• Zamknięcie roku w Banku Spółdzielczym

Koniec roku to czas, w którym porządkujemy i podsumowujemy cały rok. Bank Spółdzielczy należy do instytucji finansowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzają roczne sprawozdanie finansowe. Po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia, i jeszcze przed sporządzeniem bilansu i ostatecznego sprawozdania finansowego jest wiele rzeczy, które należy wykonać, a które stanowią dodatkowe czynności kończące rok obrotowy. Książka, którą kierujemy do Banków Spółdzielczych zawiera omówienie podstawowych elementów wchodzących w skład sprawozdania rocznego, a mianowicie: 1. Bilans 2. Pozabilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 5. Informacja dodatkowa 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Zestawienie zmian w kapitale 8. Sprawozdanie z działalności banku. W książce uwzględniono zmiany prawne jakie zachodziły w 2018 roku, pokazano podejście od strony podatkowej oraz przedstawiono bardzo istotne kwestie dotyczące instrumentów finansowych. Publikacja równi

Podtytuł Zamknięcie roku w Banku Spółdzielczym
Autor Piotr Huzior, Ireneusz Kurczyna, Dorota Romek (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 330
90.00 63.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-248-4
Koniec roku to czas, w którym porządkujemy i podsumowujemy cały rok. Bank Spółdzielczy należy do instytucji finansowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzają roczne sprawozdanie finansowe.

Po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia, i jeszcze przed sporządzeniem bilansu i ostatecznego sprawozdania finansowego jest wiele rzeczy, które należy wykonać, a które stanowią dodatkowe czynności kończące rok obrotowy.

Książka, którą kierujemy do Banków Spółdzielczych zawiera omówienie podstawowych elementów wchodzących w skład sprawozdania rocznego, a mianowicie:
1. Bilans
2. Pozabilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
5. Informacja dodatkowa
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Zestawienie zmian w kapitale
8. Sprawozdanie z działalności banku.

W książce uwzględniono zmiany prawne jakie zachodziły w 2018 roku, pokazano podejście od strony podatkowej oraz przedstawiono bardzo istotne kwestie dotyczące instrumentów finansowych. Publikacja również szczegółowo zaznajamia czytelnika z pozycją „Fundusze Własne Banku".

Książka została napisana z myślą o głównych księgowych oraz członkach organów zarządzających i nadzorujących Banków Spółdzielczych.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Bilans - Ireneusz Kurczyna 11
1.1. Aktywa 12
1.2. Pasywa 66

Rozdział 2
Pozabilans - Ireneusz Kurczyna 93

Rozdział 3
Rachunek zysków i strat - Ireneusz Kurczyna 101

Rozdział 4
Wprowadzenie do sprawozdania - Ireneusz Kurczyna 133

Rozdział 5
Informacja dodatkowa - Ewelina Kuśmierz 141

Rozdział 6
Zestawienie zmian w kapitale - Ireneusz Kurczyna 183

Rozdział 7
Rachunek przepływów - Ireneusz Kurczyna 187
7.1. Definicje 188
7.2. Przepływy pieniężne i ich prezentacja (IV) 188
7.3. Metody prezentacji przepływów pieniężnych 190
7.4. Przepływy pieniężne netto 191
7.5. Rachunek przepływów pieniężnych banku spółdzielczego 192
7.6. Praktyczne wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią dla banku spółdzielczego 193

Rozdział 8
Sprawozdanie z działalności - Barbara Kosieradzka 205
8.1. Unormowania prawne 205
8.2. Cel Sprawozdania z działalności 205
8.3. Zakres Sprawozdania z działalności 206
8.4. Przykładowe sprawozdanie - zarys 208
8.5. Obowiązki złożenia Sprawozdania z działalności 212

Rozdział 9
Inwentaryzacja - Barbara Kosieradzka 215
9.1. Unormowania prawne 215
9.2. Cel inwentaryzacji 216
9.3. Przedmiot inwentaryzacji 217
9.4. Ogólne zasady inwentaryzacji 218
9.5. Spis z natury 221
9.6. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji 223
9.7. Zadania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji 224
9.8. Najczęstsze błędy podczas inwentaryzacji 226
9.9. Inwentaryzacja w procesie badania sprawozdania finansowego 227

Rozdział 10
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych w banku spółdzielczym - Jan Szostak 229

Rozdział 11
Instrumenty finansowe - Łukasz Szydełko 263
11.1. Zakres polityki rachunkowości banku spółdzielczego 263
11.2. Możliwości klasyfikacji i reklasyfikacji instrumentów finansowych dla celów bilansowych w bankach spółdzielczych 266
11.3. Metody wyceny bilansowej instrumentów finansowych w bankach spółdzielczych 268
11.4. Obligacje jako instrumenty finansowe w bankach spółdzielczych 270

Rozdział 12
Fundusze własne banku spółdzielczego - Dorota Sowińska-Kobelak 277
12.1. Fundusz podstawowy 277
12.2. Fundusz zasobowy 280
12.3. Fundusz z aktualizacji wyceny 282
12.4. Fundusze fakultatywne - pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 283
12.5. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 283
12.6. Pozostałe fundusze rezerwowe 284
12.7. Inwentaryzacja funduszy własnych 285

Rozdział 13
Zmiany w przepisach prawa - aspekty prawne dla Głównych Księgowych - Tadeusz Białek 287
13.1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa Split Payment) 288
13.2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych (tzw. ustawa STIR) 291
13.3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UA34, projekt wprowadzający tzw. Białą Listę) 296
13.4. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 299
13.5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa CRS, czyli EURO - FATCA) 302
13.6. Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa (UD 409) 305
13.7 Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (UD 421) 306
13.8. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) 308
13.9. Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (UD 415) 310
13.10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (UD 372) 311

Bibliografia 313
Spis tabel 315
Załączniki 319
Załącznik 1. Rachunek przepływów pieniężnych 319
Załącznik 2. Bilans 321
Załącznik 3. Pozabilans 324
Załącznik 4. Rachunek zysków i strat 325
Załącznik 5. Zestawienie zmian w kapitale 327

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku