• Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz

Podtytuł Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz
Autor Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska, Radosław Tymiński, Michał Waszkiewicz
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
69.00 49.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-336-8
Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją wyjaśniającą przepisy ustawy regulu­jącej tak istotny element systemu opieki zdrowotnej. Diagnostyka laboratoryjna odgrywa coraz większą rolę we współczesnej medycynie i nie ma wątpliwości, że jej znaczenie będzie nadal wzrastać.

Diagności laboratoryjni znacznie częściej i w coraz większym stopniu bezpośrednio uczestniczą w procesie leczenia. Ponadto, ich osobisty kon­takt z pacjentem nabiera charakteru podobnego do relacji, jakie łączą pacjenta z lekarzem czy pielęgniarką. Tym bardziej uzasadnione jest przy­gotowanie publikacji tak szeroko omawiającej prawne i organizacyjne aspekty działania diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych w polskim systemie prawa.

Komentarz do ustawy rządzi się swoistymi zasadami redakcji, niemniej jednak autorzy starali się napisać go tak, by stanowił on również praktycz­ny poradnik, pomocny na co dzień kierownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostom laboratoryjnym oraz innym osobom wyko­nującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w wyjaśnianiu bieżących wątpliwości prawnych.

Wykaz skrótów 7

Wprowadzenie 9

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 11

Rozdział 1
Przepisy ogólne 13
Art. 1 Zakres regulacji 13
Art. 2 Badania in vitro 20
Art. 3 Uchylony 30
Art. 4 Ochrona prawna tytułu diagnosty laboratoryjnego 30
Art. 5 Samorząd diagnostów laboratoryjnych 32

Rozdział 2
Uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 37
Art. 6 Uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz lekarza 37
Art. 6a Uprawnienia innych osób 41
Art. 6b Pobranie materiału do badań 47
Art. 7 Diagnosta laboratoryjny 49
Art. 7a Kształcenie podyplomowe 57
Art. 8 Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych 60
Art. 9 Prawo wykonywania zawodu 63
Art. 10 Uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 66
Art. 10a Informowanie okręgowej rady lekarskiej 71
Art. 10b Ślubowanie 72
Art. 11 Treść ślubowania 73
Art. 12 Utrata prawa wykonywania zawodu 74
Art. 13 Wizytatorzy 79
Art. 14 Przerwa w wykonywaniu zawodu 88
Art. 15 Niezdolność do wykonywania zawodu 91

Rozdział 3
Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej 99
Art. 16 Wykonywanie czynności w laboratorium 99
Art. 17 Laboratorium jako zakład opieki zdrowotnej 100
Art. 18 Uchylony 107
Art. 19 Ewidencja laboratoriów 107
Art. 20 Wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji 109

Rozdział 4
Obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego 111
Art. 21 Obowiązki diagnosty laboratoryjnego 111
Art. 22 Zgoda pacjenta 117
Art. 23 Uchylony 126
Art. 24 Uchylony 126
Art. 25 Zlecenie lekarskie 126
Art. 26 Działanie bez zgody 127
Art. 27 Diagnosta laboratoryjny w procesie diagnozowania i terapii 131
Art. 28 Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego 132
Art. 29 Tajemnica zawodowa 134
Art. 30 Doskonalenie zawodowe 149
Art. 30a Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych 153
Art. 30b Podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji 156
Art. 30c Delegacja ustawowa 159
Art. 30d Uznanie specjalizacji 160

Rozdział 5
Uchylony 165
Art. 31 Uchylony 165
Art. 32 Uchylony 165
Art. 33 Uchylony 165

Rozdział 6
Samorząd diagnostów laboratoryjnych 167
Art. 34 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 167
Art. 35 Zadania samorządu diagnostów laboratoryjnych 169
Art. 36 Organy samorządu 171
Art. 37 Kadencja organów samorządu 173
Art. 38 Wybory do organów samorządu 174
Art. 39 Uchwały organów samorządu 176
Art. 40 Uchylony 178
Art. 41 Zaskarżenie uchwały 178
Art. 42 Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych 179
Art. 43 Uczestnictwo w Krajowym Zjeździe oraz w zgromadzeniu wojewódzkim 180
Art. 44 Zadania Krajowego Zjazdu 182
Art. 45 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 188
Art. 46 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych 189
Art. 47 Zakres działania Krajowej Rady 190
Art. 48 Komisja Rewizyjna 197
Art. 49 Sąd Dyscyplinarny 199
Art. 50 Wyższy Sąd Dyscyplinarny 200
Art. 51 Rzecznik Dyscyplinarny 201
Art. 52 Zakaz rozwiązania umowy o pracę 202
Art. 53 Działalność gospodarcza samorządu 204
Art. 54 Finansowanie działalności samorządu 205
Art. 55 Egzekucja 206

Rozdział 7
Odpowiedzialność dyscyplinarna 209
Art. 56 Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej 209
Art. 57 Niezależność postępowania dyscyplinarnego 220
Art. 58 Kary dyscyplinarne 224
Art. 59 Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych 232
Art. 60 Sądy Dyscyplinarne 235
Art. 61 Oskarżyciel w postępowaniu dyscyplinarnym 238
Art. 62 Przedawnienie 240
Art. 63 Ustanowienie obrońcy 245
Art. 64 Śmierć obwinionego diagnosty 246
Art. 65 Roszczenie w stosunku do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 250
Art. 66 Opublikowanie orzeczenia 254
Art. 67 Rejestr ukaranych 257
Art. 68 Uchylony 262
Art. 69 Sąd polubowny 262
Art. 70 Delegacja ustawowa 267

Rozdział 8
Odpowiedzialność karna 273
Art. 71 Wykonywanie czynności bez uprawnień 273

Rozdział 9
Zmiana w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 279
Art. 72 Zmiana w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 279
Art. 73 Uprawnienia wykonujących czynności przed wejściem w życie ustawy 279
Art. 74 Wpis na listę diagnostów 280
Art. 75 Wykroczenia zawodowe 281
Art. 76 Wykroczenia zawodowe popełnione przed wejściem w życie ustawy 281
Art. 77 Okres wykonywania czynności przez osoby niewpisane na listę 282
Art. 78 Komitet Organizacyjny 282
Art. 79 Pierwszy Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych 283
Art. 80 Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia 284
Art. 81 Termin wejścia w życie ustawy 285

Bibliografia 287

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku