• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Komentarz (wyd. II)

Podtytuł Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Komentarz (wyd. II)
Autor Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 239
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-332-0
W czerwcu 2009 r. weszła w życie uchwalona 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu kompleksowe usystematyzowanie i uporząd­kowanie norm prawnych regulujących prawa pacjenta w jednym akcie prawnym. Ustawa swoim zakresem przedmiotowym obejmuje m.in. prawa pacjenta oraz obowiązki świadczeniodawców związane z realizacją tych praw. Powołuje także do życia nową instytucję? Rzecznika Praw Pacjen­ta. Prezentowana publikacja jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokonano w niej analizy przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 r. Prezentowane poglądy zobrazowane zo­stały licznymi przykładami. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat regulacji zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sposób jasny i klarowny wskazuje, jak w praktyce stosować przepisy, by respektować prawa pacjenta.

Komentarz jako praktyczny poradnik polecamy lekarzom, pielęgniarkom i położnym, ratownikom medycznym oraz innym pracownikom zakładów opieki zdrowotnej. Będzie on przydatny dla organizacji zajmujących się problematyką praw pacjenta, prawników a także innych osób zaintereso­wanych omawianymi kwestiami. Książkę polecamy również studentom a także wykładowcom uczelni medycznych. Jednocześnie książka jest przy­datna również pacjentom, ponieważ wskazuje w jaki sposób egzekwować przestrzeganie należnych im praw.

Anna Augustynowicz
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 roku doktor nauk prawnych. W latach 1999-2007 główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersyte­tu Medycznego oraz adiunktem w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W sferze jej zain­teresowań zawodowych znajduje się problematyka praw pacjenta. Zajmuje się kwestią odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawody medyczne oraz problematyką organizacji systemu ochrony zdrowia. Autorka m.in. monografii Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych, pu­blikacji z zakresu tajemnicy zawodowej lekarza. W swoim dorobku posiada również publikacje dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. przekształceń własnościowych.

Alina Budziszewska-Makulska
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od grudnia 2000 r. jest zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia. Ja­ko legislator (ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) uczestniczyła w pracach nad regulacjami dotyczącymi dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ratownictwa medycznego oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku