• System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Podtytuł System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Autor Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Małgorza
Rok wydania 2013
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 470
48.00 34.56
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-568-3

Oddajemy w ręce Czytelników zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschod­niej prawem finansowym i finansami publicznymi.
Postanowiliśmy w nim odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie wobec nauki i praktyki prawa finansowego i finansów publicznych przyniesie XXI wiek? Czy zajęci rozwiązywaniem bieżących problemów potrafimy czasem się do nich zdystansować i spoj­rzeć, być może, wizjonersko, w pozostałe niespełna dziewięć dekad XXI wieku? Jednocześnie staraliśmy się analizować i oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście jego aktualności i oczekiwań płynących z praktyki.
Celem naszego przedsięwzięcia stało się zatem otwarcie zakrojonej na szeroką skalę dyskusji przedstawicieli nauki prawa finansowego i finan­sów publicznych, zarówno co do przyszłego kształtu tych obszarów nauki, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych i pi­śmiennictwie z tego zakresu, na miarę wyzwań XXI wieku. Dyskusja ta rozpoczęła się w ramach projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Po „Systemie finansów publicznych" i „Daninach publicznych" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, bogatszy o doświad­czenia kolejnych trzech lat trzeci już tom tej serii: „System prawnofinansowy".
Starcie różnych poglądów, doświadczeń i rozwiązań prawnych oraz koncepcyjnych, stanowi doskonałą przestrzeń wymiany myśli, efektów i wnio­sków badań, stwarzających możliwość analizy i syntezy myśli prawnej, a także poglądów na finanse publiczne, wybiegających na wiele lat w przy­szłość, właśnie w XXI wiek.

Wstęp 7

Introduction 7

?????????? 7
Dylematy finansów publicznych XXI wieku - Wojciech Łączkowski 9Część I

Daniny publiczne

Taxes and public fees

?????? ? ?????
1. Cele unijnego prawa podatkowego - Dobrosława Antonów 19

2. Russian tax legislation and standards of international law: correlation, problems of law enforcement and directions of perfection - Nadezhda Baliuk 29

3. Opodatkowanie jako narzędzie polityki gospodarczej - wybrane aspekty - Karolína Červená, Diana Treščáková 35

4. Wyrok karny jako dowód stanowiący przesłankę wznowienia postępowania podatkowego - Mariusz Charkiewicz 45

5. Instytucja zabezpieczenia w słowackim systemie podatku od wartości dodanej a pewność prawa jako zasada państwa prawnego - Gabriela Dobrovičová, Miroslav Štrkolec 55

6. Kilka uwag na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie błędnej decyzji podatkowej - Anna Drywa 63

7. Obejście prawa podatkowego ? Henryk Dzwonkowski 73

8. Czy koncepcja wspólnej skonsolidownej korporacyjnej podstawy opodatkowania (CCCTB) może być formą wykorzystywaną w planowaniu po­datkowym holdingów? - Dominik Gajewski 83

9. Konsolidacja przedsiębiorstw powiązanych dla celów podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Małgorza­ta Magdalena Hybka 91

10. Zasady określania terminów w prawie podatkowym - Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł 101

11. Ekonomiczne przesłanki wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych - Janusz Kudła 109

12. Problemy prawne odpowiedzialności członków i byłych członków zarządu spółdzielni za jej zaległości podatkowe - Paweł J. Lewkowicz 119

13. Współpraca administracyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze likwidacji nadużyć podatkowych - Joanna Mach 127

14. Harmonizacja podatku od towarów i usług - sukces czy klęska, czyli refleksje o przyczynach kryzysu podatku od towarów i usług - Witold Mo­dzelewski 137

15. Kilka uwag o koncepcji instytucji współuczestnictwa w procedurach podatkowych - Bogumił Pahl 143

16. Directions of algorithm transformation of bringing to criminal liability on tax crimes affairs - Liubov Pastushkova 155

17. Kilka uwag o podatku od transakcji finansowych - Anna Romanová, Mária Bujňáková, Karin Prievozníková 163

18. The issue of liability as a legal category in tax law - Diana Treščáková, Karolína Červená 173

Część II

Rynki finansowe

Financial markets

?????????? ?????
19. Zmiany zharmonizowanego prawa o systemach gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej w zakresie terminu wypłaty odszkodowań - Paweł Sebastian Bafia 183

20. The financial crisis and the public finances deficit in Poland and the European Union member countries - Jolanta Ciak, Magdalena Mosione­k-Schweda 191

21. Alternative Dispute Resoluction Mechanism in area of financial services in European Union - Damian Cyman 199

22. Usługi finansowe dla MSP jako zadanie publiczne w XXI wieku - Anna Dobaczewska 211

23. Europeizacja prawa w zakresie informacji poufnych na rynku kapitałowym - nowe tendencje - Marcin Glicz 225

24. Approaching the 20th anniversary of special economic zones in Poland - current challenges and future prospects - Bartomiej Gliniecki 235

25. Reforma unii celnej w kontekście projektowanych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego - Ewa Gwardzińska 241

26. Share Deal and Real Estate Investments - Marcin Jamroży 251

27. John Law ? sprawca czy ofiara wielkiego skandalu finansowego - Magdalena Jerzemowska 259

28. Jednolity nadzór bankowy w strefie euro jako element unii bankowej - Anna Jurkowska-Zeidler 271

29. Przyjęcie przez Polskę waluty euro a zmiany w Konstytucji RP w zakresie polityki pieniężnej - Tomasz Knepka 281

30. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji inwestycji publicznych w kontekście wykorzystania funduszy europejskich 2014-2020 - Magdalena Kogut-Jaworska 289

31. Europejski nadzór finansowy a sektor bankowy w Polsce - Michał Koralewski 97

32. Fundusze spekulacyjne wyzwanie czy zagrożenie? Uwagi na przykładzie prawa francuskiego - Mariola Lemonnier 307

33. Nadzór nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej - Rafał Mroczkowski 317

34. Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych na przykładzie wybranych państw rozwijają­cych - Urszula Mrzygłód, Joanna Adamska 329

35. O efektywności zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce - Aleksandra Nadolska 339

36. Uprawienia posiadacza skarbowych papierów wartościowych - Przemysław Panfil 349

37. Destabilizacyjna czy mobilizacyjna rola kryzysów finansowych? - Krystyna Piotrowska-Marczak 359

38. Tendencje w zakresie regulacji prawnej usług finansowych w świetle ustawy o usługach płatniczych - Edyta Rutkowska-Tomaszewska 369

39. Bank Gospodarstwa Krajowego as an institution running bank accounts for public finance sector entities. The current situation and self-desi­gned proposals for change - Sebastian Skuza 381

40. Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Historia i mechanizm rozliczeń finansowo-celnych - Olga B.Sokolnikowa, Wiesław Czyżowicz 389

41. Concept and legal regulation of permanent establishments' activity in the Russian Federation - Natalia Soloveva 401

42. Instytucje parabankowe. Próba zdefiniowania - Dorota Szymczak 407

43. Aktualne tendencje w zakresie regulacji rynku usług finansowych w Unii Europejskiej - Dorota Wojtczak-Samoraj 415

44. Sarbanes Oxley Act w świetle zjawisk kryzysowych - Agata Woźniak 425

45. Solving financial disputes in arbitration procedures - Małgorzata Wróblewska 431

46. Zastosowanie Dyrektywy MIFID do działalności banków - wybrane aspekty prawne - Piotr Zapadka 441
Bibliografia 457

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku