30, Issue 3: 1483-1495, https://doi.org/10.1007/s10845-018-1440-9.

Jiju A. (2011), Six Sigma vs Lean: some perspectives from leading academics and practitioners, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 60, No. 2: 185-190, http://dx.doi.org/10.1108/17410401111101494.

Joppen R., Enzberg S., Kühn A., Dumitrescu R. (2019), Data map – methodfor the specification of data flows within production, Procedia CIRP, Vol. 79: 461-465, https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.127.

Jordan S., Messner M. (2019), The use of forecast accuracy indicators to improve planning quality: insihts from a case study, European Accounting Review, 05 Mar 2019, https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1577150.

Junkeon A., Daejun Ch. (2016), Fuzzy-based HAZOP study for process industry, Journal of Hazardous Materials, November 2016, Vol. 317, 5: 303-311, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.05.096.

Juran J.M. (1998), Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York.

Kamath N.H., Rodrigues Lewlyn L.R. (2016), Simultaneous consideration of TQM and TPM influence on production performance: A case study on multicolor offset machine using SD Model, Perspectives in Science, September 2016, Vol. 8: 16-18.

Kamiński J. (2019), Zrównoważony marketing w zrównoważonym świecie – cz. 2, Marketing i Rynek, Nr 3: 3-16, DOI 10.33226/1231-7853.2019.3.1.

Kannimuthu M., Raphael B., Palaneeswaran E., Kuppuswamy A. (2019), Optimizing time, cost and quality in multi-mode resource-constrained project scheduling, Built Environment Project and Asset Management, Vol. 9, No. 1: 44-63, https://doi.org/10.1108/BEPAM-04-2018-0075.

Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wolters Kluwer Polska S.A., Kraków: 184

Kaplan R.S., Norton D.P. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa: 69. 

Karaszewski R. (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń: 193-196, 226-229, 251-254.

Karaszewski R. (2001), Servqual – metoda badania jakości świadczonych usług, Problemy Jakości, Nr 5.

Karaszewski R. (2001), TQM teoria i praktyka, Wydawnictwo TNOiK, Toruń: 38.

Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń: 47-48.

Kariuki S.W., Rotich G. (2019), Role of stores management in reduction of redundant stock, a case study of Keroche Breweries Limited, Kenya, International Journal of Project Management, May 2019, Vol. 1, No. 5: 80-97.

Kasprzak T. (red.) (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kindlarski E. (1988), Jakość wyrobów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kindlarski E., Bagiński J. (1994), Podstawy zarządzania przez jakość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.

Kiran D.R. (2019), Production Planning and Control. 1st Edition. A Comprehensive Approach, Butterworth-Heinemann Publisher.

Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków: 94.

Kłos Z. (2018), Environmental evaluation of technical objects – contexts, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 70, No. 2: 25-41, DOI 10.21008/j.2449-920X.2018.70.2.02.

Kłos Z. (2018), Environmental evaluation of technical objects – frames, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 70, No. 2: 1-19, DOI 10.21008/j.2449-920X.2018.70.2.01.

Kłos Z. (1998), Zarządzanie przez jakość a kultura przedsiębiorstwa, Problemy jakości, Nr 4: 17.

Knop K., Mikulová P. (2019), Evaluation of the Level of Work Safety, Advancement and Efficiency of the Use of Machines and Devices on Labelling and Packaging Line and an Attempt to Compare the Results Using the Modified Mckinsey Matrix, System Safety: Human – Technical Facility – Environment, Vol. 1, Issue 1: 189-196, https://doi.org/10.2478/czoto-2019-0024.

Konarzewska-Gubała E. (red.) (2006), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław: 53-55, 157, 161-163, 415-416.

Kong F. (2019), Development of metric method and framework model of integrated complexity evaluations of production process for ergonomics workstations, International Journal of Production Research, Vol. 57, Issue 8: 2429-2445, https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1519266.

Kopycińska D. (red.) (2003), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin: 259, 261.

Kotler P. (2012), Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa: 33-34.

Krzemień E. (2004), Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze. Jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa: 85.

Krzemień E., Wolniak R. (2002), Wpływ zastosowania metody FMEA na koszty jakości w przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, Nr 5.

Kuc B.R. (2004), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.

Kunreuther H., Meyer R.J., Michel-Kerjan E.O. (ed.) (2019), The Future of Risk Management, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Kwestarz M., Wójcik G.P. (2013), Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, R. 44, Nr 6: 223-228.

Kwestarz M., Wójcik G.P. (2013), Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, R. 44, Nr 5: 186-191.

Laczniak G.R., Murphy P.E. (2019), The role of normative marketing ethics, Journal of Business Research, February 2019, Vol. 95: 401-407, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.036.

Laloux F. (2014), Reinventing organizations A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness, Nelson Parker, Brussels.

Leksykon zarządzania(2004), Wydawnictwo Difin, Warszawa: 646-647, 663, 672.

De Lessio M.P., Wynn D.C., Clarkson P.J. (2019), Modelling the planning system in design and development. Research in Engineering Design, April 2019, Vol. 30, Issue 2: 227-249, https://doi.org/10.1007/s00163-017-0272-5.

Levine D.M. (2006), Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP, Pearson Education, New Jersey.

Li S., Zeng W. (2016), Risk analysis for the supplier selection problem using failure modes and effects analysis (FMEA), Journal of Intelligent Manufacturing, December 2016, Vol. 27, Issue 6: 1309-1321, https://doi.org/10.1007/s10845-014-0953-0.

Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania. Strategie. Techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 24-25.

Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 81-84.

Liu H.-C., You J.-X., Duan C.-Y. (2019), An integrated approach for failure mode and effect analysis under interval-valued intuitionistic fuzzy environment,International Journal of Production Economics, January 2019, Vol. 207: 163-172, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.03.008.

Lock D. (red.) (2002), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 86.

Louzada F., Ferreira P., Ara A., Godoy C. (2019), CEP online: a web-oriented expert system for statistical process control, Pesquisa Operacional, Vol. 39, No. 1, Rio de Janeiro Jan./Apr. 2019, http://dx.doi.org/10.1590/0101-7438.2019.039.01.0177.

Łańcucki J. (red.) (1995), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz: 148-149.

Łuczak J. (2007), Metody i techniki zarządzania jakością: kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań: 189, 304.

Łukasiński W., Betlej P. (2019), Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce, Problemy Jakości, R. 51, Nr 5: 14-20, DOI 10.15199/46.2019.4.3.

Ma H., Chu X., Xue D., Chen D. (2019), Identification of to-be-improved components for redesign of complex products and systems based on fuzzy QFD and FMEA, Journal of Intelligent Manufacturing, February 2019, Vol. 30, Issue 2: 623-639, https://doi.org/10.1007/s10845-016-1269-z.

Maged A., Haridy S., Kaytbay S., Bhuiyan N. (2019), Continuous improvement of injection moulding using Six Sigma: case study, Int. J. Industrial and Systems Engineering, Vol. 32, No. 2: 243-266, Inderscience Enterprises Ltd.

Marabelli M., Galliers R.D. (2017), A reflection on information systems strategizing: the role of power and everyday practices, Information System Journal, May 2017, Vol. 27, Issue 3: 347-366, DOI 10.1111/isj.12110.

Martin D. (2013), Sustainable Marketing, Pearson Higher Education, London: 1-256.

Martínez-Moreno A., Suárez A.D. (2016), Level of quality management in the Municipal Sports Services, contrast trough EFQM Excellence Model, SpringerPlus, Vol. 5, Issue 1: 1-8.

Maruszak D., Wolniak R. (2009), Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o., Wydawnictwo Politechniki Śląska, Wydziału Organizacji i Zarządzania, Gliwice.

Masing W. (1994), Das Unternehmen im Wettbewerb, [w:] W. Masing (red.), Handbuch Qualitäts – Management, Hanser, München – Vien: 7, 11.

Marksberry P., Badurdeen F., Gregory B., Kreafle K. (2010), Management directed kaizen: Toyota’s Jishuken process for management development, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 21, No. 6: 670-686, https://doi.org/10.1108/17410381011063987.

Masterman C., Viscusi W. K. (2019), The Specific Consumer Expectations Test for Product Defects, Indiana Law Journal, Forthcoming; Vanderbilt Law Research, 18 February 2019, Paper No. 19-08, Available at SSRN https://ssrn.com/abstract=3352125.

Matysiewicz J. (2016), Wiedza jako podstawa budowy relacji z klientem w sektorze usług profesjonalnych, Handel wewnętrzny, Nr 5.

Max M.D., Johnson (Deceased) A.H. (2019), New Technology for NGH Development and Production, Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00401-9_8.

Mazur A., Gołaś H. (2010), Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

McAdam R., Miller K., McSorley C. (2019), Towards a contingency theory perspective of quality management in enabling strategic alignment, International Journal of Production Economics, January 2019, Vol. 207: 195-209, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.07.003.

McDonagh P., Kilbourne W., Prothero A. (2018), Sustainable consumption, consumer culture and the politics of a megatrend, [w:] O. Kravets, P. MacLaren, S. Miles, A. Venkatesh (Eds.) The SAGE Handbook of Consumer Culture: 478-498, U.K. London: Sage Publications.

McFarlane Donovan A. (2013), The Strategic Importance of Customer Value, Atlantic Marketing Journal, Vol. 2, No. 1 (Winter 2013), Article 5: 61-74http://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol2/iss1/5.

Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, WWSZiP, Wałbrzych.

Mroczkowski M. (1990), Doświadczenia zakładów elektromaszynowych „EDA” w Poniatowej we wdrażaniu rachunku kosztów jakości – ekonomiczne oddziaływanie na jakość produkcji, OBJWP ZETOM, Warszawa.

Myerson P. (2018), Lean Demand-Driven Procurement How to Apply Lean Thinking to Your Supply Management Processes, Productivity Press, New York: 1-280, https://doi.org/10.4324/9780429442582.

Neto J.A., Giacaglia G.E. (2016), Case study of a quality cost model in a small business, Engineering Research Technical Reports, April 2016, Vol. 7, Issue 2: 1-24, https://doi.org/10.32426/engresv7n2-001.

Nicholas J. (2018), Lean Production for Competitive Advantage A Comprehensive Guide to Lean Methodologies and Management Practices, Second Edition, Productivity Press, New York: 1-612, https://doi.org/10.4324/9781351139083.

Nierzwicki W. (red.) (1999), Zarządzanie jakością, Wybrane zagadnienia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

Nierzwicki W., Wiśniewska M. (1995), House of Quality, Problemy Jakości, Nr 2.

Noga B., Noga M. (2019), Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa: 140.

Osbert-Pociecha G. (2011), Ograniczenie złożoności jako uwarunkowanie osiągnięcia efektywności organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław: 7.

Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R. (2000), The Six Sigma Way. How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing Their Performance, McGraw-Hill, New York: 14, 19-41, DOI 10.1036/0071358064.

Papista E., Dimitriadis S. (2019), Consumer – green brand relationships: revisiting benefits, relationship quality and outcomes, Journal of Product & Brand Management, Vol. 28, No. 2: 166-187, https://doi.org/10.1108/JPBM-09-2016-1316.

Pasternak K., Grzybowska B. (2000), Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn: 56.

Pattanayak A.K., Prakash A., Mohanty R.P. (2019), Risk analysis of estimates for cost of quality in supply chain: a case study, Production Planning & Control the Management of Operations, Vol. 30, Issue 4: 299-314, https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1541488.

Pearson S. (1996), Building Brands Directly: Creating Business Value from Customer Relationships, MacMillan Press Ltd., London, DOI 10.1007/978-1-349-13771-8.

Peljhan D., Marc M. (2018), Total quality management and performance management systems: team players or lonely riders? Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 29, Issue 7-8: 920-940, https://doi.org/10.1080/14783363.2016.1253464.

Peppers D., Rogers M. (2016), Managing Customer Relationships: A Strategic Framework, New Jersey: John Willey & Sons, DOI 10.1002/9781119239833.

Pérez A.V., Gámez M.R., Briones V.F. Véliz, Viteri C.G. Villacreses, Molina L.A. Valarezo. (2018), Sustainable Development Seen from Environmental Training in University Linkage, International Journal of Life Sciences (IJLS), February 2018, [S. l.], Vol. 2, No. 1: 12-20, Available at: https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijls/article/view/75, Accessed 24 April 2018, http://dx.doi.org/10.29332/ijls.v2n1.75.

Pishgar R., Dominic J.A., Sheng Z., Tay J.H. (2019), Denitrification performance and microbial versatility in response to different selection pressures, Bioresource Technology, June 2019, Vol. 281: 72-83, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.02.061.

Pluta A., Wójcik G.P. (2014), Ocena kompetencji organizacji pracy u osób wchodzących na rynek pracy, E-mentor, Czerwiec 2014, Nr 3(55): 5-11.

Pluta A., Wójcik G.P. (2015), Research on time-management skills of employees in the process of creating value for the customer, International Journal Business Performance Management, Vol. 16, Nos. 2/3: 246-261.

Pluta A., Wójcik G.P. (2011), Vademecum menedżera – organizacja pracy własnej, Economicus, Szczecin.

Porter M.E., Kramer M.R. (2019), Creating Shared Value, [w:] G. Lenssen, N. Smith (eds.), Managing Sustainable Business. Springer, Dordrecht: 323-346, https://doi.org/10.1007/978-94-024-1144-7_16.

Prajapati P.K. (2015), Implementation Aspects of TQM in Indian Manufacturing Industries, International Journal of Science, Engineering and Technology, Vol. 3, Issue 3: 590-596, DOI 10.2348/ijset06150590.

Puett C. (2019), Assessing the cost‐effectiveness of interventions within a humanitarian organisation, Disasters Open Access Special Issue on Resillience from the Ground Up, July 2019, Vol. 43, Issue 3: 575-590, https://doi.org/10.1111/disa.12344.

Pyzdek T. (2003), The Six Sigma Handbook Revised and Expanded A complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, MHID 0-07-141596-3, DOI 10.1036/0071415963.

Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy – poradnik menadżera i inwestora, WIP Press, Warszawa.

Reed R., Lemak D.J. (1996), Beyond Process: TQM content and firm performance, Academy of Management Review, January 1996, Vol. 21, No. 1.

Rezi M., Chandra G., Budiman S., Putra G., Rizki A. (2019), Analyze the Effect of First Media Service Quality Towards Consumer Satisfaction Using the ServQual Method, International Journal for Educational and Vocational Studies, Vol 1, No. 3 , https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i3.1592.

Richards G., Yeoh W., Loong Chong A.Y., Popovič A. (2019), Business intelligence effectiveness and corporate performance management: an empirical analysis, Journal of Computer Information Systems, Vol. 59, Issue 2: 188-196, https://doi.org/10.1080/08874417.2017.1334244.

Rintamäki T., Kirves K. (2017), From perceptions to propositions: Profiling customer value across retail contexts, Journal of Retailing and Consumer Services, Elsevier, Vol. 37(C): 159-167, DOI 10.1016/j.jretconser.2016.07.016.

Robson M. (2005), Grupowe rozwiązywanie problemów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 84.

Rodgers M., Oppenheim R. (2019), Ishikawa diagrams and Bayesian belief networks for continuous improvement applications, The TQM Journal, Vol. 31, No. 3: 294-318, https://doi.org/10.1108/TQM-11-2018-0184.

Rodzeń A., Stoma M. (2019), Jakość usług transportowych, a koncepcja SERVQUAL, Problemy Jakości, R. 51, Nr 2: 2-7, DOI 10.15199/46.2019.2.1

Roszak M.T. (2016), Integracja wymagań systemowych w ujęciu procesowym, Problemy Jakości, R. 48, Nr 12: 12-17, DOI 10.15199/47.2016.12.2.

Roszak M.T. (2018), Wdrażanie w organizacji wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka, Napędy i Sterowanie, R. 20, Nr 7/8: 118-122.

Roszak M.T. (2014), Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej, Open Access Library, Vol. 1 (31): 1-150.

Sadkowski W. (2019), Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości, Problemy Jakości, R. 51, Nr 3: 15-20, DOI 10.15199/46.2019.3.3.

Sadkowski W. (2018), Wybrane modele rachunku kosztów jakości i ich zastosowanie, Przedsiębiorczość – Edukacja, Tom 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym: 221-233, DOI 10.24917/20833296.14.

Sedevich-Fons L. (2019), Accounting and quality management: the accounts payable function under ISO 9000, Business Process Management Journal, https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2018-0344.

Serrat O. (2017), Knowledge Solutions Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance, Knowledge Solutions. Springer, Singapore: 57-67, https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_11.

Sharma H. (2019), Production Planning and Control, BookRix-Edition, Germany, Munich.

Shingo S. (2019), A Revolution in Manufacturing. The SMED System. Routledge. New York, https://doi.org/10.4324/9781315136479.

Shivajee V., Kr Singh R., Rastogi S. (2019), Manufacturing conversion cost reduction using quality control tools and digitization of real-time data, Journal of Cleaner Production, 10 November 2019, Vol. 237, 117678, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117678.

Simon H., Fassnacht M. (2019), Innovations in Price Management, Price Management, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-99456-7_14.

Singh M., Rathi R. (2019), A structured review of Lean Six Sigma in various industrial sectors, International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 10, No. 2: 622-664, https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2018-0018.

Sikora T. (red.) (2004), Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków: 93-103.

Sillanpää M., Ncibi C. (2019), The Circular Economy 1st Edition Case Studies about the Transition from the Linear Economy, Academic Press, Cambridge: 1-344.

Skowrońska-Szmer A. (2012), Zarządzanie jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Zakład Zarządzania Jakością, Wrocław.

Skrzypek E. (2006), Doskonalenie jako droga do doskonałości organizacji, [w:] E. Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności i otoczenia wyzwania teorii i praktyki „EXCELLENCE”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 48.

Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 67-70.

Skrzypek E. (2008), Zarządzanie procesami w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa „INNOVATION”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 40.

Slack N. (1995) The Manufacturing Advantage, Oxfordshire, Management Books 2000 Ltd. Oxford: 15, 81-86.

Sołtysiak M. (2014), Menedżerowie w procesie zarządzania ryzykiem. Modern Management Review. Quarterly. April-June 2014. Vol. XIX. Research Journal 21 (2/2014): 141-148, Publishing House of Rzeszow University of Technology. DOI 10.7862/rz.2014.mmr.25.

Song J., Li D., Ma X., Teng G., Wei J. (2019), PQR signal quality indexes: A method for real-time photoplethysmogram signal quality estimation based on noise interferences, Biomedical Signal Processing and Control, January 2019, Vol. 47: 88-95, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.05.020.

Sreedharan V.R., Raju R., Sunder M.V., Antony J. (2019), Assessment of Lean Six Sigma Readiness (LESIRE) for manufacturing industries using fuzzy logic, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 36, No. 2: 137-161, https://doi.org/10.1108/IJQRM-09-2017-0181.

Stamatis D.H. (2019), Risk Management Using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 5.

Stankiewicz J. (red.) (2005), Kapitał Informacja Jakość, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 17.

Stauss B., Seidel W. (2019), Human Resource Aspects of Complaint Management, Effective Complaint Management. Management for Professionals, 01 February 2019, pp. 361-389, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-98705-7_14.

Steiss A.W. (2019), Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781482275865.

Sturm S., Kaiser G., Hartmann E. (2019), Long-run dynamics between cost of quality and quality performance, International Journal of Quality & Reliability Management, https://doi.org/10.1108/IJQRM-05-2018-0118.

Suárez-Barraza M.F., Rodríguez-González F.G. (2019), Cornerstone root causes through the analysis of the Ishikawa diagram, is it possible to find them? International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 11, No. 2: 302-316https://doi.org/10.1108/IJQSS-12-2017-0113.

Sweis R., Ismaeil A., Obeidat B., Kanaan R.K. (2019), Reviewing the Literature on Total Quality Management and Organizational Performance, Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM), [S. l.] July 2019, Vol. 7, No. 3: 192-215, https://doi.org/10.25255/jbm.2019.7.3.192.215.

Szczepańska K. (2013), Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy. Ocena. Perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 72.

Szczepańska K. (2009), Koszty jakości dla inżynierów, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, 134.

Szczepańska K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 99.

Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 14-15.

Szczepańska K., Bugdol M. (red.) (2016), Podstawy zarządzania procesami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Szyjewski Z. (2015), Definiowanie kwalifikacji informatycznych, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Totem 2015: 219-251, Szczecin.

Świderska G. (2001), Zarządzanie kosztami. Zbiór zadań, Management Accounting Consulting, Warszawa, 79-87.

Świderski A. (2018), Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa, 1-208.

Tadic D., Gumus A. T., Arsovski S., Aleksic A., Stefanovic M. (2013), An evaluation of quality goals by using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodology, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 25, Issue 3: 547-556.

Tangen S. (2004), Performance measurement: From philosophy to practice, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53, No. 8.

Tapping D., Shuker T. (2018), Value Stream Management for the Lean Office. Eight Steps to Planning, Mapping, & Sustaining Lean Improvements in Administrative Areas, Productivity Press, New York, 1-176, https://doi.org/10.1201/b16934.

Targalski J., Francik A. (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 159-160, 162, 217.

Terelak-Tymczyna A. (2012), Metody zarządzania i sterowania jakością – instrukcja do ćwiczeń, Szczecin, 15.

Tarı́ J.J., Sabater V. (2004), Quality tools and techniques: Are they necessary for quality management? International Journal of Production Economics, 18 December 2004, Vol. 92, Issue 3: 267-280, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2003.10.018.

Tkaczyk St. (2000), Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, 54-60.

Tkaczyk St. (red.) (2010), Quality Management. Selected aspects, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 26, 59.

Tkaczyk St., Kowalska-Napora E. (2012), Strategia zarządzania jakością, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 45.

Tkaczyk St., Wójcik G. (2006), Kreowanie kultury jakości w organizacji, [w:] E. Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności i otoczenia – wyzwania teorii i praktyki. „EXCELLENCE”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, 302.

Toruński J.T. (2013), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Issue 97: 73-87.

Trojanowski T. (2017), Innovations in Human Resource Management through the Creation of Sustainable Staff Members, Handel wewnętrzny, Nr 1.

Tsai W.-H., Jhong S.-Y. (2019), Production decision model with carbon tax for the knitted footwear industry under activity-based costing, Journal of Cleaner Production, 10 January 2019, Vol. 207: 1150-1162, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.104.

Tsarouhas P. (2019), Statistical analysis of failure data for estimating reliability, availability and maintainability of an automated croissant production line, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 25, No. 3: 452-475, https://doi.org/10.1108/JQME-04-2018-0029.

Tse Y.K., Zhang M., Tan K.H., Pawar K., Fernandes K. (2019), Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: the roles of control mechanisms, Journal of Business Research, April 2019, Vol. 97: 291-303, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.029.

Tuan L.T., Rajendran D., Rowley C., Khai D.C. (2019), Customer value co-creation in the business-to-business tourism context: The roles of corporate social responsibility and customer empowering behaviors, Journal of Hospitality and Tourism Management, June 2019, Vol. 39: 137-149, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.04.002.

Turvey R. (2019), Economic Analysis and Public Enterprises, Routledge, United Kingdom, London, https://doi.org/10.4324/9780429199615.

Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Van der Spek M., Roussanaly S., Rubin E.S. (2019), Best practices and recent advances in CCS cost engineering and economic analysis, International Journal of Greenhouse Gas Control, April 2019, Vol. 83: 91-104, https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2019.02.006.

Velenturf A.P., Jopson J.S. (2019), Making the business case for resource recovery, Science of The Total Environment, 15 January 2019, Vol. 648: 1031-1041, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.224.

Wahab S. (2018), Sustaining the Environment Through Green Marketing, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 7, Supplementary Issue 2

Walters D. (2009), Understand the value chain network, understand the market, understand the industry and understand the customer, Journal of Transport and Supply Chain Management, November 2009: 96-119.

Wan L., Orzes G., Sartor M., Di Mauro C., Nassimbeni G. (2019), Entry modes in reshoring strategies: An empirical analysis, Journal of Purchasing and Supply Management, June 2019, Vol. 25, Issue 3, 100522, https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.11.002.

Wang H., Liu H., Kim S.J., Kim K.H. (2019), Sustainable fashion index model and its implication, Journal of Business Research, June 2019, Vol. 99: 430-437, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.027.

Wawak S. (2005), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Onepress, Gliwice.

Wawak T. (red.) (1997), Społeczne, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, Wydawnictwo EJB, Kraków: 137-142.

Wasilewski L. (1998), Karta praw konsumenta, Problemy Jakości, Nr 5: 2-8.

Weiss E., Wójcik G.P. (2011), Quality management in polish health care institutions, International Journal of Business and Public Administration, Vol. 8, No. 1: 79-88.

Wesołowski W.J. (1975), Programowanie nowej techniki, Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 158-194.

Więcek J. (red.) (2007), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 12-15, 79-92.

Winslow W. (1996), Strategic Business Transformation: Achieving Strategic Objectives Through Business Re-engineering, McGraw-Hill Publishing Co. London.

Wiśniewska M. (2009), Integracja metody Servqual i modelu KANO na rzecz pomiaru jakości usługi edukacyjnej, [w:] Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, praca zbiorowa pod red. P. Grudowskiego, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 72-83.

Wiśniewska M. (2009), Jakość w czasach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3/2: 265-275.

Wójcik G.P. (2013), Creating value through efficient enterprise risk management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 781, Ekonomiczne problemy usług Nr 106 E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje, Zeszyt 781 (106): 359-368.

Wójcik G.P. (2014), Koszty jakości – wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Wójcik G.P. (2006), MaXXIme methodology recommended by the EU DG XXI (now DG TAXUD), Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 4C: 211-214.

Wójcik G.P. (2010), Model funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w administracji finansów publicznych, Problemy Jakości, R. 41, Nr 2: 11-16.

Wójcik G.P. (2014), Przedsiębiorczość, kreatywność, zdolność do uczenia się źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Oblicza przedsiębiorczości (red. nauk.) A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 241-256.

Wójcik G.P. (2009), Quality Management in SI in Tax Offices, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B: 408-415.

Wójcik G.P. (2007), Risk management an information system, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 4A: 388-391.

Wójcik G.P. (2015), Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 377: 103-118.

Wójcik G.P. (2017),Six Sigma as the method of processes’ efficiency improvementin energy industry, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings 29 June – 5 July, Vol. 17, Issue 53, STEF92 Technology Ltd., DOI 10.5593/sgem2017/53/S21.096. Bulgaria. Sofia, 773-780.

Wójcik G.P. (2017), Six Sigma metodą zmiany zarządzania przedsiębiorstwem usprawniającą procesy, [w:] Perspektywy rozwoju podejścia procesowego, Szanse i ograniczenia, (red. nauk.) A. Bitkowska i E. Weiss, Vizja Press & It, Warszawa, 151-166.

Wójcik G.P. (2012), Skuteczność i efektywność działań kierownika projektu czynnikiem sukcesu, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 56: 250-261.

Wójcik G.P. (2012), Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w energetyce, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. 10, No. 3, Part 1: 225-237.

Wójcik G.P. (2017), The analysis of key elements for incentive systems to determine firm success, [w:] Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends edited by Marek Jabłoński, Chapter 24, Nova Science Publishers, Inc. New York: 413-426.

Wójcik G.P. (2017), The implementation of cooperation and commitment in line with the TQM philosophy: the concept of streamlining an organizational operation, [w:] Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends edited by Marek Jabłoński, Chapter 25, Nova Science Publishers, Inc., New York: 427-436.

Wójcik G.P. (2008), Wpływ zarządzania procesowego na jakość usług w administracji finansów publicznych, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Tom 2, Lublin.

Wójcik G.P. (2016), Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją, [w:] Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Seria „Zarządzanie procesami w teorii i w praktyce” Zeszyt nr 2 (red. nauk.) M. Kunasz, P. Zwiech, Volumina, Szczecin, 5-15, www.procesynaus.kzkl.eu.

Wójcik G.P. (2009), Zarządzanie jakością w urzędach skarbowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 57, 133.

Wójcik G.P. (2011), Zarządzanie relacjami z klientami jako czynnik przewagi konkurencyjnej w energetyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 151: 725-740.

Wójcik G.P. (2012), Zarządzanie wiedzą koncepcją integrującą systemy zarządzania w organizacji, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, Kwartalnik, Nr 3(31): 79-92, Sowa, Warszawa.

Wójcik G.P. (2011), Zarządzanie zmianą głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie pozycji firmy energetycznej na rynku, [w:] Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji (pod red.) Elżbiety Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 389-404.

Wójcik G.P. (2011), Związek zmian organizacyjnych i strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym z potrzebą poprawy jakości wykonywanych usług, Master of Business Administration, Nr 3 (110): 138-151.

Wójcik G.P., Ekielski A. (2017), Total Productive Maintenance by improving production efficiency in food industry, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings 29 June – 5 July, Vol. 17, Issue 53, STEF92 Technology Ltd., DOI 10.5593/sgem2017/53/S21.123, Bulgaria, Sofia: 989-996.

Vaxevanidis N.M., Petropoulos G., Avakumovic J., Mourlas A. (2009), Cost of quality models and their implementation in manufacturing firms, International Journal for Quality research, Vol. 3, No. 1: 27-36, Quality research UDK- 005.642.3:338.3.

Verde G.L., Roca V., Pugliese M. (2019), Quality assurance in planning a radon measurement survey using PDCA cycle approach: what improvements? International Journal of Metrology and Quality Engineering (IJMQE), 16 April 2019, Vol. 10, Issue 2, https://doi.org/10.1051/ijmqe/2019004.

Xiao S., Chen Z., Sarker B.R. (2019), Integrated maintenance and production decision for k-out-of-n system equipment with attenuation of product quality, International Journal of Quality & Reliability Management, 7 May 2019, Vol. 36, No. 5: 735-751, https://doi.org/10.1108/IJQRM-07-2017-0138.

Yazdani M., Kahraman C., Zarate P., Onar S.C. (2019), A fuzzy multi attribute decision framework with integration of QFD and grey relational analysis, Expert Systems with Applications, January 2019, Vol. 115: 474-485, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.08.017.

Yazdi M. (2019), Improving failure mode and effect analysis (FMEA) with consideration of uncertainty handling as an interactive approach, International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), June 2019, Vol. 13, Issue 2: 441-458, https://doi.org/10.1007/s12008-018-0496-2.

Zhang T.C., Gub H., Jahromi M.F. (2019), What makes the sharing economy successful? An empirical examination of competitive customer value propositions, Computers in Human Behavior, June 2019, Vol. 95: 275-283, https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.019.

Zapłata S. (2018), Projakościowe zarządzanie w organizacji – czynniki sukcesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacji i Zarządzanie, Nr 128, Gliwice: 501-516.

Zheng P., Xu X., Xie S.Q. (2019), A weighted interval rough number-based method to determine relative importance ratings of customer requirements in QFD product planning, Journal of Intelligent Manufacturing, January 2019, Vol. 30, Issue 1: 3-16, ttps://doi.org/10.1007/s10845-016-1224-z.

Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 5, 37, 81-92, 126-149.

 

Dokumenty normalizacyjne

Norma PN-EN ISO 9000:2015 System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia (polski odpowiednik międzynarodowej normy ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and terminology).

Norma PN-EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością – Wymagania (polski odpowiednik międzynarodowej normy ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Norma PN-EN ISO 9004:2018 Zarządzanie jakością – Jakość organizacji – Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu /Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji – Podejście przez zarządzanie jakością/ (polski odpowiednik międzynarodowej normy ISO 9004:2018 Quality management systems – Guidelines for performance improvements).

Norma PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania (polski odpowiednik międzynarodowej normy ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use).

Norma PN-EN 31010:2010 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.

Norma PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne.

PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000.

 

Netografia

http://www.argo.biz.pl [dostęp: 05.06.2018].

http://www.governica.com/Macierz_analizy_danych [dostęp: 05.06.2018].

http://www.governica.com/Punktowy_diagram_korelacji [dostęp: 05.06.2018].

http://www.osmkosow.pl [dostęp: 05.06.2018].

http://www.otclub.pl/ [dostęp: 05.06.2018].

http://www.wsiz.rzeszow.pl/pbetlej/mat_bo.html [dostęp: 05.06.2018].

http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/data/diagram%20korelacji.pdf [dostęp: 05.06.2018].

Polska Akademia Six Sigma, Czym jest Six Sigma? http://www.polishsixsigmaacademy.pl/about_us.php?category=11 [dostęp: 05.06.2018].

STATISTICA a metodyka „Sześć

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku